Vad kan man göra?

Då menar jag inte hur vi ska kunna jävlas med FRA och liknande saker. Inte heller hur vi kan få in ett parti som blir vågmästare. Eller om fortsatta protester. Sånt är naturligtvis bra. Men inget detta inlägg ska handla om. Utan det ska handla om hur man kan förändra det politiska systemet så att sånt här inte ska kunna hända igen. Dvs att politiker blir invalda på vissa ståndpunkter och sen när karriären och de goda inkomsterna hotas viker man ner sig och slutar försvara de ståndpunkter man valdes för borde förhindras att hända igen. Det är svårt att begära att alla människor ska ha det kurage som min italienska partikamrat Franco Turigliatto hade, eller ens ha så mycket kurage som Camilla Lindberg visade i den svenska riksdagens FRA-omröstning.

Därför behövs ett system som kan förhindra sådant ruttet agerande som vi såg från Fredrik Federley, som kan skydda en sån som Karl Sigfrid från trakasserier så att han kan stå på sig och som möjliggör att förtoendevalda som inte är överens med sitt parti i en viss fråga ska kunna rösta enligt övertygelse.

En del tycker att införandet av en författningsdomstol skulle vara en bra sak. Det tycker inte jag. I alla fall inte en författningsdomstol av det slag som det skulle bli i dagens Sverige. Med experter och utan att vi har nåt demokratiskt inflytande över den. Jag vill inte se en odemokratisk instans som har rätt att besluta över en demokratisk instans som riksdagen trots allt är. Om vi däremot skulle få en av någon demokratiskt vald instans utsedd författningsdomstol som ska hålla koll på riksdagen så kan jag börja fundera på saken. Denna demokratiskt valda instans kan dock inte vara riksdagen som den ser ut idag. I det läget får vi kanske börja fundera på ett system med tvåkammarriksdag igen. Men kanske inte riktigt så som vi hade det en gång utan lite mer demokratiskt.

Det andra förslaget jag sett på lite olika håll är utökat personval. Förutom att personval har en hel del odemokratiska ingredienser inbyggda, exempelvis risken för korruption och dålig representativitet så kan jag inte förstå hur det kan hindra det vi såg i riksdagen under FRA-debatten. Både Annie Johansson och Fredrik Federley kom väl in på personkryss, eller har jag missat nåt? Jag tycker inte personval är en bar idé, för det avhjälper inte problemet.

Personval kan alltså inte förhindra det som hände i FRA-debatten, men det finns ett annat sätt att hålla enskilda förtroendevalda direkt ansvariga för vallöften och politiska linjer de blivit valda på och för. Nämligen om någon form av demokratisk procedur införs där de som valt den aktuelle politikern också kan avsätta honom. Devs infröande av ett system för att förtroendevalda ska kunan vara direkt avsättbara under mandatperioden om de inte sköter sig. Ett sånt system kan fungera i alla möjliga typer av valsystem, det svenska (flerpartisystem utan egentligt personvalssystem), det brittiska (flerpartisystem och personval), det US-amerikanska (inga egentliga partier, men personval) och det kubanska (ett parti och personval).

Som jag skrivit tidigare om detta:

En procedur för att avsätta politiker under gällande mandatperiod bör också utvecklas för att kunna användas om politiker grovt misskött sig i förhållande till sina väljare och det mandat man valts på.

Vidare bör också ett system med begränsade mandatperioder införas. Det motverkar risken för korruption och uppkomsten av en byråkrati med egna bevekelsgrunder och egna intressen. Slutligen bör också fler frågor underställas folkomröstningar. FRA-lagen kunde varit en sån fråga, EU:s grundlag är definitivt en sån fråga:

I alla församlingar bör också finnas gränser för hur länge man får sitta i ett sträck och hur länge man måste göra uppehåll mellan två perioder. Ett sådant system är en del i att motverka uppkomsten av byråkratier inom de enheter som samhället är organsierat i. Kortare tider är möjliga på lokal nivå, längre tider behövs på nationella och internationella nivåer.

Dessutom bör den parlamentariska strukturen och rådsstrukturerna kombineras med folkomröstningar som är beslutande. En form av direkt demokrati som ytterligare kan vitalisera och demokratisera ett samhälle.

För att komma åt den typen av karriärpolitiker, som Fredrik Federley och Annie Johansson visat sig vara, krävs mer demokrati. Inte mindre.

Intressant?
Bloggat: BiologyandPolitics, Esbati, Ilona Sz Waldau, Jinge, Motbilder, Strötankar och sentenser, Pasteys Plats, Klepke, El Rubio,
I vänstermedia: Dagens Arena, ETC1, ETC2, ETC3, ETC4,
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, SVD3, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

16 Replies to “Vad kan man göra?”

 1. Bra idé! Men det förutsätter ändå personval, av åtminstone den variant som finns i Sverige sedan 1998.

  Jag förespråkar visserligen en författningsdomstol, men jag instämmer i att Sveriges juridiska system har alltför mycket av expertvälde i sig och behöver ha större politisk öppenhet. Där ser jag faktiskt USA, tro det eller ej, som något av ett föredöme med tanke på att domarkandidater granskas av medierna och den lagstiftande församlingen. (Att domarna i USA:s högsta domstol utses av presidenten och sitter på livstid är dock inget vidare, minst sagt.)

  Jag behöver knappast tillägga att jag håller helt med dig i att folkomröstningar måste bli mer vanligt förekommande i Sverige för att stärka demokratin, liksom att det behövs starkare inslag av direktdemokrati (och i båda fallen är Schweiz ett föredöme).

 2. Jimmy: Det kräver inte personval. Man är ju vald för ett visst distrikt/valkrets oavsett om det finns personval eller inte. Hur man nomineras och väljs behöver inte ha med avsättbarheten att göra.

  Granskning från media har inget med demokrati att göra. Den är visserligen bra, men det är ju tidningsägarna som bestämmer över den.

 3. JAG valde en annan väg för 10 år sedan!!.
  All mail jag ”vill visa” går via USA (Yahoo.com), på den tiden för att FBI/CIA skulle kunna ”se allt”. Då fanns nästan ingen svensk signalspaning, samtidigt ”kunde de (USA)inte bråka om svårigheter att kontrollera mailen”, då en ren säkerhets funktion om jag ville besöka USA!. (Finns i gamla register ifrån 1960-talet). OM!!!, jag vill skicka något jag INTE vill att ”myndigheterna skall se”, så skickas de via, andra fysiska platser,andra ej spårbara abonnemang (ej spårbart kan vara mycket),innehållet via krypto.
  OK!!. Tanken på att någon läser din privata mail kan kännas irriterande, samtidigt! de stackare som sitter och tvingas läsa dem, 8 timmar i streck varje dag! TYCK SYND OM DEM ISTÄLLET!!, troligen spyr de varje kväll de kommer hem.
  Du skall vara medveten om att alla dina mail har varit ”läsbara av alla med intresse för detta” de senaste minst 30-åren.
  Just som historic

 4. Absolut, tidningsutgivarna har stor makt. Samtidigt är mediernas granskning nästan en förutsättning för att allmänheten ska ha en insyn i processen.

  Nej, det kräver inte personval. Men personval förstärker ditt förslag, som jag ser det.

 5. Idén om begränsade mandatperioder är bra, det har jag själv funderat på en del. Främst för att minska korruption och incentiv till att hålla sig väl med partiledningen – det kanske är lite mindre frestande att lägga sig platt i någon viktig fråga om man ändå åker ur riksdagen om några år – men också för att högre cirkulation bland lagstiftare skulle ge fler människor utanför riksdagen som var insatta i hur det fungerar och minska risken för isolerade yrkespolitiker.

  Att kunna avsätta riksdagsledamöter under en mandatperiod, t.ex. genom att införa mekanismer för nyval i en enskild valkrets, vore intressant. Fast jag vet inte om det vore så bra totalt sett. Det finns ju ändå en fördel med att ha en viss tröghet i systemet istället för att alltid gå direkt efter opinionen.

 6. Jag tycker att du är alldeles för fördömmande mot de yngre riksdagsledamöter, som föll offer för det system, som funnits långt innan de kryssades in i riksdagen, nämligen att de politiska partierna kräver en lojalitet som innebär att alla riksdagens ledamöter avtalar bort sin rätt att rösta efter sitt eget samvete. Det innebär att riksdagens lagstiftande och granskande makt slås ut och att det i realiteten är regeringen som bestämmer. Det om något borde vara förbjudet. Här står två intressen mot varandra ”kadaverdiciplin” mot möjligheten att medborgarna kan påverka mellan valen genom opinionsbildning. Vi har i Sverige den formell demokrati, men en reell demokrati lyser med sin frånvaro. Inte ens som partipolitisk aktiv kan en engagerad människa påverka den innersta krets i partiet som skaffat sig tolkningsföreträde på tolkningen och tillämpningen av partiprogrammet.

 7. Jag tror att det behövs en viss gräsrotsandel i riksdagen för att få en bättre fungerande demokrati. En gräsrot påverkas inte av parti-lojalitet, parti-piska eller riskerar jobbet.
  Ex.vis kan vi starta ett parti ‚ÄúDirekt Demokrati‚Äù vars riksdagsrepresentanter har till uppgift att enbart föra fram motioner och trycka på knapparna enligt vad gräsrötterna röstar fram på webben. I viktiga frågor som t ex FRA-lagen, EU, kärnkraft och trafiktullar kommer Svensson att engagera sig. I mindre viktiga frågor kommer de som är mest berörda/drabbade att engagera sig.
  På så sätt kan vi förhindra kallhamrad, toppstyrd och polariserad demokrati. Jag tror många Svensson är beredda att lägga sin röst på ett sådant parti. Samtidigt svarar de gamla partierna för stabilitet och partidebatter. Svensson kan följa debatter i TV, media och i bloggar. Se ex.vis:
  http://www.aktivdemokrati.se/
  http://aktivdemokrati.wordpress.com/

  Sist vill jag tipsa om:
  http://www.youtube.com/watch?v=aS6YycWss3Y&NR=1

Kommentarer inaktiverade.