Miljöbilar(?) löser inga problem

Inte skulle vi kunna minska växthuseffekten om vi gick över till etanolbilar. Om det nu är detta som centerpartisten Claes Västerteg och billobbyisten Mattias Goldmann menar. För enligt tidskriften Forskning och Framsteg innebär inte etanolbilar nån större minskning av koldioxidutsläppen.

Om vi behåller dagens bilism i västvärlden och dessutom får samma mängd bilism i andra delar av världen kommer koldioxidutsläppen att öka även om alla använder etanolbilar. Dessutom tvivlar jag på att jorden har resurserna att producera den stora mängden biobränsle som skulle krävas. Förslaget som framförs i SVD är alltså inte möjligt att genomföra. Det är en meningslösa utopi som aldrig kommer att kunna förverkligas. Det är nåt som inte hjälper människan på jorden att överleva och klara av effekten av klimatförändringarna. Eller för den delan att på något sätt förhindra växthuseffekten. Förslagen från centerpartisten och Gröna bilar är helt enkelt inte bra. För det hjälper inte. Det löser inga problem och är helt orealistiskt.

Lösningen är och förblir att massbilismen måste överges, att transportsystemen måste läggas om till mer miljövänliga transportsätt som järnväg och olika typer av kollektivtrafik i våra städer, där elektrisk spårbunden trafik ska användas där det är möjligt, för att minimera busstrafiken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Ola Johansson

  Jodå, den brasilianska etanol vi i Sverige använder i E85 minskar koldioxdutsläppen med minst 80 procent. Etanol har en annan uppenbar fördel – den finns idag, kan distribueras och användas med rimliga modifieringar av motorerna och därmed kostnader. Givetvis kommer fler lösningar, men de når inga nämnvärda volymer förrän om 10-30 år. Det kan vi inte sitta och vänta på…

 • Anders_S

  Ola: Nu var det inte riktigt det jag skrev om. Jag hävdar att även om vi fick ner koldioxidutsläpen i Sverige så spelar det ingen roll om vår massbilism också kommer att finans i Asien. Även om alla använde etanolbilar (vilket inte vore tekniskt och jordbruksmässigt möjligt) så skulle det innebära en ökning av koldioxidutsläppen. Och vi kan knappast förbjuda massbilism i Asien och behålla den i Europa. Konsekvensen blir att massbilism måste överges. Och en sån förändring av samhället tar minst 20 år.

 • Niels-Holger Nielsen

  Etanolbiler er selvf??lgelig en katastrofe. Det tror jeg at de fleste begynder at forstå. Det betyder ikke at vi ikke fortsat skal argumentere mod disse lidet b?¶redygtige transportmidler, Som det ser ud nu er det elbiler, der bliver fremtiden. Vi skal jo bruge ambulancer, varevogne, politibiler, taxaer, handicaptransporter og forskelligt andet. Hvad angår massebilisme, a la de udviklede lande, på hele kloden er det i en hvilken som helst udformning en syg ide, som n?¶ppe er i stand til ar nedbringe CO2-udslippet, bortset fra alle de andre milj??katastrofer, som ville blive f??lgen. Når det er så sv?¶rt at fatte for så mange mennesker, er det fordi vi er indoktrineret om at teknologien er alm?¶gtig. Det er den ikke. Men det skyldes også at kapitalismen er blevet umådelig popul?¶r på at behandle borgerne som små babyer, der kun venter på den n?¶ste sutteflaske. Det minder faktisk meget om visse socialister fra ’70erne, som beg?¶rede socialismen som en slags Tivoli for voksne. Helt alvorligt, er der mange medborgere, der mener, at hvis privatbilismen er på kollisionskurs med klimaet, så er det v?¶rst for klimaet. Som regel f??lges dette nonsens af en efters?¶tning, hvor den erkl?¶rende lige, for en ordens skyld, lader forstå, at det selvf??lgelig er det store flertal, der tales om. Ikke mig! Det kr?¶ver stor modenhed og besindelse, at virke for en fremtid hinsides fossile br?¶ndsler og hovedl??st forbrug. Det er n??dvendigt at s?¶tte sp??rgsmål ved den selvopfattelse, som kapitalismen har påduttet os.
  😉

 • Niels-Holger Nielsen

  Ingen teknologi er i stand til at tilfredsstille babymenneskets beg?¶r efter ligegyldigheder. Hvis massebilismen var opfundet af Osama Bin Laden, så havde den nok v?¶ret forbudt for l?¶nge siden – i hvert fald er den en langt st??rre dr?¶ber end snart sagt et hvilket som helst andet enkeltf?¶nomen.

 • Niels-Holger Nielsen

  Det st??rste problem med massebilismens afskaffelse, er at hele vores samfund er baseret på den, derfor er det for mange ufatteligt, at den skulle kunne undv?¶res.

 • Helge

  Som fd bilmekaniker och biltekniker har jag alltid försökt försvara bilismen men det blir allt tydligare att det inte går att göra det längre. Vi måste minska bilismen, tyvärr. Ute på glesbygden och mindre städer är det svårare men i storstäder vore det relativt förmånligt och lätt att bygga ut och effektivera kollektivtrafiken. Att bygga fler motorvägar och omfarter är ingen långsiktig lösning på problemet med trafiken.

  Etanolen är heller ingen lösning, i.a.f. inte om den importeras från Brasilien för det är inte speciellt effektivt. Jag tror etanolen kan vara en liten del av lösningen men bara om den produceras lokalt för lokala behov. Det finns stora outnyttjade arealer som kunde använda för etanolproduktion men de räcker inte till för att helt täcka behovet och därför är det inte en helhetslösning men ett steg i rätt riktining. Jag tror lösningen är många små åtgärder och effektiveringar. Jag tror inte att det kommer en stor lösning på problemet, i.a.f. inte innan nån har lyckats få fusionskraftverk att fungera så att vi alla kan köra med billig miljövänlig el i stället för med fossila bränslen direkt eller indirekt.

  Man borde satsa på mer forskning för att hitta lösningar på förbrukningsproblemen och på det sättet minska utsläppen men det är bara en del av problemet. Det är ett faktum att alla kan inte ha bilar i framtiden, vi kan inte bygga ut vägar i evighet och vi har redan problem med att underhålla de vägar vi har. Det finns många saker man kunde göra för att minska förbrukningen och även om det trots allt inte är en slutlig lösning, så är det iaf ett steg i rätt riktning och en snabb lösning. T.ex. är bilarna idag onödigt tunga och genom att minska på vikten så får man också ner på förbrukningen.

  Bilar har varit min hobby och intresse sedan liten men sorgligt nog är de bekymmersfria dagarna förbi. Jag har inte använt bilen mer än nödvändigt de senaste 10 åren och de gånger jag har haft möjlighet har jag t.ex. cyklat till arbetet men det är tyvärr inte längre möjligt. Jag har en onödigt stor bil med en onödigt stor motor men jag har tyvärr inte råd att byta till ett miljövänligare alternativ, eller egentligen är det en sanning med modifikation, jag kunde göra det men det betyder att jag skulle vara tvungen att byta till en sämre bil ur andra synvinklar än förbrukning/utsläpp och eftersom min bil inte ändå skulle försvinna ur trafiken skulle netto-effekten vara liten. Dåligt försvar, jag vet, men jag försöker hålla fast vid det lilla jag har kvar av bilintresset, det är trots allt inget vrålåk jag kör med utan en relativt vettig bil med relativt liten förbrukning.

  Så för att ha kakan och äta den har jag skaffat en gammal motorcykel som förbrukar hälften jämfört med bilen och den försöker jag använda så ofta som möjligt. Den sliter mindre på vägarna, förbrukar mindre och tar mindre utrymme på parkeringen och dessutom är den rolig att använda. Den har tyvärr ingen katalysator så jag vet på vilken nivå netto-utsläppen påverkas av detta, kanske jag bara lurar mej själv att tro att det är en bra lösning men iaf ur koldioxid-perspektiver är det bra, om än andra utsläppen kanske är negativa.

  I t.ex. Finland har man ändrat på bilskatten för att gynna bilar med liten förbrukning, det är ett steg i rätt riktning men tyvärr lite missriktad eftersom det gynnar Diesel-bilar som nog har liten förbrukning och därmed mindre utsläpp av koldioxid men tyvärr är utsläppen av mindre partiklar (oförbrända kolväten) och kväveoxid större vilket är negativt ur lokal synvinkel. Speciellt gamla Diesel-bilar är dåliga ur miljösynvinkel men kanske moderna Diesel-bilar håller utsläppen på rimlig nivå längre än vad de gjort tidigare. Jag ser dock utsläppen av oförbrända kolväten som ett större problem än vad utsläppen av koldioxid är och därför tycker jag inte att man skall gynna Diesel-bilar framför bensin alternativen.

 • Anders_S

  Bilismen som den fungerar idag ger onekligen en frihet som är trevlig. Men det är nog så att vi måste överge massbilismen som vi känner den. De viktiga insatserna måste ske i storstäder när det gäller att begränsa bilism. Den kvarvarande bilismen får på olika sätt reserveras för glesbygden. Härvidlag kan väl biobränsle inklusive etanol fylla ett syfte.

  I det korta perspektivet får vi nog försöka hålla ner bensinpriserna (det måste ju funegra att leva på landet) samtidigt som trängselavgifter och liknande införs i våra städer parallellt med en utbyggnad av kollektivtrafiken.

 • Pingback: Uppvärmningen går snabbare än väntat? | Svensson()