Konkurrens inom polisverksamheten?

Det är vad Bo Rothstein idag föreslår, i en debattartikel i SVD, för att råda bot på en del av problemen inom polisen. Vad jag förstår föreslår han inte en privatisering eller privata poliskårer utan att vi ska ha ett par olika så som det är i många länder. Det är ingen dum idé. Till att börja med kan man bryta ut den den av polisen som utreder polisers brott till en särskild enhet. En särskild polis. Det tror jag skulle gör att det vore lättare att åtala och fälla poliser som missköter sitt uppdrag. Det är inte bra när poliser utreder sina egna arbetskamrater.

Vidare bör Rikspolisstyrelsen befogenheter öka. Vissa brott bör hanteras av nationella enheter under RPS istället för av den lokala polisen. RPS bestämmer vilka brott de ska ta över. Redan idag sorteraar Säkerhetspolisen under RPS, liksom det som skulle varit en anti-terroristpolis men numer används som en slags superpiketpolis, den nationella insatsstyrkan och riksmordkommissionen. Enheter som behövs inom RPS finns redan, det som behövs är bara en ändring av regelverket så har vi det som Bo Rothstein efterfrågar.

Sen kan jag tänka mig att det skapas en gemensam europeisk polisstyrka med möjlighter att sköta en del utredningar som handlar om europeisk nivå. Denna skulle i så fall motsvara det amerikanska FBI.

När det gäller forskningen så håller jag med Bo Rothstein som skriver:

Det tredje problemet handlar om forskning. Alltfler verksamheter forskningsanknyts idag, inte bara vad gäller utbildningen utan ­genom en ökad professionalisering. Den senare innebär att hur de yrkesverksamma faktiskt ­löser sina uppgifter skall kunna ­föras tillbaka på någon form av ”vetenskap eller beprövad erfarenhet”.

Detta har också kommit att kallas att verksamheten skall vara evidensbaserad, det vill säga det ska finnas någon slags vetenskapliga belägg för att de insatser man väljer också fungerar. Här verkar det stå synnerligen illa till med polisens verksamhet. Skarp och som det förefaller mycket berättigad kritik har framförts från personer med god insikt i verksamheten gentemot landets idag ende professor inom området – Leif GW Persson (Polistidningen 27/9 -07)

och:

I den mån polisforskning bedrivs så sker det isolerat på Polishögskolan. Erfarenheten visar att ­sådan isolering av forskning inte är bra eftersom kvalité i verksamheten uppstår när forskningen ifråga måste kommunicera sina teorier, metoder och resultat till andra forskare.

Det behövs förmodligen betyd­ligt mer forskning om polisen, men att som idag isolera den till en enda institution där den, likt polisen i övrigt, kan leva i ett signallöst system skapar med all sannolikhet inte kvalitet i verksamheten.

Intressant?

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, SVD7,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements