En kidnappning av ett annat slag

I början när Engla var försvunnen trodde nog många att det var en kidnappning utförd av nån närstående. Det är det vanligare alternativet. Men tyvärr var det inget sånt utan något betydligt otrevligare. I Danmark har nu en liten pojke blivit kidnappad och redan från början spekulerades i om bortförandet hade utförts av organiserade gangsters.

Inte heller i Danmark verkar det handla om nån schism mellan föräldrarna om pojken, utan det skulle istället kunna röra sig om en uppgörelse i den undre världen om kontroll i restaurangbranschen med kinesiska gangstergäng inblandade, dvs de så kallade triaderna. Det är inte heller första gången den aktuella familjen utsätts för kidnappning eller kidnappningsförsök. Triaderna är den kinesiska motsvarigheten till maffian (Cosa Nostra) på Sicilien och involverade i en mängd olika tper av brottslighet i hela världen. De verkar från början ha varit en underjordisk rörelse ämnad att återställa Han-kinesernas makt över Kina och frånta Manchu-kejsarna denna, men kom att utvecklas till gangstergäng istället. Ingen helt ovanlig utveckling av underjordiska gerillarörelser.

Nu kan det alltså vara så att olika kinesiska gäng är inblandade i strider om kontroll i restaurangbranschen i Danmark med kidnappningar som ett vapen i denna strid. Det verkar alltså inte finnas många likheter mellan kidnappningen i Danmark och Englas försvinnande i Sverige. Mer än föräldrarnas orolighet och rädsla. För den är ju smma oavsett vad och vem som ligger bakom ett barns försvinnande.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, PDK1, PDK2, EB1, DB1, DB2, DN1, AB, SDS1, SDS2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements