Sanningskommission – varför bara för FRA?

Om man nu ska tillsätta en sanningskommission som utreder FRA som Anne Ramberg föreslår i SVD, varför kan man då inte lika gärna låta den utreda hela den militära underrättelsetjänsten inklusive MUST och de olika försvarsgrenarnas egna organsiationer. I grunden är Rambergs förslag bra (förutom biten om författningsdomstol som jag därför inte citerar), men kanske för litet i omfång just när det gäller biten om sanningskommission:

•För det första: Tillsätt en sanningskommission, i likhet med Säkerhetskommissionen, med uppdrag att granska vad FRA och FUN, Försvarets underrättelsenämnd, har ägnat sig åt. Om och hur effektiv FUN:s granskning har varit.

•För det andra: Tillsätt en parlamentarisk utredning med uppgift att lämna förslag på lagstiftning som beaktar behovet, effektiviteten och proportionaliteten. En sådan analys skulle bland annat kunna undanröja misstanken att den nya lagen utgör ett sätt att legitimera de åtgärder och den verksamhet som hitintills bedrivits utan lagstöd.

Hon jämför också med Säkerhetstjänstkommissionen som utredde Säpo och kallar detta en sanningskommission. Det var en bra utredning, men defintivit ingn sanningskommission som var fallet med motsvarande undersökning i Norge. en sanningskommission förutsätter ju att vi får reda på vilka brottslingarna var så att vi som blivit övervakade kan förlåta dem. Så var inte fallet med utredningen om Säpo.

Sen är ju hennes kritik av Åkesson också rätt hyfsad, om vi säger så:

Generaldirektörens retorik är egendomlig. Han undrar hur någon kan tro att FRA:s tjänstemän kommer att ägna sig åt avlyssning av all trafik och att läsa allt. Det är det nog ingen som tror. Problemen ligger på ett annat plan.

Redan den omständigheten att de utan tillräckliga begränsningar i sökbegrepp får lyssna utgör ett intrång och en risk. Till skillnad från regeringen och FRA litar jag inte på att överheten alltid är god. Det är fundamentalt i ett rättssamhälle att även myndigheterna måste kunna kontrolleras.

Med generalsdirektörens resonemang kan vi väl avskaffa såväl åklagare som domstolar i Sverige och överlåta på polisen att ensamt ta hand om brottsbekämpning. Polisen vill ju väl. Varför ska vi då ha någon kontroll alls?

Intresssant?
Bloggat: MinaModerataKarameller, Jinge, Alliansfritt1, Alliansfritt2,
Borgarmedia: DN1, DN2, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Bodströms utspel om FRA förändrar inget()

 • Mike

  Sanningskommision?

  Hahaha det börjar låta mera och mera som Orwells 1984.

  Sanningskommisionen kommer bara syssla och sprida lögner.

 • Hmm, sanningskommission. Skulle denna springa omkring med lögndetektorer då eller nåt liknande? För att få en politiker eller försvarsanställd att tala sanning behövs nog andra metoder än att fråga dem. Kanske man skulle försöka med skampålen igen?

 • Pingback: Du är kartlagd « Aktivdemokrati’s blogg()

 • Mumfi

  Vad har du emot en författningsdomstol?
  Klart vi ska ha en sådan! Gärna kombinerad med en kortare och tydligare grundlag. Alla förtydliganden kan vi sköta i den vanliga lagen.

  Vidare så behöver vi ett referendumförfarande. D.v.s. att med tillräckligt många namnunderskrifter kunna tvinga igenom en folkomröstning.

  Många länder har dem båda och det fungerar bra.

 • Pingback: Du är kartlagd | Direkta Reflektioner()