Det är inte mer biltrafik vi behöver

Utan i Göteborg behöver vi framförallt bättre kollektivtrafik, så när Jan Björklund och Anders Borg lovar en ny älvförbindelse för bilar i Göteborg är det fel väg att gå. Först borde regringen se till att Göteborg får en hel hoper med pengar så att pendeltågstrafiken kan byggas ut på alla järnvägslinjer i Göteborgsområdet och att spårvägstrafiken kan byggas ut rejält, till Backa, Norra Älvstranden och Askim till att börja med.

Men självklart är det bra att det avsätts pengar till en ny hamnbana. När den är utbyggd kan ju den nuvarande utnyttjas för pendeltåg. Tyvärr är det inte det man funderar på att göra. Utan man vill bara bygga ut den nuvarande som går genom flera bostadsområden. Det räcker knappast inför framtiden och det vore ju trevligt att få bort järnvägstransporterna av tungt och farligt gods från centrala Göteborg.

Samtidigt förundras man ju lite över det begränsade tänkandet som finns. Man bygger nu om godstågsviadukten genom delar av centrala Göteborg, eller tyskviadukten som den också kallas då den möjliggjorde för tyska trupptransporter under andra världskriget att passsera Göteborg utan besök på Centralen på sin väg till Norge och omvänt, fångtågen från Norge kunde också passera på sin väg till Tyskland. Men vad jag förstår så byggs den bara enkelspårig. Om den byggs dubbelspårig kan den utnyttjas för genomgående pendeltåg som kan få bytesstationer i Almedal och Gamlestaden. Den behöver då inte ge sig in på den underdimensionerade centralstationen i Göteborg och vi kan få en bättre kollektivtrafik snabbare än om vi ska vänta på att Västlänken (en tunnel under centrala Göteborg som ska möjliggöra genomgående tågtrafik) byggs.

Inte heller i Stockholm är det mer biltrafik som behövs, därför ska inte heller Förbifart Stockholm byggas. Istället ska politiken inriktas på att minska biltrafiken så att det blir mer plats på trafiklederna. Istället för att tillmötesgå åkerinäringen ska mer pengar satsas på järnväg så att antalet lastbilstransporter faktiskt kan minska. Ur min synpunkt är en satsning på Förbifart Stockholm en onödig miljardsatsning på en trafikmiljö och ett transportsystem som är omodernt och miljöfarligt. Därför bör man inte bygga den.

Intressant?
Bloggat: Yimby Gbg,
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, Ny Teknik, DN4, SVD,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Babb

  Ja visst är det härligt när folk som inte bor i Stockholm ska uttala sig om förbifarter och kringleders vara eller icke vara. Du säger själv att du vill ha bort tunga och farliga transporter från innerstaden i göteborg. Samma gäller för oss i Stockholm. All trafik leds idag genom innerstaden på Essingeleden. En väg som var för liten på 80-talet och efter Stockholms expansion är innebär att 160 000 fordon per dygn som ska förbi Stockholm tvingas krypköra genom innerstan på en väg som dimensionerats för hälften. Sannerligen en vinst för miljön på alla sätt och vis. Behovet av både tunga och lätta transporter kommer alltid att finnas, allt kan inte ske med båt eller per tåg. Trafiksituationen i Stockholm är inte annat än en katastrof, förbifartstrafik ska inte ledas genom norra Europas största stad. Förbifarten behövdes redan för 20 år sen och behovet minskar knappast ju mer Stockholm expanderar. I Malmö finns både en yttre och en inre ringled, i Stockholm skall all trafik oavsett om den sker från Täby till Botkyrka eller från Uppsala till Nyköping ledas genom innerstan. Känns oerhört vettigt….

 • Anders_S

  Babb: jag vet uppenbarligen betydligt mer om Stockholm än vad du vet om Göteborg.

  Sveriges näst mest trafikerade väg går rakt igenom Göteborgs centrum. Trafiken genom den trångaste biten, Tingstadstunneln är något lägre än Essingeledens, 122 000 bilar per dygn, men det hela ligger betydligt mer centralt än Essingeleden. Det är i praktiken omöjligt att flytta den trafikleden och idag inget jag skulle komma på att föreslå. Det är i praktiken också omöjligt att flytta trafiken från den.

  Mina förslag vad det gäller bilismen är de samma för Göteborg och Stockholm. Mer kollektivtrafik, Bygg ut järnväg så att vi kan minska lastbilstrafiken. Med en minskad lastbilstrafik och minskad biltrafik är det inte längre trångt på Essingeleden. Detta kan göras istället för att öka bilismen. Det är bra för miljön och bra som åtgärder mot klimathotet.

 • Daniel A

  En sak till glömmer du om Essingeleden.
  Det är fyra filer åt vardera håll där, med väl planerade mot överallt…
  Det kan man inte säga om Tingstadstunnelns 3-filer och trånga intryckta mot som sammanlagt täcker 1km2.