EU inskränker yttrandefriheten

Pressfriheten och yttrandefriheten uppmärksammas idag av många skribenter och man skriver om Kina, och andra länder som förtrycker det fria ordet och om länder som mördar journalister. Ett av dessa länder är Israel, som ju av många liberaler omhuldas som demokratins försvarare i Mellanöstern. Något som naturligtvis är helt fel. Vad som uppmärksammas mindre är det som Mikael Nyberg skriver om i Aftonbladet, att EU inskränker vår yttrandefrihet och pressfriheten:

I framtiden kan det alltså bli straffbart också att muntligen eller skriftligen uttrycka solidaritet med motståndet i Somalia.

Detta strider uppenbart mot allt vad yttrande- och tryckfrihet heter, men regeringen avstod från sin möjlighet att med ett veto stoppa förslaget. Den tilltvingade sig i stället ett undantag: det nya rambeslutet ska inte förplikta Sverige att vidta åtgärder som strider mot tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag.

och

Och med den nya EU-konstitutionen har vi yttrande- och tryckfrihet bara på nåder. Så snart vi låter Lissabonfördraget träda i kraft krävs inte längre enhällighet vid beslut i straffrättsliga frågor. Då kan unionens potentater säga up yours om svenska politiker får för sig att vifta med sin grundlag.

På två sätt inskränker alltså EU yttrandefriheten, först genom att införa begränsningar i vad som kan sägas och skrivas i samband med att ny terroristlagstiftning införs och sen genom att EU:s nya grundlag inte innehåller nåt skydd för yttrandefrihet. Dessutom gäller denna grundlag över den svenska.

Och som om det inte vore nog inskränker de svenska lagstiftarna i riksdagen yttrandfriheten och hotar vår integritet genom en omafttande övervakningslagstiftning, varav den så kallade FRA-lagen är en del.

Intressant?
Bloggat: Jonas Morian, Jinge, Opassande, Kulturbloggen, Bloggtidningen,
Borgarmedia: AB1, AB2, AB3, AB4, SVD, DN1, DN2, DN3, DN4, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements