Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 1

Del 5 av 7 i serien Allt mitt är ditt

Det femte av mina inlägg, om fildelning, övervakning, immaterielrätt etc, som i sin helhet är från boken allt mitt är ditt av Johan Söderberg. Köp boken och läs den, den är ett måste för alla vänstermänniskor som är intresserade av fildelningsdebatten.

Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 1

Det socialistiska lägret är lika splittrat som det borgerliga när det kommer till övervakning och informationsfrihet. Meningarna går isär om hackers, nätpirater och rörelsen för alternativa licenser ska betraktas som allierade eller som politiska motståndare. Åtskilliga vänstermänniskor instämmer nog i ungmoderaten Anna Königs utfästelse om rätten att ta betalt för sitt arbete. I Aftonbladet 2005 anklagade Jan Guillou fildelarna för att roffa åt sig från kulturarbetarna. Han var särskilt upprörd på de kulturskribenter som inte tog tydligt avstånd från nätpiraterna. Debattartikeln avslutades med att Guillou konstaterade att: ”Det är inte socialistiskt att stjäla.” Både König och Guillou skriver under på John Lockes arbetslära. Privategendomen är en moraliskt berättigad kompensation för utfört arbete. Klyftan är svår att överbrygga mellan en vänster med rötter i den fackliga kampen och en immaterialrättskritisk rörelse som inte fäster avseende vid kravet på ”lön för mödan”. Därmed återvänder diskussionen till bokens centrala tes, nämligen att källorna till den immaterialrättsliga konflikten bör sökas i arbetets organisering.

För att bena ut hur de två sakerna hänger samman måste jag uppehålla mig en stund vid arbetsbegreppet. Arbetet är en av de mest omstridda tvistefrågorna i samhället. Från ett fackligt perspektiv är arbetet ett åtagande som påkallar en ekonomisk kompensation. En aning motsägelsefullt framställs anställningen på samma gång som något i sig själv eftertraktansvärt. Det är politiskt nödvändigt för fackföreningsrörelsen att ta människors önskan om att arbeta som sin utgångspunkt. Då kan arbetslösheten förklaras med arbetsbrist och strukturella problem. Lösningen blir statliga satsningar på nya jobb och vidareutbildning. För högern är det på motsvarande vis önskvärt att påvisa en bristande arbetsvilja hos befolkningen och ordinera inskränkningar i socialförsäkringssystemen. Oenigheten om arbetslöshetens orsaker döljer en samsyn mellan fack och arbetsgivare om det önskvärda med lönearbetet som sådant. Högern har dock blivit varse om att alla människor inte delar visionen om full sysselsättning. Därav larmrapporterna på borgerliga ledarsidor om att svenskarnas arbetsmoral är satt i fara. Skurken i dramat är enligt samma källor en alltför generös välfärdsstat. Dock finns det en annan förklaring som ledarskribenterna väljer att bortse från. De försämrade villkoren för arbetstagarna kan tänkas ha ett finger med i spelet. Långt drivna lönsamhetskrav har lett till ökad vantrivsel på många arbetsplatser. En stor europeisk undersökning av den brittiske forskaren Brian Bacon visade på omfattande missnöje bland arbetstagarna med sina jobb. Nästan sju av tio uppger i undersökningen att de vill byta arbetsplats. Nio av tio svarade att de arbetar enbart för att få lön och tre av fyra säger sig mest gå runt på jobbet och vänta på att få stämpla ut för dagen. Även arbetslivsinstitutet har i flera rapporter påvisat att vantrivseln på svenska arbetsplatser är mycket hög.

Johan Söderberg

Intressant?
Bloggat om närliggande: Copyriot1, Copyriot2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 2Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 2 >>
Advertisements