Förebyggande åtgärder och ungas brott

Några nationalekonomer har räknat ut vad ungdomars utanförskap och kriminalitet kan kosta samhället. Och att man genom relativt billiga förebyggande åtgärder kan spara många miljoner för samhället. Något jag argumenterat för i en mängd inlägg på min blogg. Att förebyggande åtgärder alltså är det bästa medlet för att bekämpa brottslighet och kirminalitet vsias nu också i en rapport av de två nationalekonomer som presenteras på BRÅ:s hemsida. Det är mycket bättre än hårdare tag och tuffare polis. Billigare och sett ur samhällets perspektiv mer effektivt:

I rapporten har de båda forskarna tagit fram ekonomiska mått på vad ett utanförskap kostar. I ett räkneexempel visar författarna på vad kostnaderna kan bli för tjugo ungdomar i riskzonen såvida inga preventiva åtgärder vidtas. Prislappen för ett utanförskap från 20-årsåldern till pensioneringen vid 65 års ålder blir omkring 12,5 miljoner kronor per person. Prislappen för ett utanförskap för 20 personer uppgår till 250 miljoner kronor. Det kan jämföras med en beräknad kostnad om 2 miljoner kronor, som är den summa som preventiva åtgärder kostar för att återföra dessa 20 ungdomar till samhällsgemenskap och ”normalitet”. Rapportförfattarna skriver att i ett sådant ”socialt investeringsprojekt räcker det med att lyckas till 1,5 procent för att projektet ska anses vara samhällsekonomiskt lönsamt”.

De amerikanska forskarna Mark Cohen och Alex Piquero har tittat på hur mycket unga förövare kostar samhället. I juni kommer de till Sverige och Stockholm Criminology symposium och presenterar sina siffror. De har uppskattat hur mycket unga kriminella kostar samhället på individnivå, och de ställer det i relation till kostnaderna för en annan livsbana. När det gäller ungdomsbrotten går utvecklingen, åtminstone i USA, mer mot straff och sluten vård i stället för förebyggande insatser och behandling. Detta samtidigt som långtidsstudier pekar på att om unga förövare identifieras tidigt i livet och ges rätt behandling kan deras kriminella bana stoppas.

Alltså, en satsning på sociala åtgärder i unga år, bättre förskolor, bättre skolor, fritidsgårdar, social gemenskap, åtgärder mot segregation och arbetslöshet är saker som lönar sig för smahället och som är bra för den enskilde individen. Vi får en situation där alla vinner, utom de kriminella gängen.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det där är ett ämne där jag är sakkunnig. Jag kommer endera dagen att skriva om ”Värstingresor” eftersom det är lätt att räkna hem en kostnad på över en miljon för en sådan. Även om inte mer än 70 procent av dem som får segla till Västindien kommer att leva ett normalt liv med jobb och arbete, så tjänar samhället minst 15-20 miljoner på varenda individ som får en sådan resa.

  Och det är klart att färre skulle behöva det om man vidtog åtgärder och satsade tidigare…

 • Pingback: Leif GW Persson skeptisk till polisens nya idéer | Svensson()

 • Roger

  Även i Sverige finns forskning på området kostnader för utanförskap.
  På Skandias ideer för livets hemsida finns en alldeles ny rapport från bl.a. Ingvar Nilsson om hur mycket pengar kommunerna kan räkna hem på att satsa på prevention.
  Mycket intressant inte minst därför att det är en svensk rapport. Följ länken nedan.
  http://www.skandia.se/ideer/templates/pages/StartCampaignPage____1509.aspx