Etanol är inget alternativ

En satsning på etanol leder oss rakt ner i samma träsk som en satsning på kärnkraft skulle innebära. Folk förleds att tro att etanol skulle kunna rädda situationen. Men så är det inte. Etanol gör i stort sett varken från eller till vad det gäller växthusffekten. Kanske är det mest negativt ändå. För en omfattande satsning på etanol innebär att vi inte gör det som måste göras. En total förändring av hur transportsektorn fungerar, med en rejäl satsning på utbyggd kollektivtrafik, där vänsterpartiets fjuttiga förslag inte på något sätt förslår, med utbyggnad av järnväg, men framförallt en utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken i storstäderna, tunnelbana, spårvagn och pendeltåg.

Dessutom skapar en stor satsning på etanol andra problem i världen, som matbrist och svält. Knappast en vettig väg att gå även av andra skäl alltså. Dessutom en överföring av makt och pengar från fattiga till rika. Svälten uppstår som en följd av att allt mer viktig jordbruksmark kommer att användas för bränsleproduktion istället för matproduktion. Detta i ett läge när matproduktionen av andra skäl, främst klimathotet, redan är hotad. En storsatsning på etanol framstår för mig som helt oansvarig i ett sådant läge. Speciellt som den inte kan hjälpa oss i kampen mot växthuseffekten. Etanol är en återvändsgränd.

Läs mer:
Barbarisk kapitalism eller ekosocialism
Ekologi och socialism
Climate change, energy revolution and social transformation
Carbon trading, an ecosocialist critique
Climate change driven by Capitalist Market System

Intressant?
Bloggat: Arbetarens klimatblogg1, Arbetaren klimatblogg2,
I media: Forskning och framsteg,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, AB, PDK, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

9 Replies to “Etanol är inget alternativ”

 1. ”samma träsk som en satsning på kärnkraft skulle innebära.”

  Förklara vad du menar och vilka alternativ till kärnkraften finns?

 2. Bengt: Följ länken, det är därför den finns där.

  Alternativen är sparande, vindkraft och solkraft. Förändring av hur samhället fungerar alltså.

  Sen handlar detta inlägg inte om kärnkraft så fortsatt diskussion därom här kommer inte att accepteras.

 3. I svensk E85 används brasiliansk sockerrörsetanol och inhemt cellulosaetanol – inga konkurrenter till livsmedelsproduktion. Utsläppen av koldioxid minskar under livscykeln med 70-90 procent.

  Etanol löser givetvis inte världens problem när oljan skall ersättas men är definitivt en del av lösningen. Ökad energieffektivitet är en annan.

 4. Ola – just brasiliansk etanol är en konkurrent till livemedelsproduktion. Småbrukare (ofta jordlösa) förflyttas för att sockerrörsodlingar ska få plats. Sen får samma människor joba under vedervärdiga villkor på sockerrrörsplantagerna.

 5. Sekab som gör Cellulosa-etanol tillverkar 400 liter om dagen, mindre än 1MWh etanol om året.

  Agroetanol som tillverkar 99.x% av den svenska etanolen använder idag 150 000 ton vete och tillverkar 55 000 m¬? etanol, eller 350 MWh etanol. De håller på och bygger ut anläggningen och i höst ska de börja göra anspråk på 550 000 ton spannmål årligen och producera 200 000 m¬? etanol eller ca 1.2 TWh.

  550 000 ton spannmål är ungefär vad 5 miljoner människor konsumerar i form av mat. From nästa år går alltså ca 15-20% av spannmålen till mat, 10% till etanol och resterande 70-75% till foder.

  Cellulosaetanol är ett skämt, och även om de kraftigt utökar Agroetanols anläggning i Norrköping, som även gör proteinfoder och biogas av resterna så täcker inte ens det vårat 5% behov i form av inblandning i 95 oktan bensin.

  Bensinanvändningen uppgår till 46.4 TWh, dieselanvändningen till 38.1 TWh. Flyg är runt 10 TWh för övrigt. Sen är för övrigt inget biobränsle tänkt att ersätta oljan, i EU vill de att 10% ska vara ersatt 2020 och bara det är ett problem. Etanol är ett bland de sämre, när det handlar om 1.2 TWh vete-etanol så handlar det om 92 000 hektar mark. (då vi har hög avkastning här) Det är t ex betydligt mer än vad vi odlar potatis och sockerbetor på.

Kommentarer inaktiverade.