Dödsstraff fungerar inte

Jag har sett att ett flertal bloggare med ganska taskig argumentation och med en väldig aggression argumenterar för att Englas mördare ska dödas eller dömas till döden. Vilket jag ser som både meningslöst, korkat och felaktigt.

Om vi bortser från det faktum att det är vanligt med felaktiga domar, dvs folks döms för mord de inte begått, så är sanningen den att dödstraff inte fungerar avskräckande. Dödsstraff innebär uppenbarligen ett problem om den som dömts senare befinns oskyldig. För då är han ju redan död och kan inte gottgöras för felet. Att detta scenario inte är ovanligt har visats av undersökningar i USA.

Från senare finns visserligen ett fåtal studier som menar att dödsstraff fungerar som tänkt, men de flesta beräkningar och studier visar på att dödsstraff är verkningslösa. Det kommer alltså inte att hjälpa någon tioåring i framtiden om den man som dödat Engla skulle få ett dödsstraff. Alltså är det meningslöst. Att han skulle dödas som ren hämnd ser jag som helt uteslutet i ett samhälle som vill kallas civiliserat.

Slutsatsen blir alltså att ett dödsstraff skulle vara helt meningslöst i det aktuella fallet och att dödsstraff som metod är meningslös och icke-fungerande. Utöver detta så anser jag dessutom att om man använder dödsstraff så är man inte ett dugg bättre än den mördare man dömt. Man kan inte skapa rättvisa genom att begå samma fel som den dömde.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, AB1, AB2, AB3, DB1, DB2, PDK1, PDK2, Dagen, HS
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

54 Replies to “Dödsstraff fungerar inte”

 1. Det är praktiskt med dödsstraff, man slipper finansiera personen i fängelset för de nästa 20 åren, det finns ingen risk för återfall och man markerar på ett bestämt vis att det var fel det han/hon gjorde.

  Det kan tyckas kyligt, men handen på hjärtat, skulle du vilja att ditt barn umgicks med en sådan person som begått mord på barn trots avsatt straff?

  Jag tycker om bevisningen är 100% med dna och erkännande, varför inte vara praktisk? Det fungerar ju i naturen.

 2. Det är tragiskt att man (nu du här) om o om igen får framföra ovan argumentering då det till synes för varje human civiliserad människa torde framgå att dödsstraff inte är ett legitimt förfaringssätt. Men givetvis, eftersom detta uppenbarliga behov finnes, så är det bra att dylika argumenteringar sker.

 3. @ajk
  Med din argumentering ”om bevisningen är 100% med dna och erkännande” så skulle de som döms till livstids eller tidsbestämda straff för mord ”kanske” vara skyldiga.
  Naturen har för övrigt ingen form av rättssystem, den bara är.

 4. ”Man kan inte skapa rättvisa genom att begå samma fel som den dömde”. Så man ska inte låsa in dem som olagligt frihetsberövat folk? Din argumentation är allmängiltig och kan användas mot alla former av straff, så varför ha straff överhuvudtaget då undrar jag? Dödsstraffet är ju fel enligt dig, men det är tydligen okej med andra straff eftersom dessa bara är ”lagom” och lagom litet hämnd då?

 5. Ett monster som den här 42-åringen borde stoppas undan och förvaras så långt ner nära helvetet som det någonsin går, utan pardon, utan nåd, utan medlidande. Låt fanskapet lida ordentligt. Häng ut honom på närmaste torg och låt folket ta hand om honom först. Om han har haft en taskig barndom eller inte spelar ingen roll i det här läget. Han förtjänar ingen vård, ingen tröst, ingen upprättelse. Han har gått över gränsen med råge och ska ta konsekvenserna av det. Han har ett personligt ansvar för vad han har gjort. Samhället bör med kraft agera därefter.

 6. Det är ganska typiskt att sådana inlägg som Kobolt presenterar ovan är helt anonyma! Endast en reflektion…

  Jag instämmer helt i bloggägarens åsikter. Mord får aldrig legaliseras…

 7. Att döda för att bekräfta döden.
  Att rättfärdiga dödandet för att motverka dödandet.
  Att vägra se dödandet som en konsekvens, utom sitt eget.

  Du må kalla mig djävulens advokat
  men ingen föds ond
  Ondskan dör aldrig
  sålänge vi fortsätter döda

 8. Poängen med just mord, till skillnad från andra brott, är att förövaren statistiskt sett i nästan aldrig begår ett mord till. Det är en klar skillnad jämfört med andra brottskategorier som misshandel, våldtäkt, inbrott eller stöld. Därför blir det märkligt med dödsstraff eller livstid (riktig livstid vill säga). ”Straffens” enda orsak är ju att skydda andra, inte att plåga folk som hämnd.

  Givetvis vore det intressant att se en mer specifik statistik beroende på omständigheter morden skett under. Kanske tillhör just Engla-fallet ett statistiskt undantag. Nackdelen med just dödsstraff är att det är oåterkalleligt om ny bevisning skulle dyka upp. I vissa amerikanska stater har dödsstraffet förbjudits efter en andel människor avrättats med vad som visat sig vara bristande bevisning.

  Sedan finns det i dessa situationer hämndgiriga människor som tycks älska tortyr eller att plåga andra. Om de verkligen skulle vilja sätta sina tankar i handling borde de givetvis också spärras in, då i förebyggande syfte.

  Bör givetvis nämnas att DNA inte är en 100%:ig bevisning, det finns tämligen många komplikationer med sådan bevisning. Om jag exempelvis skakar hand med någon som sedan går och tar en revolver kan mitt DNA fastna på den, trots att jag aldrig sett den.

 9. ”om man använder dödsstraff så är man inte ett dugg bättre än den mördare man dömt.”

  – Har du missat poängen med statens våldsmonopol överhuvudtaget? Det är klart att det är en stor skillnad om på det våld som utövas av rättsstaten och det våld som utövas av kriminella. Dödsstraffet, i ett land som i god demokratisk ordning valt att införa detta, är ett medel för att skydda samhället och medborgarna, precis som polisernas pistoler och batonger och precis som livsstidsstraffet.

 10. Det är tydligen så felaktigt att såna åsikter inte får framföras. Blev censurerad från Svenskan i natt/morse. Usch!

  I övrigt handlar dödsstraff om hämnd och inget annat. Ingen som argumenterat för dödsstraff har nånsin gjort det från ett ”nyttoperspektiv”. Det handlar om att förnedringen måste hämnas.

  Säg t ex att nån går förbi en på stan och spottar en i ansiktet. Få skulle då tänka ”bäst jag inte gör nåt, för vad gör det för nytta”. Istället skulle man rimligen slå till vederbörande. Om man nu inte tolererar en sån kränkning utan kan tänka sig att hämnas, varför ska man då tolerera en mycket större kränkning?

  Inse en gång för alla att ert (substitut för) moral är en moral för maskiner, inte för människor.

 11. Visst visar forskning att dödsstraff inte är avskäckande, men återfallrisken till brottsligt beteende efter ett dödsstraff är betydligt lägre än efter fängelse och det tycker jag är klart positivt. Det är inte så att samhället har en massa skyldigheter mot kriminella. Samhället har skyldigheter mot de medborgare som följer åtminstone de viktigaste av samhällets regler, däribland att inte mörda, våldta eller grovt misshandla andra. De som bryter mot de grundläggande reglerna har med eget val också avstått från de rättigheter de kan åberopa från samhället. Dessutom lägger jag gärna den miljonen / år som en grovt kriminell på anstallt kostar på något som sjukvård eller åldringsvård. Det är ju inte så att de områdena har allt de behöver.

 12. Dödsstraff handlar inte om att avskräcka någon. Den här mannen hade inte agerat annorlunda om det funnits dödsstraff. Men med dödsstraff försäkrar man sig om att just de här individen aldrig mer kommer att mörda någon igen. Han har redan tagit livet av två, förmodligen fler och får han chansen gör han det igen. Visst, om ”livstids” fängelse garanterat varit just på livstid hade man ju kunnat stå ut med det men det finns inga garantier om att någon blödig nämnd inte kommer att släppa honom igen.Och skall man ändå låsa in någon för gott kan man ju lika gärna avliva dem och slippa utgiften som fängelseplatsen kostar.

 13. ”Visst finns det många som förtjänar att dö, och visst finns det många som har dött som hade förtjänat att leva. Kan du väcka dem åter till livet? Kan du inte det ska du inte vara så snabb att utdela dödsstraff.” (J.R.R. Tolkien)” Gud verkar visserligen vara på en längre kafferast, men det är i alla fall säkert att det inte är vår sak att bestämma vem som lever eller dör. Däremot måste självklart farliga brottslingar oskadliggöras. Samhällets straff måste bli betydligt hårdare.

 14. Hämnd som motivationsfaktor bakom dödande kan ses som någonting mindre föraktligt (även i en modern, civiliserad demokrati). Lust och njutning som motiv för dödande av andra människor kan däremot tyckas diskvalificerande för tolerans av fortsatt liv, med nya oskyldiga offer (efter frigivning utan obligatorisk behandling under fängelsetiden).

 15. Jag anser inte att hämnd är ett acceptabelt motiv. Anser man att hämnd är acceptabelt så är man anhängare av hederskultur för hämnden är det centrala i den.

  Dödsstraff för att hindra någon att begå brott igen behövs inte då återfall bland mördare är mycket ovanligt.
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/04/13/mordare-ar-ovanliga/

  Genom att risken för att fel person döms är så stor och dssutom oåterkalleligt så är dödsstraffet ur personlig synpunkt (oskyldiga peroner dödas) och ur samhällssynpunkt dessutom negativt och kan medverka till mindre förtroende för rättsapparaten.

 16. Det är relevant att inte bara fråga hur stor sannolikheten är att någon återfaller i brott utan också med hur många procent säkerhet man kan veta om en mördare/våldtäktsman kommer att återfalla i brott. En återfallsförbrytare har ju redan visat att han (det är väl minst 95% män)kommer att göra det igen. Då man aldrig kan garantera det till 100% så tycker jag att återfallsförbrytare aldrig skall kunna röra sig fritt i samhället utan någon form av mycket strikt kontroll. Ett problem är att personerna (psykiatriker?) som behandlar dessa våldtäktsmän så gärna vill få bekräftat att behandlingen av deras patient lyckats och att ”objektet” är friskt. Därför godkänner de att han släpps ut. Dessa personer borde då bli ansvariga för medhjälp till mord/våldtäkt. Annars kan de ju testa genom att låta brottlingen få spendera tid med deras egna barn/familj ett par månader för att se om han återfaller. Inget av dessa vill de troligen inte. Alltså måste personer som släpps ut kastreras och/eller ha övervakning dygnet runt. Alternativet är att de förblir inlåsta hela livet. Det är väldigt lätt att släppa ut en person så länge det inte är man själv som drabbas av denna onda varelse.

  Hur kan man tycka at 10% är en låg siffra för återfall? De som skriver ut dessa människor undrar jag hur de är funtade? Vem är det som de tycker skall drabbas av dessa monster? En blond person? Eller familjer som har röd Volvo?

  Varför namnges inte dessa personer så att de får ställas till svars och förklara varför de har gett denna person chansen att på nytt få förstöra livet på en familj? I Sverige är ju aldrig någon ansvarig!

 17. Min empiri säger mig att de som propagerar för dödsstraff är skakade och misströstande människor som känner sig väldigt små, utan förmåga att påverka den situation de befinner sig, och vars situation har försatt dem i ett tillstånd där det är väldigt lätt att torgföra sådana här åsikter utan att ens för ett ögonblick tänka över följderna.

  Det kan vara de själva som blir den förste som döms till döden sedan 23 november 1910!

  På spritfester är det ofta såna ”riktiga karlar” som bredbent skroderar om att de minsann inte skulle tveka att dra i spaken, men när man samtalar med dem i nyktert tillstånd och de inte har sin skränflock med sig framkommer det så gott som alltid att de egentligen tycker att det är lika fel med dödsstraff som med brottet som skulle ha renderat i ett sådant straff.

  De rätt få kvinnor som framhäver såna här äckliga åsikter har dock en ruggig tendens att hålla fast vid dem även i nyktert tillstånd.

 18. instämmer med vadeva

  Jag anser att inkapaciterings filospin i straffrätt negligeras allt för mycket. Den handlar som sagt förhindrande av återfall och inte avskräkning.

  Men inkapacitering behöver inte vara så extrem som dödstraff.

  Argumenten mot dödstraff är angående oskyldiga dömda och att de inte fungerar avskräckande, men inte dess effekt att dess dömda inte återfaller. Om man hade dödstraff på alla straff så skulle man inte ha återfalls förbrytare, men ett väldigt monströst samhälle.

  ”De som skriver ut dessa människor undrar jag hur de är funtade? ”

  Ja jag undrar också hur kriminalvården & vården missar sitt samhällskyddnade ansvar. Om de nu ens har det. Kanske vill de friskskriva för att de har ont om resurser och prioriterar statistiskt.

 19. Jag är för dödsstraff och jag förstår att det inte är någon politiskt korrekt åsikt. Men att min moral ska jämställas med mördarens tycker jag är lite väl grov svartmålning (du skriver att om man tillämpar dödsstraff är man inte bättre än mördaren).

  Sen kommer nicklas eriksson och gör narr av dödsstraffsförespråkare.

  Var vänliga och visa en aning mer respekt. Det behöver ni inte göra men det jag vill upplysa er om att ni har ett val.

 20. Det finns mycket känslor i diskussionen om dödsstraff. Framförallt så är dödsstraffsmotståndare snabba att klassa alla som resonerar för dödsstraff som ociviliserade.

  Faktum är att dödsstraff är ett väldigt civiliserat straff. Det är mycket mer civiliserat än att låsa in någon för gott.

  Sen kan man förstås diskutera vilka brott som skulle kunna komma ifråga för dödsstraff. Det kan inte vara många, men ett av dom är grova upprepningsbrott, till exempel seriemördare.

  Där finns det både preventionsskäl och en känsla av rättvisa när den som så brutalt vänt sej mot samhället också får möta den slutgiltiga konsekvensen av sitt handlande: att permanent bli skiljd från samhället.

  Detta är förstås något helt annat än dom avrättningar efter summariska rättegångar som sker på många håll i världen. Det är inte civiliserat, och det ska man verkligen protestera mot.

 21. En italiensk åklagare fick frågan, i samband med en maffia rättegång med många offer, om inte dessa förtjänade dödsstraff. Varvid åklagaren svarade: ‚Äùvi är inte gud, vi är bara människor som försöker tolka och tillämpa lagen.‚Äù

  intervju med skarprättare

 22. Det är ok Nicklas.

  För många år sedan höll jag också till på nätet och drev runt på korståg, vilket tycks vara det brukliga bland folk som diskuterar på nätet.

  För mig är det meningslöst, det är mer givande att försöka förstå och respektera meningsmotståndaren. Men det är sjukt svårt eftersom min reptilhjärna, precis som din, säger att jag hatar er.

 23. Daniel: Om du väntar dig en någorlunda saklig argumentering från Nicklas kan jag säga direkt att du kan ge upp.
  Sedvanlig sandlådenivå från Nicklas… sad but true

 24. Jadu Daniel, jag säger som Magnus Betnér: ”Det är ett skämt, spänn av för fan!”

  Ärligt talat, hur kan en människa som uttalar sig om att han tycker att det är okej att döda statligt förvänta sig en saklig debatt? Jag antar att det är på samma sätt som de horeriförespråkare som är hang arounds hos Isabella Lund: ”Det ska vara okej, men JAG skulle aldrig komma på tanken!”?

  Anders: jag är åtminstone karl nog att stå för mina åsikter med mitt namn, betydligt mer än man kan säga om dig…

 25. Det sägs att mellan 2%-4% av befolkningen utgörs av psykopater, människor utan medkänsla, en del blir kriminella andra graviterar upp i maktpositioner. Här en intervju med Guvernör Bush inför avrättningen av Carla Faye Tucker.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Karla_Faye_Tucker
  ”In the weeks before the execution, Bush says, a number of protesters came to Austin to demand clemency for Karla Faye Tucker. ”Did you meet with any of them?” I ask. Bush whips around and stares at me. ”No, I didn’t meet with any of them”, he snaps, as though I’ve just asked the dumbest, most offensive question ever posed. ”I didn’t meet with Larry King either when he came down for it. I watched his interview with Tucker, though. He asked her real difficult questions like, ‘What would you say to Governor Bush?'” ”What was her answer?” I wonder. ”‘Please,'” Bush whimpers, his lips pursed in mock desperation, ”‘don’t kill me.'” I must look shocked ‚Äî ridiculing the pleas of a condemned prisoner who has since been executed seems odd and cruel ‚Äî because he immediately stops smirking.”

 26. ”men återfallrisken till brottsligt beteende efter ett dödsstraff är betydligt lägre än efter fängelse”
  Katarina skulle nog vilja säga att den är obefintlig.

 27. Dödsstraff är väl ingen hit precis. Men hur man ska göra med personer som mördar andra vet jag inte. Förvirringen är total. Fängelse+Vård är antagligen det bästa. Men kan man någonsin släppa ut en mördare i samhället igen? Svåra frågor.

 28. Det skjuts för lite, det är bara så!!! 42-åringen har vid upprepade tillfällen begått grova våldsbrott och han har förverkat sin rätt att leva!

  Jag jobbar och betalar skatt, dom pengarna ska inte gå till mat och husrum åt honom!

  Han har erkänt och visat var han grävt ner henne, då finns det ingen risk att man avrättar fel människa, som några hävdar som ett motargument.

  I vissa stater i USA så får sexförbrytare annan färg nummerplåten på bilen och så finns det register över de som någon gång blivit dömd där allmänheten kan söka, jag skulle inte vilja ha en fd pedofil till granne! Sedan kan dom få larm på sig som skriker om dom kommer i närheten av en småskola. Helt suveränt tycker jag, där har dom hårdhandskar. Ska dom släppas ut på gatan igen så ska dom stämplas så man kan passa sig för dom. Förnedrande för dom, visst, men jag förstår inte problemet i det. Jag tänker på min och mina barns säkerhet inte deras integritet.

 29. Typiskt svenskt att försöka idiotförklara en åsikt när argumenten inte är tillräckligt bra. Så fort en åsikt inte är riktigt politiskt korrekt avfärdas åsikten som omänsklig, ociviliserad osv.

  Problemet är att då kan inte diskussionen fortsätta utan ersätts av pajkastning, svagt helt enkelt.

 30. Vad gäller 42-åringen:

  1. Han är inte dömd ännu.
  2. Han har erkänt men åklagaren måste kunna
  styrka att ett brott skett genom att knyta
  honom till brottet genom bevisning.
  3. Nu är han misstänkt för i princip alla
  mord som begåtts inte bara i Sverige utan
  även i andra nordiska länder…

  Så ta en paus och tänk.
  Verkar folkdomstolen genom media och bloggar fungera?
  Nej.

 31. I flera år har vi tittat på USA och diktaturer och tyckt att deras människosyn är hemsk, men plötsligt händer något sånt här, och alla skriker ”Döda honom”…

 32. Det sägs att mellan 2%-4% av befolkningen utgörs av psykopater,

  Och en stor del av dessa ägnar sin tid åt att befolka internetforum och skriva bloggkommentarer.

 33. Det tycks vara din argumentering som är svag, Anders!
  Anders skrev: ”Det kommer alltså inte att hjälpa någon tioåring i framtiden om den man som dödat Engla skulle få ett dödsstraff. Alltså är det meningslöst.”

  Om han aldrig kommer ut från sitt straff så är chansen stor att det hjälper något barn eller kvinna att fortsätta leva! Det enda vettiga alternativet till dödsstraff är livstids fängelse (tills han dör, alltså verklig livstid – inte ”svensk” livstid) utan möjlighet till permission! Glöm inte att han har våldtagit och misshandlat kvinnor förut, flera gånger, och att han kunde befinna sig i fängelse nu om vi hade levt i en rättsstat! Då hade Engla levt idag!

  Anders skrev: ”Att han skulle dödas som ren hämnd ser jag som helt uteslutet i ett samhälle som vill kallas civiliserat.”

  Jag skulle vilja påstå att ett civiliserat samhälle, är ett samhälle som gör det möjligt för brottsoffrens anhöriga att gå vidare med sina liv, och inte ett samhälle som tvingar de anhöriga till Engla att leva i hat mot Anders Eklund för resten av sina liv!

 34. Jag har läst på Aftonbladet att 10% av alla chefer är psykopater 😛
  (Ang. siffran att 2-3% av medborgarna är det)

  Men det jag tänkte kommentera var det att i USA finns en organisation som hjälper människor som blivit felaktigt dömda. 25% av dem som blivit friade hade själva erkänt brottet, det tåls att tänkas på för den som sa ”100% bevisning av DNA och erkännande”.

 35. Dödsstraff är det straff som har lägst återfallsprocent. Inget annat straff har visat sig vara lika effektivt.

 36. tänk efter…..om ens familj eller närstående blivit brutalt våldtagna, mördade,stympade..skulle då ni inte vilja att denna sjuka människa försvinner från jordytan?. Dels kan man då försöka gå vidare i livet o veta att denna person inte kan göra det igen mot ngn annan.
  och efter som mycket handlar om pengar i samhället så spar man pengarna för fängelse/vårdplatser o kan lägga detta på sjukvård och barn istället. Den som inte håller med om detta
  är välkommen med ett förslag vad man skall göra med så grova brottslingar.
  Att man sedan bestraffar ekobrott hårdare än många andra brott våld,sexbrott tex e ju helt absurt!!!!!!.fan va arg man blir.
  MVH
  P

 37. Patrik: Det är klart man kan känna så. Men det är fel att låta sådana känslor styra lagstiftningen.

  Ekonomsika brott straffas inte hårdare. ekonomsiak brott strafafs lägre. Däremot finns det egendomsbrott som rån, inbrott och stöld etc som straffas hårdare än många våldsbrott.

 38. ok….jag var inte helt rätt ute i ekobrotten kanske…men som du säger rån, inbrott etc straffas hårdare…märkligt.
  Att inte pedofiler döms hårdare kan man ju börja undra ifall många mäktiga män har denna läggning.
  Vet inte om ni kollat in dateline…vilket underbart program….och vilka människor som dyker upp??..helt otroligt..!
  en gång var det en Rabbin som togs…den visade det sig att i hans lilla ”rabbin” värld fanns det 2 st ”rabbingubbar” som redan varit dömda för sexbrott mot barn…
  Vi borde ha ett dateline i sverige eller åtminstone ”familywatchdog”….inga människor med rent mjöl i påsen behöver känna sig oroade.:)
  Nu räknar jag med lite vänsteråsikter om-alla-människors- värde åsikter.:)
  mvh

  P

 39. Nicklas: Om du lade ner lite mer tid till att tänka före du talar/skriver än att vara upptagen att vara ”man” kanske någon skulle ta dig på allvar.

 40. Dödstraff fungerar. Det är ekonomiskt och alla kan gå vidare utan denna individ som tär på samhället i flera avseenden. Vi har ju legal abort för oönskade barn så varför kan vi inte ha dödstraff för oönskade fridstörare? Alla vill leva i fred så de som inte vill eller kan är ju en belastning för resten av oss. Det är ingen förlust för samhället, vi har ju överbefolkning som det är. Det blir mer resurser till de laglydiga. Dödstraff hör hemma i en riktig demokrati. Alla som talar om oskyldigt dömda, har en poäng, men sätt mer resurser in domstolen istället för att ha fängelser fulla med folk. Märk väl att dessa förbrytare alltid ger sig på de svaga (barn o dyl.) det är inte synd om dem på något sätt. Inte hämnd, bara effektivt. Att det inte skulle vara avskräckande är falskt, de som gör dessa brott i länder som har dödstraff vet att det är kört. De begår i princip självmord via rättssystemet. OK, jag slutar nu.. var inte så insnöade, tänk lite.

 41. Bengt Svensson: Ska vi tor på dig eller forskning? Jag föredrar det senare och den visar att dödsstraff är ineffektivt (har ingen avskräckande effekt och hindrar inga brott), dyrt och dessutom kan det drabba oskyldiga. Det är så att säga irrevrsibelt.

  Att du tror nåt annat är helt dina fria fantasier och ganska ointressant.

 42. Kära Anders_S,
  Visa mig den forskning du hänvisar till. Jag hör mycket snack, men lite bevis.

 43. För att utveckla min åsikt, i civilicerade samhällen vill alla ha rättsäkerhet, därvid har man ofta den åsikt att dödstraff är barbariskt och att det går inte att reversesera vid felaktig dom. Men såsom i alla andra verksamheter så får man räkna med lite spill. Det ska till en hel del innan någon blir falskt dömd. De fall som ofta åberopas från USA år baserade på fördomar och rasism och inte misstag från domstol. Vias mig en enda falskt avrättad vit amerikan.

  Rest my case.

 44. För guds skull, Bengt, följ länkarna och läsa Freakonomics. Som jag hänvisar till. Varför fråga efter nåt som jag redan länkar till?

  Du själv ger ju dessutom fullgoda skäl till att man inte ska ha dödstraff. Felaktigt avrättade människor på grund av rasism. Och, nej vi ska inte räkna med att oskyldiga måste avrättas bara för att man måste räkna med ”spill”. Vilken barbarisk inhuman inställning.

  Dödsatraff har ingen avskräckande effekt (följ länkarna) och ingen förebyggande effekt (följ länkarna). Inget samband mellan dödsstraff och låg brottslighet finns (snarare skulle man kunna bevisa det omvända misstänker jag)

Kommentarer inaktiverade.