Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 3

Del 7 av 7 i serien Allt mitt är ditt

Det sjunde av mina inlägg om fildelning, övervakning, immaterielrätt etc, som i sin helhet är från boken allt mitt är ditt av Johan Söderberg. Köp boken och läs den, den är ett måste för alla vänstermänniskor som är intresserade av fildelningsdebatten.

Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 3

Debatten om den sviktande arbetsmoralen i samhället och omoralen hos fildelare har en gemensam nämnare. Den moral som åberopas tar avstamp i John Lockes arbetslära. Hos honom förenas respekten för andras arbete och respekten för privategendomen. Kontrasten kunde inte varit större mot hur en hacker ser på sitt och andras arbete. En hacker upprörs inte av att de flesta som använder sig av hans programvara aldrig kommer att bidra till koden, varken som betalande kunder eller som utvecklare. Det är för honom främmande att förargas över användarna som tar för sig av hans arbete utan att göra en motprestation. Men inställningen hos hackern beror inte på en unik personlighetstyp. Attityden följer av hans motiv för att skriva fri programvara. Kodandet var ingen uppoffring för honom och därför finns inget behov att kräva ekonomisk kompensation. I leken kortsluts hela den föreställningsvärld som är uppbyggd kring tjuvåkaren, han som äter utan att ha jobbat ihop till maten. Tjuvåkaren blir en realitet först när jobbet upplevs som en försakelse som krävs för ens försörjning. Hackern kan kosta på sig sitt lättsinne eftersom han har sin försörjning tryggad på annat håll. Hackerrörelsen och subkulturen kring fanfiction har växt fram tack vare det materiella överflödet i industriländerna. Fler hade kunnat ansluta sig till dem om produktivitetsvinsterna i industrin i större utsträckning hade tillfallit arbetstagarna. Vad som saknas är inte de ekonomiska förutsättningarna utan viljan att driva fördelningspolitik.

Vänsterns misslyckande består i att den inte tar strid mot alienationen i arbetslivet. I stället har en stor del av vänstern vänt ryggen åt kampen över den politiska ekonomin till förmån för identitetsfrågor. Fackföreningsrörelsen är vingklippt och tvingas att retirera från sina tidigare landvinningar. Men dagens situation kan inte enbart förklaras med fackets och vänsterns svaga ställning. Inte ens under sin styrkeperiod kunde facken på allvar utmana arbetsdelningen i samhället. Den fackliga kampen tar avstamp i arbetsdelningen och med varje seger bekräftas denna ordning. Hos hackers, fans, amatörmusiker och medborgarjournalister grundar sig aktiviteten i en självupplevd frustration över arbetsdelningen i samhället. Deras ifrågasättande av arbetets former är betydligt mer radikalt än vad man finner inom den traditionella vänstern. Oförmågan att känna igen hackerrörelsen och närbesläktade, immaterialrättskritiska rörelser som politiska kommer sig av att frågan om arbetets organisering helt har avförts från dagordningen. Kvar på bordet är individuella förklaringsmodeller och individuella lösningar på alienationen. Att göra karriär är den enda utvägen från monotonin i arbetslivet som tycks stå den enskilde till buds. Men individuella flyktvägar från klassamhället kommer alltid att lämna majoriteten efter sig. Många fler känner en längtan efter att fä uttrycka sig än vad det finns plats för i den kreativa industrin. Först efter det att ambitionerna om att försörja sig på ett ”kreativt yrke” har övergivits kan kreativiteten söka nya uttrycksformer. Kulturella uttryck skapas i hobbyer och subkulturer som spiller över arbetsmarknadens snäva ramar. I gemenskapen av fans och amatörer finns inget behov av att upprätthålla skiljelinjen mellan producent och konsument. Maktrelationen mellan sändare och mottagare bryts ner och en ny kultur och en ny teknologi kan växa fram i det kollektiva deltagandet. Bortom immaterialrätten hägrar en värld där var och en fiskar på förmiddagen och gör litteraturkritik på kvällen, utan att bli varken fiskare eller kulturarbetare

Johan Söderberg

Läs mer om uppphovsrätt och fildelning:
Patent är lika med monopol
Fildelning gör skivindustrin onödig (Internationalen 2 juni 2005)
Piraterna är inte boven (Lars Henriksson, GP 2005-07-12)
Det digitala upproret (Röda Rummet 3 / 05)
Copy Me (Bok utgiven 2005)
Hollywood beordrar ministerstyre (Internationalen 2 juni 06)
Kultur – för vem, av vem och varför?

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 2
Advertisements