Demonstration mot Israel

Precis hemkommen från stan, som vi säger på göteborgska, från centrum kanske andra skulle säga, skriver jag detta inlägg som kort sammanfattar mina intryck av en tillståndsgiven och utannonserad proisraelisk marsch och en icke-tillståndsgiven antiisraelisk motdemonstration.

Det var enligt min bedömning cirka 600 deltagare i den pro-israeliska marschen och som mest 200 deltagare i den propalestinska motdemonstrationen, som emellertid splittrades upp i flera mindre delar ganska snart. Det hela gick mycket lugnt till ur alla synpunkter och en tredje part (eller ska vi säga fjärde, om vi också ser de många hundra poliserna som en egen part) i sammanhanget som också dök upp, 7-8 nazister, kunde lätt omhändertas av polisen och köras iväg.

Den pro-palestinska motdemonstrationen var inte offentligt utannonserad och det orsakade som jag ser det ett väldigt lågt antal deltagarae. Det hade varit bättre att ha sökt tillstånd och annonserat ut demon i förväg. Då hade den kunnat locka nånstans mellan 1000 och 2000 deltagare. Klart en felaktig bedömning av arrangörerna som jag ser det.

Den proisraeliska demonstrationens majoritet var kristna frireligiösa. Hade jag varit judisk hade jag varit väldigt tveksam till detta stöd för det bygger på en rasistisk grund. Många av dessa kristna stöder Israel för att de anser att alla judar i andra länder ska lämna dessa länder och åka till Israel. Detta därför att Messias inte ska återvända förrän det”utvalda folket” finns i ”det utvalda landet”. Denna tanke är i grunden rasistisk och bygger på att olika folk har olika värde och att kulturer inte ska blandas.

Känns det igen, det är så många högerextremister i Sverige resonerar, både de pro-israeliska Sverigedemokraterna och de antisemitiska nazisterna. För att inga missförstånd ska uppstå vill jag påpeka att de kristna som deltog i den pro-israeliska marschen inte i övrigt har något gemensamt med de nämnda nazisterna och fascisterna.

Min ståndpunkt i frågan om Israel och Palestina är helt klar. Jag är mot att det finns en stat på relsigiös grund. Samtidigt anser jag att alla har rätt att demonstrera och gillar vi inte det som de säger kan vi ordna en motdemonstration. Men att ta till våld i såna sammanhang (även om det i detta sammanhang är många starka känslor inblandade) tycker jag är helt felaktigt. Och det tyckte också i stort sett alla som idag var ute och demonstrerade. Vilket jag bedömer var en bra, demokratisk och vettig inställning.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1,
Bloggat: Jinge, Motbilder,
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements