Att Bildt försvarar FRA-lagen är väl ingen nyhet

Sveriges utrikesminister tycker att FRA-lagen är bra för att den har stor betydelse för rikets säkerhet. Men några exempel från modern tid kan han inte ge, för det är hemligt. Hans argument faller alltså direkt. Vi ska bara lita på hans ord. Vilket är svårt att göra då vi vet att han brukar ljuga om sånt här. Ubåtsaffärerna från 1980-talet talar sitt tydliga språk på den punkten.

Ja, ett exempel ger han. Att signalspaningen under 2:a världskriget hjälpte Sverige att manövrerar i kriget. Vilket bara är dumheter. FRA startade 1942 i blygsam skala. Samarbetet med USA om signalspaning startade ett år senare, 1943, i och med upprättandet av signalspaningsstationen Kari, tillsammans med OSS (föregångaren till CIA) och norska motståndsrörelsen underrättelsetjänst XU i fjällen nordväst om Torneträsk. Inget av detta fick nån större betydelse under kriget och Bildt hittar faktiskt bara på när han säger det. Dessutom visar Martin Jönssons rapport om FRA att amerikanerna redan tidigt hade tillgång till all information som Sverige tog fram på olika sätt.

Det är ju heller ingen direkt nyhet att Carl Bildt är för FRA-lagen. Han är ju faktiskt en del av den regering som föreslagit den. Inte heller blir det mer av en nyhet bara för att han skrivit om det på sin blogg.

Protesterna mot FRA-lagen verkar trots att beslutet tagit i riksdagen fortsätta med stor kraft trots Carl Bildts försvar av lagen. Även om jag nog tycker att mejlbombning är onödigt. Speciellt med tanke på att riksdagen har sommaruppehåll.

Intressant?
Bloggat: DeepEd, Kulturbloggen,
Borgarmedia: DN,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements