Hyfsad inställning från regeringen

Den svenska regeringen och justitieminister Beatrice Ask presenterar idag på SvD » Brännpunkt sin syn på hur arbetet med att förbättra och förändra polisen ska utföras i inlägget Skarpare polis prioriteras.

Man tar upp fyra punkter som man arbetar med just nu:

• Rikskriminalpolisens roll ses över. Inom ramen för den nationella mobiliseringen mot den organiserade brottsligheten har rikskriminalpolischefen Therese Mattsson i uppdrag att se över Rikskriminalpolisens roll och befogenheter när det gäller att biträda regional polis med specialistkompetens. Jag ser fram emot hennes förslag som ska presenteras inom några veckor.
• Ökad samverkan inom polisen och med andra myndigheter. Det är huvudtemat i flera uppdrag som getts inför mobiliseringen mot den organiserade brottsligheten. Vi avser att ta intryck av den framgångsrika danska modellen där man genom samverkan mellan myndigheter ökar trycket mot brottsligheten.
• Ny polisdatalag. Polisens data­system, som på många sätt är föråldrade, måste reformeras. Det kräver en modern lagstiftning. En ny polisdatalag har utretts sedan 2001. Vi har tagit fram ett konkret förslag och räknar med att presentera en proposition till riksdagen senare under året.
• Regionala samarbeten. I Skåne och södra Småland har man beslutat att arbeta över länsgränserna i ett verksamhetsområde. På flera andra håll sker liknande samordning, vilket jag uppmuntrar. Ett underifrån växande samarbete har framtiden för sig och kan finna lösningar anpassade efter de verkliga behoven.

Punkterna ser bar ut men innehålller väldigt lite konkreta förslag eller åsikter. Okej, samarbete och samverkan låter bra, men i praktiken fungerar detta ofta dåligt om det inte finns formella strukturer som kan användas för atttvinga igenom smaverkan, ett vissst handlande och samagerande. Frivillig samverkan mellan de hierarkiskt uppbyggda regionala/lokala polismyndigheterna har en tendens att leda till att de olika polischeferna bevakar sitt eget territorium och sin egen makt. På bekostnad av effektiviteten. Vi såg det i Göteborg 2001 och vi har sett det många andra gånger. Så man kan ju alltid hoppas att Mattssons utredning om rikskriminalen komer att leda till att man får störe befogenheter gentemot de regionala/lokal polismyndigheterna.

Dessutom anser jag att större länspolisdistrikt vore att föredra framför samverkan och regionala samarbeten utan formella strukturer. De svenska länen är idag alldeles för små och detta skapar ofta länspolisstyrkor som saknar nödvändig kompetens. Jag har märkt detta vid olika kontakter med små polismyndigheter i Sverige. Jag tror heller inte att en verksamhet av polisens natur gynnas av platta beslutsstrukturer eller consensusliknande samverkansformer, saker som dock kan vara bra i en del andra sammanhang dock.

Jag saknar dessutom ett förslag eller funderingar kring en riktig och bra fungerande internutredningsenhet för polisen. För att en sån ska fungera bra krävs att den är fristående från den vanliga polisorganisationen. Att ha något sådant är bra om man vill motverka korruption inom polisen. Förmodligen skulle det också kunna leda till en bättre polis genom att rötägg som alltför ofta går över gränsen för det acceptabla och tillåtna kan rensas ut från polisen genom att deras eventuella brott inte längre utreds av deras kollegor och/eller vänner.

Beatrice Ask har dock helt rätt när det gäller hastigheten på förändringar. Det får inte ske för snabbt, för då förstör man mer än man bygger upp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , ,

Advertisements
  • Apan

    Vem skall granska så att dina efterlysta internutredare inte är korrumperade då ? Kan vanliga poliser bli korrumperade kan ju även polispoliserna bli det, eller ?