Folkpartiet ska tydligen också ha psykisk grupptortyr

Folkpartiet ska tydligen följa i centerpartiets spår och ha ett inpiskningsmöte för att tvinga alla riksdagsledmöter att rösta ja till FRA-lagen. Som jag ser det kan de borgerliga partierna sätt att hantera denna fråga bara bero på olika typer av påtryckningar från USA. Jag själv funderar på om USA krävt mer garantier för att Sverige ska få fortsätta leka med NATO och USA på olika sätt. Detta har ju av regeringen lanserats som ett sätt att rädda försvarets ekonomi.

Andra tror kanske att nöjesindustrins krav på ett stopp för piratkopiering ligger bakom och det kan säkert ha en viss betydelse, men i förhållande till ”kriget mot terrorn” är den nog försumbar.

Man kan också tänka sig att USA hotar med att svenska industri inte ska få köpa en massa elektronisk utrustning till industrin om inte säkerheten ordnas så som USA vill ha det. Inga fler JAS och en massa andra problem för den svenska industrin skulle bli resultatet av ett sådant förbud från USA. Det var så USA tvingade genom ett samarbete med Sverige på 1950 och 1960-talet.

Om det inte är så stora grejer som påtryckningar från USA som ligger bakom lagförslaget verkar regeringens reaktioner otroligt överdrivna och mycket oförståeliga. Som exempelvis Reinfeldts uttalande i TV-nyheterna på morgonen ”får vi inte genom lagen så går det inte att regera”. Det var väl inte ordagrant så, men innehållsmässigt så sa han så. Frågan är då, om det inte går att regera utan FRA-lagen, hur har landet skötts fram till nu i så fall? Skulle verkligen de olika allianspartierna ägna sig åt så hårda påtryckningar av olika slag som de gör, om det inte stod väldigt stora värden och saker på spel.

Stoppa FRA-lagen nu!

Intressant?
Bloggat: Rawia Morra, Jinge, Trotten, Den okände rebellen, Hellmans värld, Mikael Persson, Projo, Kamferdroppar, Copyriot, Oscar Swartz, Rick Falkvinge, Farmorgun,

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SVD1, SVD2, SVD3, AB1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: » FRA - Debattdag projo’s blog: En personlig blog om integritet- och sexualitetsfrågor()

 • Pingback: Jinges web och fotoblogg - politik, mellanˆstern, sverige, mediekritik, foto, regeringen, tidningar, bˆcker » L‰gg ner FRA!()

 • Rick

  Jag tycker att du är överdrivet konspirativ. Bland konservativa moderater uppstår det lätt en vilja att ta ansvar för nationell säkerhet som kan ta sig missriktade uttryck. Jag tror faktiskt inte att lilla Sverige är så viktigt för USA som du hävdar.

 • Anders_S

  Rick: Det är tvärtom, USA är viktigt för den svenska STASI-regeringen. Det är det jag hävdar och det som öppnar Sverige för US-amerikanska krav.

  Sen sitter ju Sverige på några av världens största uranfyndigheter. Strategiskt om något skulle jag vilja säga- Även de faktum att vi har en stor del av världen produktiva skog och mycket stora järnmalsmfyndigheter samt ligger nära Ryssland har betydelse.

 • Z

  Konservativa moderater vill säkert detta av egen maskin, frågan är varför alla partier sällar sig så enigt till frågan.

 • Pingback: Borglighetens lydnadsexperiment | Den okände rebellen()

 • Slak Nudl

  Jag är också en smula fundersam inför NATO-spåret. Att stora delar av svensk borgerlighet vill ha in Sverige i NATO är uppenbart. Frågan är bara om NATO vill ha Sverige?

  NATO har såvitt jag förstått saken vissa krav på eventuella inträdesländer, efter att ha slaktats upprepade gånger kvarstår endast en, tämligen begränsad nota bene, svensk förmåga till nykoloniala insatser.

  Med de baltiska staternas inträde förefaller det tveksamt att Sverige skulle vara så pass geopolitiskt intressant att det skulle motivera att övriga NATO-länder de facto betalar för Sveriges medlemskap. Med den ytterligare inringning av Ryssland som ter sig mycket sannolik med Georigen och Ukraina torde Sverige bli än mindre intressant.

  Kort sagt, det är lättare att se varför borgarna vill ha med Sverige i NATO än varför NATO skulle vilja ha med Sverige, med dess nuvarande försvarsmakt må väl tilläggas.

 • Signalspaningslagen ett hot mot demokratin? Ja det är väl klart den är. Det är ett skydd också. Och den aspekten överväger stort.

  Använd skallen nu för helvete. Dethär är ingen lekstuga. Det gäller våra liv.

  Man får faktiskt lov att att hålla två tankar i huvudet samtidigt, och föra argumentationen över flera led.

  Demokratin behöver intelligenta medborgare, som förstår sitt eget bästa. Annars funkar den inte.

  Nu får man hålla huvudet kallt.

  Sverige måste ha en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst.

  Det är en bister nödvändighet.

  Insikt härom gagnar oss alla.

  Finns risker med denna lag? Ja, naturligtvis gör det det! Men de får vi leva med.

  Det handlar INTE bara om terrorism. Det handlar om hot generellt. Visst finns risk att hotbegreppet missbrukas. Det är dock ett mindre hot än hoten själva. Visst kan staten verka hotfull. Men ännu mer behöver vi dess skydd.

  Proportioner och besinning!

  Det gäller inte bara vår integritet. Det gäller våra liv.

  När huset brinner, skall man inte vattna blommorna!

  Låt oss hoppas på ett JA i morgon!

 • Pingback: Även folkpartiet hotade riksdagsledamöter | Svensson()

 • Pingback: FRA: programmera in klass, manlighet, rasism « Roya - Intersektionalen()