Säkerhetssamarbete med USA

Idag ser vi en del av konsekvenserna av säkerhetssamarbetet med USA. Det gäller en av de egyptier som CIA hämtade i Sverige med regeringens goda minne och som CIA utlämnade till Egypten, där de torterades. Liknande konsekvenser kan det bli av det signalspaningssamarbete Sverige numera ska ha med USA i samband med tillämpningen av den nya FRA-lagen. Nu blir en av dessa två män tilldömd ett stort skadestånd som den svenska staten ska betala. Vilket ju visar att just det agerandet inte var förenligt med svenska lagtiftning. Frågan är hur det blir med sånt när det gäller oskyldiga som grips med hjälp av FRA-lagen.

År 2001 i Göteborg såg vi också ett exempel på vad säkerhetssamarbet med USA kan resultera i. Om man läser Hans Abrahamssons bok, En delad värld, så framgår det klart att USA ställde till en väldig oreda och att deras säkerhetstjänster utnyttjade den naiva (eller samarbetsvilliga?) svenska polisen på värsta sätt för att avleda demonstranters uppmärksamhet från presidentbesöket.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, SDS, AB1, AB2, AB3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements