Klimatkamp och könskamp hand i hand

Intressant intervju i Internationalen med två aktivister i Klimataktion, en av dem bloggaren Roya (om jag förstått det hela rätt). Några citat:

Varför har ni bildat ett feministiskt nätverk i Klimataktion?

– Vi tycker att det är viktigt att bilda det här nätverket för att belysa klimathotet och för att göra konkreta aktioner ur ett feministiskt perspektiv. Det är viktigt eftersom klimatförändringarna påverkar könen på olika sätt både nationellt och internationellt, säger Malin Öhrman.

Roya Hakimnia menar att det finns ett väldigt starkt samband mellan arbetet mot patriarkatet och arbetet för en bättre miljö och mot klimatförändringarna.

– Vi säger inget nytt, ekofeminismen har tagit upp de här frågorna länge.

– Vad vi gör är att koppla de här två förtryckmekanismerna – vad människan och speciellt då mannen gör mot naturen – och hur många kvinnor förtrycks av män speciellt i fattiga länder.

– Tanken är att det feministiska perspektivet ska finnas inte bara i vårt nätverk utan i hela Klimataktion, men för att kunna driva just den här aspekten av miljöfrågan har vi som tycker att detta är viktigast bildat ett feministiskt nätverk, säger Roya Hakimnia.

och

På vilket sätt visar sig männens större påverkan på klimatet?

– Om man tittar till vem som har tillgång till makt och resurser i samhället ser man att det ofta är män.

– Ju mer resurser man har desto mer konsumerar man. Det här visar sig till exempel i att fler män än kvinnor kör bil. Män lägger ofta större resurser på kapitalvaror, motorcyklar, båtar och bilar som drar mycket bensin, medan kvinnor lägger mer pengar på saker som har att göra med vård och omsorg, säger Malin Öhrman.

– Det finns tydliga siffror och studier som pekar på att män har större ekologiskt fotavtryck än kvinnor, till exempel UD-tjänstekvinnan Gerd Jonsson Lathams rapport, tillägger Roya Hakimnia.

Läs också: Män och överklass stora miljöbovar

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements