Att dra in Acars uppehållstillstånd – åtgärd utan effekt

Polisen vill att Migrationsverket drar in uppehållståndet för Denho Acar, tidigare president och ledare för Original Gangsters (OG) i Sverige. Numera försöker han från Turkiet bygga upp en internationell gangsterverksamhet med OG som bas.

Att dra in uppehållstillstånd eller utvisa brottslingar till sina hemländer har i USA visat sig vara en mycket dålig åtgärd mot den organiserade brottsligheten. Det finns alltså ingen anledning till att vi i Sverige ska börja införa samma dåliga metoder. Metoder som i bästa fall inte betyder nånting och i sämsta fall innebär en värre och mer okontrollerbar brottslighet.

Även om det i just fallet Denho Acar inte finns något som tyder på att det skulle få negativa effekter, då han ju redan befinner sig utomlands för att bygga upp en internationell kriminell verksamhet, att dra in hans uppehållstilstånd är det olämpligt att införa den här typen av åtgärder. Detta med tanke på de amerikanska erfarenheterna.

När Erik Nord och Klas Friberg från Polismyndigheten i Västra Götaland hävdar att det är en brottsförebyggande åtgärd talar de alltså mot all erfarenhet. I bästa fall betyder det inget, i sämsta fall är det alltså en brottsfrämjande åtgärd. Motsatsen till vad de svenska poliserna hävdar.

Intressant?
Borgarmedia: SVT, AB,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Karma

  Hur är det brottsfrämjande? Om han själv kan välja vilka länder han vill vara i torde det vara lättare för honom än tvärt om. Om det nu är så att vistelse i Sverige hämmar honom är han antagligen inte korkad nog att stanna?

  Vilka studier i USA? Är brottslingar generellt så korkade att de behöver få hjälp att packa och åka utomlands?

 • Anders_S

  Karma: Följ länkarna istället för att fråga, svaren finns där.

  http://www.zaramis.nu/blog/2008/04/12/vad-vi-kan-lara-av-brottslighet-fran-usa-gangen/

 • Oskar

  En utländsk medborgare som i flera år levt på organiserad brottslighet i Sverige borde ha förverkat sin rätt att vistas här, vad det får för eventuella konsekvenser i personens hemland borde vara av sekundär betydelse för en svensk myndighet. Att hemlandet får problem med sina kriminella medborgare är knappast skäl för att vi skall ta problemet i deras ställe. Kanske den skevaste ”logik” jag sett på länge.

 • Anders_S

  Oskar: Du har nog inte följt länkarna. Då kan du se att problemet av en utvisnignspolicy är att man snart hart en ökad kriminalitet i det land som man utvisra från. Det är problemet och erfarnheterna från USA. Därför vinner ingen på utvisningar. Varken landet som utvisar eller landet som den utvisade hamnar i.

  Det handlar inte om att ta problemet i nån annans ställe. Det handal rom att man ska hindra fler brott i bägge länderna. Utvisning leder enligt erfarenheterna från USA till motsatsen. En ökning av brottsligheten i bägge länderna.

 • Tomas

  Nu är ju inte Turkiet krigsdrabbat som El Salvador, så din jämförelse haltar, och ännu mer som han redan lämnat Sverige.

  Det finns ingen anledning till att folk som kommer hit för att begå brott förtjänar att vara svenska medborgare.

 • Ulf N

  Fast erfarenheterna från USA behöver ju inte alls vara allmängiltiga.

  Hela den där studien bygger ju på data från ett gäng, vid en viss tid och från en viss miljö började organisera människosmuggling.

  Därför går det ju inte att dra samma slutsatser vid en helt annan tidpunkt och helt andra länder och andra typer av människor och andra kulturer.

 • Anders_S

  Tomas: Nu har ju inte Denho Acar kommit hit till Sverige av egen maskin. Han är uppvuxen här. Hans kristna föräldrar flydde undan förföljelse i Turkiet.

  Och, jo Turkiet är drabbat av krig. Framförallt de östra delarna där det varit ett lågskaligt krig i närmare hundra år. Först mot kristna och senare mot kurder.

  Men det är inte helt jämförbart, självklart inte. Men det är inte heller det jag pekar på. Jag är mot att man tar ifrån folk uppehållstillstånd och mot utvisningar därför att börjar med detta är man snart i det amerikanska läget. Låt mig bara säga Jugoslavien. Där har vi lite av en likadan situation som i Centralmerika.

  Det är troligt (som jag också skrev) att det i Acars fall inte betyder någon ökad kriminalitet. Men det är prejudikatet jag tänker på. Inte Acar själv. Metoden som sådan. Den har negativa effekter.

  Ulf N: Om du hade läst lite mer hade du sett att det finns uppgifter som visra på likandne tendesner vad det gälelr det forna Jugsolavieh. Just i relation till Sverige och Tyskland. Jag tror därför att man kan använda de amerikanska studierna (som rör två gäng, även om jag bara skriver om ett, det andra är Mara 18) för ganska generella slutsatser. Om inte annat så varnar de oss från att använda metoder som vi inte riktigt har kontroll över, där resultet inte kan kontrolleras. Så det finns anledning att vara försiktig med den typen av metoder som jag ser det.

 • Peter

  Men med tiden så kommer han med all säkerhet att begå ett brott i Turkiet som kommer ge honom ett straff för livet eller t o m tar hans liv.
  Och det är väl då han snabbt som tusan inser att åka tillbaka till sverige och sitta av några futtiga år är en fis i rymden jämfört med vad han råkar ut för i Turkiet.
  /*personangrepp, borttaget*/ #AS

 • Seb

  Jag fattar inte vad skillnaden skulle bli. Han befinner sig ju inte i Sverige utan i Turkiet dar han ockso vill stanna, inte bara for att han riskerar ett fangelsestraff i Sverige utan ockso for att han trivs dar. Han har nog inga planer pa att flytta tillbaks till Sverige, hehe. Att dra in hans uppelhollstillstond ar ju snarare en symbolisk atgard. Om maa vill fa honom gripen, borde man forsoka fa till ett utlammningsavtal med Turkiet, eller?

  (Ursakta men jag saknar de tre bokstavarna)

 • Dicko

  Jag tycker att polisen borde ägna sig åt de brottslingar som härjar här, istället för att komma med dumma förslag som inte har någon betydelse i praktiken. Försök att bekämpa alla organiserade brottslingar och sätta stop för dem, då kommer inte Denho betyda ett skit.
  Sedan så håller jag med Anders om uppehållstillstånds delen,
  att dra in hans PUT är ungefär som att sopa undan problemet för att man inte orkar ta itu med det. Bara vi i Sverige ska inte ha några brottslingar, så får de hamna i vilket land som helst, det är inte vårt bekymmer utan deras.

 • Lars G

  Eftersom han inte är svensk medborgare så är de inte Sveriges problem utan Turkiets där han är medborgare.

 • Pingback: Mångfald och blandning - ja tack | Svensson()