USA-kramarna – hur har dom det egentligen?

Många av de bloggare som kritiserat den svenska signalspaningslagen, FRA-lagen, är nyliberaler och USA-kramare. Detta är väldigt motsägelsefullt på två sätt.

Det första är att det är deras ideologi, nyliberalismen, som på olika sätt, direkt och indirekt leder till det övervakningssamhälle som vi ser växa fram idag. Detta därför att de nyliberala ekonomiska refomerna som leder till sämre villkor för fattiga männsikor och arbetare skapar en oro i samhället. Människor som utsätts för nedskärningarnas och privatiseringarnas effekter i tredje världen genom matbrist och krig och i väst genom sämre levnadsvillkor blir upproriska och världens makthavare riskerar att få allvarliga upplopp och resningar på halsen. För att stävja detta, för att hindra detta innan det uppstår vill man kväva det hela i sin linda, dvs se till att de inte händer något. I det syftet bygger man upp allt mer sofistikerade övervakningssystem. Så hur känner sig de USA-kramande nyliberalerna egentligen, när deras ideologi faktiskt slår bakut.

Det andra är att det ju uppdagats att det är USA som faktiskt ligger bakom FRA-lagen. Eller rättare sagt så ligger USA:s kamp mot terrorismen bakom ett avtal mellan Sverige och USA som i praktiken innebär att lagstiftning av FRA-lagens typ måste genomföras. Förmodligen finns liknande avtal med fler länder då denna typ av lagar genomförs på allt fler ställen. Så hur mår de egentligen USA-kramarna, när deras älsklingsland står bakom de åtgärder som leder till ett samhälle som liknar Orwells 1984?

Är det inte dags att de överger sitt USA-kramande då detta idag faktiskt innebär att de stöder den typen av åtgärder som de muntligt kritiserar i Sverige. Är det inte dags att de USA-kramande nyliberalerna faktiskt börjar fundera på vad det är för fel med deras ideologi som får sådana följder som FRA-lagen.

Intressant?
Bloggat: Trotten, Samhällsfeber1, Samhällsfeber2, Mat och Politik, Pasteys Plats,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, SVD4, SDS,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Ja, jag har också undrat över det där. Erik Svansbo på Pophöger verkade inte ens känna till Echelon? Konstigt.

 • anna

  Dessa obiligatoriska voteringar om redan ingångna avtal.
  Dessa misantropiska cirkusnummer.
  Lissabonfördraget nästa…
  Den parlamentariska demokratin är död sedan länge.
  Kvar finns endast partipiskor och gammalsovjet- liknande EU-diktatur.

 • Pingback: EU sluter avtal med USA om underrättelser | Svensson()

 • Gustav

  Jag kan väl räknas som en USA-kramare, även om jag på de senaste sex-sju åren blivit långt mer kritisk än jag var innan. Såhär tycker jag:

  Min främsta orsak till att tycka om USA är i grunden lite romantiska rättighetsideal sådär – The Founding Fathers och deras arbete, frigörandet från Storbritannien, konstitutionen (som fortfarande är en utmärkt grundlag!) och mer därtill. Maktdelningsprincipen, författningsdomstolssystemet, lagstyret, ett land byggt av invandrare som flytt undan europeiskt feodalvälde, et cetera. Själva landets bakomliggande idéer så att säga. Samt inte minst den generella frihetliga anda och det självförtroende som länge vuxit där på andra sidan Atlanten, men som det verkar sisådär med nu. Sen tycker jag att den amerikanska mer-av-allt-schablonbilden i all dess smaklöshet är rätt charmig 😉

  Jag tycker att det är djupt sorgligt att man över decennierna distanserat sig från de gamla idealen och att USA:s makthavare har blivit en hop nyfrälsta bible-thumpers som rankar internationell dominans högre än de egna invånarnas friheter. Jag hoppas att de omvärderar sina ställningstaganden och gör avkall på de gamla kalla kriget-doktrinerna och det tror jag de flesta nyliberaler håller med om – annars är de nog inte liberaler utan någon typ av neo-cons. Friedman med flera stora namn på det ekonomisk-filosofiska området skulle säkert ha hållit med, i egenskap av icke-interventionister: Att omgärda sina samhällen med överdrivna säkerhetsåtgärder och ägna sig åt avancerat politiskt schackspel med utvecklingsländers framtid som bondeoffer och att syssla med olika militära ingrepp är inget sätt att sprida frihetens ideal på. Det tror jag de flesta har insett nu.

  Sen tycker jag ju att du har helt fel angående snart sagt allting du skriver gällande nyliberalism och dess eventuella verkningar, men det har jag redan tj?¥tat om en massa i andra inlägg…

 • Anders_S

  Gustav: Ja om nyliberalismen tycker vi ju olika. Jag måste snart skriva nåt mer grundläggande om detta som visar exakt hur mina tankegångar går.

  Det är trevligt i USA. Men för fattiga männsiakor är det inte lika trevligt som för oss turister och medelklassen som exempelvis min dotter.

 • Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Bodströms utspel om FRA förändrar inget()

 • Pingback: Du är kartlagd « Aktivdemokrati’s blogg()

 • Gertkvist

  ”Det första är att det är deras ideologi, nyliberalismen, som på olika sätt, direkt och indirekt leder till det övervakningssamhälle som vi ser växa fram idag. Detta därför att de nyliberala ekonomiska refomerna som leder till sämre villkor för fattiga männsikor och arbetare skapar en oro i samhället.”

  Nope.

  Nyliberala reformer (som inte behöver vara ekonomiska) leder till ökat välstånd, mindre förtryck och mer frihet. Sådant resulterar i bättre villkor och mindre ”oro”.
  Västvärlden hade en terrorvåg under 60-, 70- och 80-talet med tydligt fokus på 70-talet. Denna period speglades dock av raka motsatsen till nyliberalism,utan av korporativism, handelshinder, regleringar och inflation. Sedan kom en nyliberalt inspirerad förändringsvåg (som naturligtvis inte omfattade alla länder, fick olika uttryck och vid olika tidpunkter), och därefter praktiskt taget försvann ”oron” tillsammans med diverse Röda Arméer, Weathermen mfl.

  Dagens övervaknings-fixering är snarast en kombination av trygghetsnarkomani och billig teknik.

  ”Det andra är att det ju uppdagats att det är USA som faktiskt ligger bakom FRA-lagen. ”

  Upphovsrättsindustrin har kapat statsmakten för att genomdriva sina förslag. Något nyliberaler varnat för sedan tidernas början och därför hela tiden krävt begränsningar av statens befogenheter.

  USA har dock bättre framtida chanser att åtgärda vansinnet. Större politisk bredd, personvalda politiker och en Högsta Domstol som faktiskt underkänner lagar.

  Om inte Svensson känner till nyliberalers åsikter om ”War on (Some) Drugs”-USA säger det mycket.

 • Anders_S

  Ja, Gertkvist, vi har olika uppfattning om vad nyliberalismen innebär i praktiken. Du baserar dig på önskedrömmar och teorier. Jag tittar på hur det sett ut genom historien och i verkligheten.

 • Gertkvist

  ”Du baserar dig på önskedrömmar och teorier. Jag tittar på hur det sett ut genom historien och i verkligheten.”

  Jag tar också hänsyn till vilka beteckningar folk ger sig själva, och vilken politik de de facto för.

  Medan Svensson hittar något han ogillar och antingen kallar det för nyliberalism, alternativt ger nyliberalismen felet för detta.

 • Hej Anders!
  Allt välstånd bygger på kapitalism och ”nyliberalism” är ju en ideologi som strävar efter maximala friheter, såväl sociala som ekonomiska.

  En minimal och av medborgarna hårt hållen stat är en konsekvens.

  Det är verkligen en häpnadsväckande slutsats att komma fram till att ”nyliberalismen” leder till ökad övervakning.

  Däremot är det riskfritt att anta att socialistiska strävanden om att ge staten allt större makt kommer att kräva en omfattande övervakning av ”skattesubjekten”.

  MVH
  /Johan

 • Anders_S

  Johan, du kommer med påståenden utan substans, trossatser hetl enkelt. Om jag säger så här:

  Allt välstånd bygger på socialism är ju en ideologi som strävar efter maximala friheter, såväl sociala som ekonomiska.

  Så är det ju inte mer rätt än ditt påstående. Båda två är trossatser med mycket liten historisk och verklighetsbaserad relevans.

 • Gertkvist, hela nyliberalismen är ett enda stort fel emedan den inte tar hänsyn till ekonomiska förutsättningar människor emellan. Det är alltså en grymt ojämlik ideologi fast den säger sig vara motsatsen.

  Rika klarar sig jättebra i en nyliberal värld, vissa fattiga som har flax med, medan andra får jobba som as för att få det LITE bättre. En del kommer för alltid att hållas i repression och fattigdom (det är bara att lyssna på Marion Radetski för att inse detta) för att det ska finnas en arbetskraftsreserv att hota eventuella organisationsförsök med.

  En styggelse.

 • Gertkvist

  ”Gertkvist, hela nyliberalismen är ett enda stort fel emedan den inte tar hänsyn till ekonomiska förutsättningar människor emellan. Det är alltså en grymt ojämlik ideologi fast den säger sig vara motsatsen.”

  Nyliberalismen är inte ”fel”. Den kan möjligen anklagas för att inte vilja ta från Peter för att ge till Paul, men det är också något nyliberalismen hela tiden aktivt framhållit.

  Däremot har nyliberalismen genomgående haft positiva effekter när dess idéer om frihandel, yttrandefrihet, religionsfrihet, begränsad statsmakt, näringsfrihet med mera, med mera genomförts i olika länder. Svenskarna blev inte fattigare när skråtvånget avskaffades, frihandelsavtal ingicks och räntan bestämdes av bank och lånare, istället för riksdagen/kyrkomötet.

  I USA är det vanligare för de mycket rika att själva ha arbetat ihop sin förmögenhet än att ha ärvt den. Vilket motbevisar tesen om ”rika klarar sig jättebra …”.

  Vad gäller Svenssons neo-marxistiska försök att måla upp Den Stora Konspirationen undrar jag vem som betalar för ”arbetskraftsreserven”? Massor av nya entreprenörer skulle ju gärna anställa tidigare lågproduktiva / lågavlönade / lågsysselsatta i sina nya mer produktiva arbeten och därmed tjäna mer pengar. På detta sätt skulle ”arbetskraftreserven” försvinna om inte någon aktivt hindrar detta. Hur skulle detta förhindrande finansieras, menar Svensson?

 • Gertkvist

  Oooops, missade att det var Niklas Eriksson som idkade neomarxistisk utmålning.