Rika bidragsfuskar mer

Utredningen från Delegationen för felaktiga utbetalningar konstaterade ju att det är samma grupper som skattefuskar och bidragsfuskar. Samma människor.

Man vet av erfarenhet vilka grupper det är som skattefuskar. Det är de som har möjlighet till det. Dvs folk som har lite mer pengar. Överklassen, de rika, eliten alltså. De skattefuskar mer och bidragsfuskar mer:

Vid körningar som SCB har gjort visade det sig att 79 000 hushåll med över 400 000 kronor i nettoförmögenhet fick bostadsbidrag eller bostadstillägg på totalt 1,5 miljarder kronor. Av dessa hade 28 000 hushåll över en miljon på banken. Men när Skatteverket inte längre har koll på svenskarnas förmögenheter blir det lättare för bidragsfuskare att undgå upptäckt.

– Risken har minskat oerhört, förklarar Björn Blomquist.

Dessutom tillkommer en grupp till som bidragsfuskar och skattefuskar. De yrkeskriminella. En del av dessa lever utanför lagen hela sitt liv.

Regeringens politik har lett till att det blir än lättare för de rika att fuska med bidrag. Detta därför att det inte längre finns nåt register över folks förmögenheter som en följd av förmögenhetsskattens avskaffande. Skattesänkningar för rika har alltså inneburit att de rika kan fiffla åt sig änu mer av våra gemensamma pengar. Förutom att de fått sänkt skatt som också ger dem mer pengar.

Den regering vi har är verkligen de rikas regering.

Men totalt sett är alltså fusket betydligt mindre än vad som påståtts i debatten. Det är helt enkelt obetydligt.

Intressant?
I bloggosfären: Jinge om räntorna, Ett hjärta rött om sjukskrivningsregler, Kildén & Åsman om internationell facklig organisering, LOKE om ultravänster och BiologyandPolitics om klimatförenakre en gång och en andra gång
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements