Ska inte USA trappa ner i Irak?

Det är precis som det var under Vietnamkriget. När USA säger att de ska trappa ner, minska trupperna och att läget är under kontroll då ökar man istället antalet soldater.

I dett fall kan det dock vara allvarligare än bara en truppförstärkning. Hoten mot Iran har ökat den sista tiden och duggat tätare. Det påminner på nåt sätt också om Vietnam-kriget och hur man utvidgade det kriget till Kambodja och Laos. Med katastrofala följder i främst det förstnämnda landet. För utan USA:s bombningar i Kambodja så hade det aldrig uppstått nåt stöd för Pol Pot.

När USA säger trappa ner, men istället förstärker finns all anledning att vara misstänksam.

Intressant?
Bloggat: Rawia Morra1, Rawia Morra2, Kildén & Åsman,
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
 • Det är väl snarare ersättningssoldater för de som redan är där och behöver bytas ut, inte en truppförstärkning per se.

 • Jan

  Trappa ner?!
  Var har vi fått den uppfattningen ifrån?
  Utrikes-experten Calle Bildt?

 • Anders_S

  Hans: Det kan så vara: emn ska man trappa ner, behöver man ju inte skicka ersättningstrupper. Och man drar bort 20 000 och skickar dit 30 000 om jag förstått rätt.

 • Jan

  US issues threat to Iraq’s $50bn foreign reserves in military deal
  (The Independent 6 June, 2008)

  The US is holding hostage some $50bn (¬£25bn) of Iraq’s money in the Federal Reserve Bank of New York to pressure the Iraqi government into signing an agreement seen by many Iraqis as prolonging the US occupation indefinitely, according to information leaked to The Independent.

  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/us-issues-threat-to-iraqs-50bn-foreign-reserves-in-military-deal-841407.html

 • Jan

  Kan det bli tydligare?

  OLJE-INDUSTRINS LEDARE FÖRESLOG MILITÄR INTERVENTION MOT IRAK
  Jason Leopold
  The Public Record, 1 juli 2008:

  Två år före invasionen av Irak rekommenderades Bushadministrationen av företagsledare inom oljeindustrin att militära aktioner mot Irak kunde vara en lösning för att möta USA:s växande efterfråga på olja från Mellanöstern.

  En studie på uppdrag av vicepresident Cheney, av James A. Baker Institute for Public Policy och U.S. Council on Foreign Relations, sammanfattade att så länge Saddam Hussein förblev vid makten skulle USA förbli ”en fånge i sitt energi-dilemma”.

  ”Irak förblir ett avstabiliserande inflytande på oljeflödet för internationella marknaden från Mellanöstern”, konstaterade rapporten i april 2001, med titeln: Strategiska policy-utmaningar inför tjugohundratalet. ”Saddam Hussein har också uppvisat en vilja till att hota med att använda oljevapnet och hans egna exportprogram för att manipulera oljemarknaden. Därför borde USA inleda en omedelbar granskning angående policyn mot Irak, inklusive militära, energimässiga, ekonomiska och politiska utvärderingar.”

  * Jason Leopold skriver bl.a. för
  Los Angeles Times, Wall Street Journal, Financial Times.
  Prisbelönad för undersökande reportage om Halliburton och Enron.

  Eager to Tap Iraq’s Oil, Industry Execs Suggested Military Intervention
  By Jason Leopold
  (The Public Record, July 1, 2008)

  Two years before the start of the Iraq war, the Bush administration was advised by oil industry executives and policy advisers that military action against Iraq may be a worthwhile solution to meet the United States’ increasing demand for Mideast oil.

  FULL STORY:
  http://www.pubrecord.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179:oil-executives-suggested-military-strike-against-iraq-before-911&catid=1:nationworld&Itemid=8