Media gynnar borgerliga politiker

Nu är det fastslaget. Av ett så kallat mediebevakningsföretag. Tidningarna gynnar konsekvent borgerliga politiker och borgerliga åsikter. Naturligtvis inget nytt för mig och inget nytt för de flesta. Men det är ju alltid roligt att se ett kommersiellt företag slå fast det som jag och alla sen länge vet. Tidningarna i Sverige led, ägs och styrs av människor med borgerliga uppfattningar, med högeruppfattningar. Naturligvis gynnas borgerliga politiker därför av media.

Därför är det särskilt olyckligt att vi i Sverige har en mediasituation där ett par stora borgerliga medieföretag kontrollerar det mesta. På tidningssidan är det främst Bonniers (DN, SDS, EX osv), Hjörne (Stampen/GP), Schibsted (AB m.fl.) och Stenbeck (Metro). Att ta bort delar av presstödet innebär inte heller någon direkt förbättring av situationen.

Det är iofs naturligt att ministrar ligger högt på en sån lista som presenteras av Cision. Men att tro att det beror på att de borgerliga politikerna skulle vara mer aktiva eller bättre på att hantera media är att vara mer än lovligt naivt. Tidningsägarna, redaktörerna osv gynnar ju förstås de partier som har samma politisk uppfattning som de själva.

Men det kan ju också vara så att Cision inte alls är naiva utan det hela är ytterligare ett led i en borgerlig propaganda som ska utmåla de borgerliga partierna som bättre, effektivare och smartare. Alltihop kan ju dessutom var en avancerad bluff och dumheter i propagandasyfte. För personligen har jag väldigt svårt att lita på den här typen av företag. De lever ju på att presentera saker som kunder/presumtiva kunder gillar och köper.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements
 • Karbid

  Jisses vad oväntat!

 • Mona

  Ja som om man inte har märkt det ? Självklart det har man märkt av, men å andra sidan allt är ju redan så jäkligt det kan bli hoppas dom ( högern ) blir kortvarig men då har dom redan rört till !Och då för oss åp golvet vem vet dom ( högern ) kanske arbetar för att införa ” statarsamället igen ”? Verkar inte bättre & dom har lyckats så här långt den saken är då säker !

  Mona

 • Mållgan

  Det är väl bra att alliansen syns mera i media, man vill ju veta vilka de skyldiga är.

  Men de intervjuas ju inte mera i media, utan det extra utrymme som de fått, har de fått i form av fritt tillträde till debattsidorna i de större dagstidningarna. Där får de varje vecka tala om hur bra de är utan att någon får tillfälle att ställa frågor.

 • Erik

  Men undersökningen säger ju inte att borgerliga politiker gynnas generellt i media. Den säger ju bara att dom tagit mer utrymme nu än i förra mätningen. För att använda denna typ av mätning som underlag för diskussioner av högervridning eller vänstervridning i media så måste man ju jämföra udnersökningen med motsvarande period när S hade regeringsmakten. Tillgången till media är ju framförallt kopplat till regeringsmakten.

 • christer johansson

  Du drar totalt felaktiga slutsatser.

  Undersökningen säger ju att de borgerliga fått mera utrymme i medierna den senaste tiden, inte att de ALLTID dominerar. Naturligtvis får regeringssidan mer utrymme än oppositionen, något annat vore ju märkligt.

  Det står ju att GP dominerade ännu mer när han var statsminister.

  Din argumentation håller inte.

 • Apan

  Vilken rappakalja. Det utökade medieutrymme som ”högern” har hänger ju helt ihop med att de sitter för tillfället påmakten och makten skall kontrolleras och rapporteras. Utöver det så är det ju allmänt känt att en majoritet av journalisterna hyser vänster sympatier. Hur rättvis rapportering tror du det ger ? Sedan skall vi ju inte börja tala om den ”fria” televisionen som alla TVINGAS att betala till.

 • Anders_S

  Läser ni då inte vad jag skrivit. Jag skriver att regerignsinnehavet (innebörden i ordet ministrar i mitt inlägg) innebär en ökad exponering, men… Att det bara skulle vara regeringsinnehavet tror ju inte ens företaget Cision.

  Nej, det är inte allmänt känt att journalister skulle ha vänstersympatier (och förmodligen inte ens sant utan en fördom hos högerfolk). Det är möjligt att journalister röstar mer på socialdemokraterna (som jag ju inte anser är vänster på något sätt) än på borgerliga partier. Men det finns ingenting i svnska media som på något sätt är vänster. Alla stora media och alla stora tidninagr i Sverige är borgerliga och inte heller är det journalisterna som bestämmer över det som publiceras.

 • Anders E

  /*off-topic borttaget*/ #AS

  Att journalisterna har vänstersympatier är ingalunda en fördom hos högerfolk. Tvärtom finns det ett flertal undersökningar som bevisar att så är fallet. I Sverige är Kent Asps undersökning den mest kända:

  http://www.jmg.gu.se/pdf/jmgdata/journalist2000.pdf

  Jag vet inte om du har läst något av Kent Asp, men jag har svårt att se för mig hur han skulle kunna beskyllas för att vara ”höger”.

 • Att journalister har vänstersympatier är en sak. Men det spelar naturligtvis inte särskilt stor roll för de journalister som skriver matrecept. Eller ger sportreferat.

  Det intressanta är snarast sympatierna hos cheferna, redaktörerna, de politiska och ekonomiska journalisterna. Och de har övervägande högeråsikter. De som påstår annat agerar enbart på fördomar som Anders_S nämnde.

  Här är från den undersökning som Anders_E refererar till:

  ”Ser man på svaren från dem som dagligen arbetar enbart med politisk och ekonomisk rapportering på medier med riksspridning blir resultatet ett annat. Då är moderaterna plötsligt största parti och den borgerliga alliansen har flest sympatisörer.
  Bland dessa journalister – med ett mycket stort inflytande över den politiska rapporteringen – är inte miljöpartiet och vänsterpartiet heller överrepresenterat. Folkpartiet däremot är överrepresenterat i båda journalistgrupperna.”

  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=901&a=293821

  Och från DN om samma undersökning:

  ”Ekonomi- och politikreportrar står långt till höger om resten av journalistkåren, visar ny rapport. De journalister som bevakar ekonomi och politik i de riksspridda Stockholmsmedierna står långt till höger om resten av journalist-kåren. Bland ekonomi- och politik journalisterna stöder en majoritet den borgerliga alliansen 26 procent är moderater och 23 procent folkpartister. Bara var femte är socialdemokrat.”

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=539612

 • Fast Anders E, du klipper som du vill ur undersökningen. För visst är det ointressant vad en skribent som skriver matrecept eller en som recenserar fotbollsmatcher har för partisympatier? Det intressanta är ju vad redaktionscheferna har samt de politiska och ekonomiska skribenterna tycker. Och där säger undersökningen du refererar till något helt annat, se t.ex DN:

  ”Ekonomi- och politikreportrar står långt till höger om resten av journalistkåren, visar ny rapport.
  De journalister som bevakar ekonomi och politik i de riksspridda Stockholmsmedierna står långt till höger om resten av journalist-kåren. Bland ekonomi- och politik journalisterna stöder en majoritet den borgerliga alliansen ¬ñ 26 procent är moderater och 23 procent folkpartister. Bara var femte är socialdemokrat.”

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=539612

  Eller vad sägs om denna rapport:

  ”En enkätundersökning bland svenska ekonomijournalister
  2005 visar att ekonomijournalisternas partisympatier fördelar sig med 42 procent för folkpartiet, socialdemokraterna 24 procent, moderaterna 16 procent, junilistan 4 procent, vänsterpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet alla 3 procent, övriga 1 procent och blankröstare 2 procent. S, v och mp har tillsammans 30 procent av partisympatierna och c, fp, m och kd 64 procent (Löfgren Nilsson & Öhlin 2006).”

  http://www.sns.se/document/Hedman_ekonomiredaktionerna.pdf

  Så nog är det rena fördomar om folk kallar nyheterna för vänsterinfluerade.