Lettland misslyckas – Bolivia lyckas

På grund av omfattande korruption har oppositionen i Lettland krävt att möjligheter att avsätta parlamentet mellan de ordinarie tillfällen möjliggörs genom en grundlagsändring. Detta är precis samma typ av förändring som Bolivia tänker pröva i praktiken. Det är en bra grej enligt min uppfattning, men det behöver regleras noga hur det ska gå till.

Men dte verkar som om letterna misslyckas med att få igneom kravet på en grundlagsändring. Deta för att valdeltagandet varit alldeles för lågt. Då räcker det inte med att en överväldigande majoritet faktiskt röstat ja i en folkomröstning för att ändra grundlagen:

Enligt valkommissionens siffror hade strax över 96 procent av väljarna röstat ja i lördagens folkomröstning som skulle ge väljarna större makt över regering och parlament mellan valen. Om ja-sidan segrade skulle det bli en grundlagsändring och folket skulle få möjlighet att avsätta parlamentet i just folkomröstning mellan ordinarie val.

Men siffrorna visade också att bara omkring 40 procent av Lettlands 1,5 miljoner röstberättigade hade deltagit, 50 procent krävs för att förslaget ska gå igenom.

En möjlighet att avsätta politiker mellan valen innebär en klar demokratisk förbättring och motervkar korruption. Det är påd et viset bättre än personval. personval innebär ökad risk för korruption smatdigt som man får ett visst ökat personligt ansvar. Avsättbara politiker minskar maktfullkomligheten, risken för korruption och ökar inslaget av personligt ansvar. betydligt bättre än personval alltså. Men nu misslyckades tyvärr letterna med att införa en variant på detta.

Samtidigt kan man konstatera att Lettland har något som Sverige inte har, tvingande folkomröstningar som det finns en legal väg att få till stånd. Också en förbättring av demokratin som jag tycker Sverige borde ha.

Intressant?
Borgarmedia: HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
  • David M

    Ett paralellfall till detta är den skotska folkomröstningen om självstyrande 1979. En majoritet av de röstande på 51,6% röstade för ett självständigt Skottland, men hela folkomröstningen underkändes p.g.a. mindre än 40% av den totala valmanskåren röstade för förslaget.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_referendum,_1979