Till helgen blir det fest

I Göteborg är det dags för den årliga karnevalen i Hammarkullen. Det verkar ibland som om någon i varje familj i Hammarkullen på något sätt är inblandad i denna jättefest. Barn behöver vara lediga från skolan, det är en angelägenhet för de flesta, inte bara karnevalsdagarna, utan också långt innan och efter. För en del är det en angelägenheten under hela året.

Själv kommer jag inte att kunna vara med på karnevalen och festen i Hammarkullen i år, jag ska till Paris, där de verkliga arvtagarna och verkliga förvaltarna av frihetsarvet från det revolutionära året 1968 samlas på en fest och möte som LCR ordnar. Inte bara en fest förresten, utan världens revolutionära vänster samlas för en tvådagars konferens också. Socialistiska Partiet är inbjudna från Sverige.

Läs mer om 1968:

Daniel Bensaid och Henri Weber, Maj 1968, en generalrepetition.

Kjell Östberg, 1968 – när allt var i rörelse.
Tariq Ali, Den permanenta revolutionens era
Tariq Ali, Den utomparlamentariska oppositionen
Ernest Mandel, Det nya avantgardet
Anna Libera, En vår som aldrig upphör
Alain Krivine, Från Paris 1968 till Stockholm 1998
Pierre Frank, Från studentoroligheter till proletär socialistisk revolution
Toivo Jokkala intervjuar Kjell Östberg, Studenterna i 1968-rörelsen
Pierre Rousset, Tet-offensiven
Pierre Frank, Tjeckoslovakien: en första bedömning

Franska revolutionen maj-juni 1968. En dokumentation. Bygger mycket på intervjuer, men återger även material från massmedia, flygblad, sådant som skrev på husväggarna m m.
Frankrike -68 – Kampen fortsätter. Dokumentsamling om upproret i maj 1968.
Från ungdomsuppror till generalstrejk – maj -68, av Anders Hagström. Innehåller även ett tillägg som tar upp utvecklingen i Frankrike fram till idag (mars 2008).
Den stora resningen i Frankrike, av Sigyn Meder. Ur Marxistiskt Forum 3-68, organ för det maoistiska KFml.
Om maj -68 i Frankrike. Artiklar om majupproret i Frankrike ur Clarté årgång 1968.
Revolution! Frankrike 1968. En bok skriven av två engelska journalister som fanns på plats i Paris under hela förloppet. Boken ger en levande redogörelse för det som hände.
Om maj -68 och efteråt, ur tidskriften Kommentar. En längre artikel om det franska kommunistpartiets roll, samt flera artiklar som rör tiden efter maj -68, bl a repressionen mot vänstern.

Jan Malewski, A breach have been opened, now let’s widen it
Alain Krivine and John McAnulty looks back
Mai-Juin 1968 à Peugeot-Sochaux
Travail et Syndicalisme en 68

Intressant?
Borgarmedia: SVD

Bloggat: Mullvaden, Intisbloggen,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements