Polisen är ju bara statlig till namnet

Docent Björn Furuhagen försvarar den statliga svenska polisen och menar att konkurrens skulle göra polisen sämre. Men Furuhagen beskriver en verklighet som inte finns. Polisen i Sverige är möjligen på pappret statlig. Men i realiteten består polisen av ett antal självständiga regionala polismyndigheter samt Rikspolisstyrelsen som inte har någon makt över de regionala myndigheterna. Så Furuhagens argumentation och hans debattartikel hamnar därför i tomma luften när det gäller resonemangen. För att kunna argumentera och resonera bör man ju utgå från verkligheten. Det gör inte Furuhagen. Han utgår från nån slags teori om hur det borde vara.

Det som behövs som jag ser det är en möjlighet för RPS att ta över ärenden från lokala polisen genom tvång. Man ska inte behöva vänta på att de lokala (regionala) polismyndighterna ber om hjälp. Dessutom behövs en verklig politiskt styrning v polisen. Den finns inte idag. De lokala polisstyrelserna saknar all form av makt och polismyndigheterna i landet är i själva verket en slags autonoma självstyrande enheter. Detta måste naturligtvis förändras för att såna misstag som gjorts i det nu aktuella fallet med Anders Eklund inte ska hända igen.

I allt väsentligt har vi en regional/lokal polis, inte en central och det är nog där en del av problemen ligger. Många av problemen som uppdagades i samband med händelserna i Göteborg 2001 hade sådana orsaker och det finns anledning att tro att detta är ett grundläggande systemfel hos polisen. Problem och systemfel som i alla fall jag tror är relativt lätta att åtgärda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements