Fler poliser på gatan?

Den nya chefen för rikspolisstyrelsen (RPS), rikspolischefen, Bengt Svenson har skrivit en debattartikel i SVD. Eller är det en debattartikel? Fan vet! Den är varken spetsigt formulerad eller speciellt utmanande. Den är en tunn soppa baserad på saker vi redan vet och rena önskedrömmar från Bengt Svensons sida.

Regeringens mål att det ska finnas 20000 poliser år 2010, innebär att 4000 nya poliser kommer att utbildas och anställas de närmaste åren.

Men 4000 räcker ju inte, ska antalet poliser öka måste man ju anställa ännu fler om jag förstår det hela rätt. Alla som slutar av olika anledningar måste ju också ersättas.

Satsningen på fler poliser syftar mer än något annat till att polisen ska bli mer synlig och närvarande. Rikspolisstyrelsen har dessutom satt upp som mål att minst hälften av allt polisarbete ska ske i yttre tjänst.

En arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen har under vintern jobbat med att ta fram en handlingsplan för hur målet ska nås. Gruppen har i nära samverkan med polismyndigheterna arbetat med att hitta goda exempel på synligt polisarbete och identifiera hinder för att öka resurstiden i yttre tjänst. Förslaget till handlingsplan diskuterades vid en hearing den 21 maj med ledande företrädare från samtliga polismyndigheter.

Det där låter ju bra. Men vad innebär det i praktiken? Kommer vi att få se fler fotpatrullerande poliser? Kommer fler poliser att jobba på helger och kvällar? Inget rent faktiskt eller praktiskt nämns i Bengt Svensons artikel så vad som kommer att hända är fortfarande höljt i dunkel.

Synliga poliser bidrar till att förebygga brott. Ett exempel är den satsning mot utomhusvåld som polisen genomfört under vintern och som visar att synligt polisarbete bidrar till att förebygga misshandel.

Andra exempel är att synliga trafikpoliser bidrar till att förebygga rattfylleri samt att poliser som samverkar med kommunen och andra aktörer bidrar till att minska antalet brottstillfällen i utsatta bostadsområden.

Ett synligt polisarbete leder också fler brott klaras upp. Fler poliser ute gör att fler förhör och brottsplatsundersökningar kan göras. Spår och tips kan tas upp medan de ännu är färska.

En synlig och tillgänglig polis ökar även förtroendet hos allmänheten. Fler vill och vågar bistå polisen i arbetet, vilket ofta är en förutsättning för att klara upp brott.

Såväl polisens brottsförebyggande som brottsbekämpande arbete stärks alltså av att polis-arbetet i yttre tjänst ökar. Men det bidrar också till att öka människors trygghet och det är en viktig faktor i sig.

Det där låter ju jättebra. Men min fråga är fortfarande: Hur ska det göras? Hur ska fler poliser bli synliga på gatorna. Vad jag förstår måste en förändring av polisens arbetstider genomföras för att det ska vara möjligt. Vad säger polisfacket om det? Dessutom, vad ska man göra med alla äldre poliser runt om i landet som inte längre kan arbeta på yttre tjänst? Ska de också få sluta och ersättas med nya? Men då räcker det ju absolut inte att anställa bara 4000? Och hur ska man arbeta för att rätta till den etniska snedrekryteringen? Vid kontakter med engelska poliser så visar sig att detta är ett väsentligt inslag i arbetet med att brottsligheten ska gå ned i fattiga områden. Dvs att man rekryterar poliser från de etniska och sociala grupper som finns i de områdena. Dessutom krävs en sådan rekrytering för att minska den latenta rasism som finns inom polisen enligt en mängd undersökningar.

Det är mycket prat i Bengt Svensons debattartikel och väldigt lite verkstad. Det låter bra. Men hur ska det bli så bra?

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
  • Kristoffer

    Man pratar om att man vill ha ut poliser i yttre tjänst men samtidigt så försämrar man villkoren för yttre personal. Nästan alla poliser i yttre tjänst har problem med ryggen då man ständigt kånkar runt på 10-15 kilo utrustning. Skiftarbetet tar ut sin rätt på en. Poliser i yttre tjänst har också väldiga problem med förhållanden på den personliga fronten p.g.a. den stress man utsätts för, som tas hem också.

    Detta är bara exempel på problem man får av att jobba i yttre tjänst. Men jag, och många andra med mig, har ändå valt att ta det jobbet eftersom det är oerhört spännande och utmanande. Men samtidigt vet jag att många poliser ganska snabbt börjar söka sig bort från den yttre verksamheten eftersom lönen och villkoren är för dåliga. Och nu tänker man försämra ännu mer för oss genom att minska OB-ersättningen och öka arbetstiden.

    Sedan så är det detta med att vi inte syns tillräckligt mycket. Vi har inte tillräckligt med folk och bilar för detta, i alla fall inte i Stockholm. Det är inte vårat fel så kalla inte oss lata. Dessutom så har bilen en säkerhetsaspekt för oss. Om man, som jag, varit med om att en folksamling kring 30-40 personer börjar bli aggressiva och kasta saker på en och man står där ensam med en kollega med 10 min språngmarsch till bilen så lämnar man inte gärna den alltför långt borta igen. Vi är inga supermänniskor.