Inte förbjudet för FRA att spana på svenska medborgare

Vilket befängt påstående som Ingvar Åkesson kommer med på SVD Brännpunkt idag. Förbjudet att spana på svenska medborgare, vilket trams. Låt oss säga att en svenska medborgare misstänks för att lämna ut hemliga uppgifter till Ryssland. Det kan vara en bergling det kan vara en Wennerström. Säpo:s kontraspionage är de som har dess misstankar och man vänder sig då till FRA med en beställning på kontroll av en viss kommunikation. Självklart har FRA då rätt av avlyssna den här svenska medborgarens kommunikation. Och naturligtvis ska FRA ha den rätten, liksom Säpo. Det har de också. Ingvar Åkesson skriver bara skit och ljuger oss rakt i ansiktet.

Men FRA har idag större möjlighter. Man behöver inte ha nån beställning från nån kund. Eller så kan man ha en generell beställning, kolla efter bestämda sökbegrepp. Då blir all trafik genomsökt efter dessa sökbegrepp. All trafik över Sveriges gränser och då kontrolleras också en svensk medborgares uppgifter. Det är omöjligt att skilja dennes elektroniska kommunikation från nån annans.

Så frågan är hur Sverige ska kunna ha en signalspaning som just kan användas på det första sättet, men inte på det andra. Det går om systemet är helt öppet. På förhand måste tillstånd för öevrvakning inhämtas, precis som när vanliga polisen idag vill bugga någon. Denna hantering är hemlig och reglerad. För att den ska kunna bli demokratiskt kontrollerbar räcker inte detta som jag ser det. I efterhand bör alla personer som övervakats meddelas om att de övervakats, avlyssnats, kontrollerats så att man om man vill kan vidta rättsliga åtgärder mot staten. Så är det i Danmark och så borde det vara i Sverige.

Intressant?
Bloggat: Progressiva USA, El Rubio, Falkvinge, Alliansfritt,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, AB, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Nej varför bör det vara förbjudet.

  http://83.233.144.133/tankefrihet/topic.php?id=255

  Vissa försöker ju tysta ner sanningen därtill vissa bloggare dessutom.

  Dessinformatörer eller Nyttiga idioter det är frågan.

 • ”Så frågan är hur Sverige ska kunna ha en signalspaning som just kan användas på det första sättet, men inte på det andra.”

  Sluta gnäll!

  Bara man har rätt tro så går det!

 • Johan

  Detta är vad som står i den nu klubbade propositionen på sid. 43:

  ”Att försvarsunderrättelseverksamheten bör förbli inriktad uteslutande på utländska förhållanden, dvs. verksamheter eller företeelser som har sin utgångspunkt i utlandet, hindrar dock inte att verksamheten kan avse även vissa företeelser inom landet. Avgörande är följaktligen inte, som Säkerhetspolisen helt riktigt påpekat, var den relevanta verksamheten bedrivs. Exempel på när utländska förhållanden måste anses sträcka sig innanför landets gränser är när en organisation med verksamhet som utgör ett hot mot landet har sitt ursprung i ett annat land men verkar genom representanter i Sverige eller genom att på annat sätt utnyttja resurser i Sverige. Det handlar då om att följa upp utländska förhållandens koppling till Sverige för att kunna bedöma hotbilden mot landet. I sådana situ-ationer är det viktigt att framhålla att mandatet för de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet är begränsat till just underrättelseverksamhet; alla åtgärder som syftar till att hantera de hot av kriminell karaktär som kan identifieras inom landet är förbehållna de brottsbe-kämpande myndigheterna, vilket också är förhållningssättet i många andra jämförbara länder.”

  Det råder alltså inget tvivel om att FRA (och även MUST/KSI) får spana mot personer i Sverige om det rör sig om svenska förgreningar av utländska hot. Uppdragsgivare kan t.ex. vara Säpo, RKP eller Tullverket, dvs brottsbekämpande myndigheter.

 • http://83.233.144.133/tankefrihet/topic.php?id=296

  Det är skillnad på signalspanning och kabelspanning.

  Varför försöker man smälta ihop bägge innebörderna?

  ,, Jaja så dumma är vi itne vi känner redan till Nwo planerna och Bilderbergarna.

  Det är inte svårt och se vad som håller på hända med tanke på .
  NWO, FRA, Lissabonföredraget.Eu omröstningen.

  En nytt diktatursamhälle håller på tar form och så finns det muppar som sponsrar dom och svarar sluta gnäll.

 • Ja Mike du har rätt. Det är skillnad. Visst måste både SÄPO och FRA få spana men att övervaka alla medborgares trafik verkar horribelt.Det är inte ens effektivt vad det gäller brottsbekämpning eller terroristjakt. USA har nu en miljon på sin terrorlista.Medborgarrättskämpar, globaliseringsmotståndare, fredsaktivister bland andra.Går det nya lissabonfördraget igenom kommer vi som då kräver vår demokrati tillbaka att hamna på listan över suspekta personer.Karl Sifrid(moderaterna vill helt slopa FRA-lagen

 • försvarsunderrättelseverksamhet är begränsat till just underrättelseverksamhet; alla åtgärder som syftar till att hantera de hot av kriminell karaktär

  man bör börja med politikerna som har dom flesta psykopatdragen lol.