Borgerligheten faller sönder

Det finns många tecken som tyder på att sammanhållningen och borgeligheten faller sönder på grund av FRA-frågan. Som Jinge skriver:

Högeralliansens företrädare har gjort en gigantisk felbedömning och man saknar politisk ledning. Därför sker ingenting för att minimera skadan, dess företrädare i regeringen har förvandlats till allmänhetens driftkuckus och sannolikt ligger de alla sömnlösa av ånger och oro.

Sönderfallet bland de borgerliga politikerna syns tydligt när tre tidigare folkpartistiska partiledare i DN kritiserar den borgerliga regeringen, tillsammans med bland anat Birgitta Ohlsson. En person som ju valde att inte rösta mot FRA-lagen när hon kunde. Istället fegade hon ur. För henne gäller samma sak som för centerpartister och CUF:are. Hon är inte pålitlig.

Problemet med de tre före detta partiledarnas inlägg i debatten är att det inte tar hänsyn till att avtalet med USA finns. Ett avtal som i praktiken är en fortsättning på det underrättelsesamarbete som Sverige haft med USA sen 2:a världskriget. Det avtalet menar jag inbegriper att Sverige ska signalspana i kabelnäten. Därvidlag finns ingen frihet att välja längre. Den personliga integriteten väger i detta sammanhang lätt.

Den exakta utformningen av lagen om signalspaning och utbyte av information med bland annat USA är dock upp till den svenska regeringen och här hade man kunnat välja en annan modell än den nu valda. Det är detta som socialdemokratena och miljöpartiet kommer att göra om de bildar regering i nästa val. Man kommer att riva upp den nuvarande FRA-lagen och införa en ny agstiftning med lite annorlunda fomuleringar. Av den anledningen att Sverige i prakitken förbundit sig till att spana i kabelnätverken genom avtalet med USA.

På grund av avtalet med USA blev det hela en otroligt viktig fråga för regeringen och man kunde egentligen inte backa. Därför alla partipiskor, hot och påtryckningar. Och så blev kanske frågan om FRA-lagen den sista spiken i kistan för den borgerliga regeringen.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, AB, HD, Dagen, SVD2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Visst är det tråkigt när rättshaveristiska bloggare, gamla politiker, advokatsamfundet, och (ähum) ett par till… har missförstått denna lag! Den harmlösa sanningen avslöjas här:

 • Pingback: opassande » Blog Archive » FRA-lagen kan rivas upp redan i höst()

 • Pingback: Trottens Betraktelser » Fd. FP-ledare ansluter sig till protesterna mot FRA()

 • /M

  Du är för hård mot Ohlsson. Visserligen satte hon inte ner foten och sa nej, och det kan man tycka är svagt. Men hennes nedlagda röst hade också fällt förslaget om integritetsbeivrarna Federley och Johansson hade haft ryggraden kopplad till sina respektive glappande käftar.

 • Pingback: Vår piedestal ?° principus » Teflonminne()

 • Pingback: HOPPAS FRAKRAMARNA I FOLKVILJANS PALATS LYSSNAR TILL FOLKETS BÖN « OSÄKERHET OCH TYSTNANDET()

 • Sverige går med detta beslut öppet ut och berättar för omvärlden att vi ska avlyssna Rysslands trafik. Inte undra på att omvärlden protesterar mot en stat som öppet går ut och berättar om att den ska få status som en övervakningsstat mot omvärlden. Hela beslutet är skrattretande motdrag kommer säkert. Hade vi hemligt övervakat omvärldens trafik inklusive nordens och svenskarnas hade det varit kusligt. Nu är det enbart fånigt. Detta då denna öppenhet utåt att vi ska spionera gör att trafiken knappast fortsätter över Sverige. Men det var kanske den riktiga anledningen till FRA-lagen att få Rysslands trafik att ta andra vägar och även andra länders än genom Sverige. Kanske det slutar med att den enda trafik som kan övervakas är svenskarnas.

  Då kan Alliansens få hjälp av underrättelsetjänsten om de så önskar att registrera motståndare till deras politik. Misstänksamheten mot svenskar och kontrollen av oss har ökat otroligt under Alliansens tid vid makten så det är mycket möjligt att den ska öka än mer och att detta är huvudanledningen till FRA-lagen.