Underrättelseavtalen som gör att FRA-lagen inte kan tas bort

Fredrik Reinfeldt har öppnat för att FRA-lagen kan förändras något genom en bred uppgörelse med socialdemokraterna. Detta är den troliga utvecklingen då det finns avtal med främmande makter (läs USA) som gör att Sverige är tvunget att ha nån form av signalspaning mot kabelnätet.

Avtal med USA om utbyte av underrättelseinformation är i och för sig inget nytt i den svenska historien. Det har varit legio sen andra världskriget. Förutom det ovan nämnda officiella avtalet finns det fog att misstänka att det även finns mer detaljerade och hemliga avtal mellan USA och Sverige. En som skrivit om samarbetet är Martin Jönsson i sitt arbete om FRA:

I årsberättelserna (Command History) för åren 1983 och 1985-1987 för Navy Operational Intelligence Center (NOIC) rapporteras om samarbetet med Sverige. Kanske inleddes denna nya form av samarbete med den konferens som ägde rum 1983; ”Sweden/US exchange conference”. Under de följande åren utbyttes inte bara kunskap utan även personal:
Command History 1985 – Under rubriken ”Analyst Exchange Programs” – utbyte av analytiker – återfinns på listan med ettflertal NATO-länder ”SWEDEN MOD” [Ministry of Defence].
Command History 1986 – ”Support provided to/Analyst Exchange Programs” … ”SWEDEN MOD”
Command History 1987 – ”Support provided to/Analyst Exchange Programs” … ”SWEDEN MOD”

Utöver avtalet (avtalen?) mellan USA och Sverige finns också ett avtal mellan EU och USA om utbyte av underättelser och ett sådant avtal gäller även Sverige. Sammantaget betyder detta att en viktig ingrediens i syftet med FRA-lagen är utbyte av underättelseinformation mellan USA och Sverige. Något som alltså pågått länge och som understryks av att Sveriges underrättelsetjänst enligt många bedömare är överdimensionerad:

FRA är en stor underrättelseorganisation med svenska mått mätt. Den har runt 700 anställda gör av med mer än en halv miljard skattekronor om året(5). Det innebär att FRA är minst lika stor som hela säkerhetspolisen. Underrättelseexperter utomlands häpnar över storleken på lilla Sveriges signalspaningsorganisation. En stor organisation som nu ska fokusera på de kommunikationsvägar som används av oss alla.

Det gäller alla delar av den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten, både Säpo, FRA och MUST, vad jag kan förstå.

Den borgeliga regeringen har alltså bundit upp Sverige till ett underättelseutbyte med en rad avtal, både direkt med USA och via EU. Avtal som troligen gör det omöjligt att totalt riva upp FRA-lagen.

Intressant?
Media: Guardian, Daily Telegraph, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5,
Bloggat: Opassande, Pasteys Plats,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements

10 Replies to “Underrättelseavtalen som gör att FRA-lagen inte kan tas bort”

 1. Reinfeldt och hans pack är landsförrädare som konspirerar mot befolkningen.

  Dom borde deporteras till en öde ö hela packet.

  Svenskar my ass.

  Ens handlingar definerar ens personlighet.

  Landsförrädare är vad dom är.

 2. Det är ju fullt begripligt om man betänker vilket håll det svenska försvaret har slagit in på med starkt begränsade resurser på hemmaplan (Sverige är fortfarande ett stort land) och ett ökat internationellt deltagande. Sverige ligger i utkanten av ”världen” och besitter starkt begränsade resurser (jämfört med t.ex USA, Kina och Ryssland) för underättelseinhämtning. Klart man satsar på de ”billigaste” underättelserna (som länge hade med Ryssland/Sovjetunionen att göra och betydelsen är på väg att öka igen) för att sedan kunna byta till sig information från områden man inte har resurser att ägna sig åt som t.ex Afrika. Det är ju en absolut nödvändighet att ha underättelser om ett område innan trupper sätts in. Ökade underättelser behövs ju också för att öka möjligheten att bryta nedrustningen av försvaret om så skulle behövas vilket inte kommer ske inom överskådlig framtid eftersom inget hot finns enligt ALLA politiker, även fast MUST och ÖB säger annat. Det om något, Mike, är landsförräderi i stor skala.

 3. Vi får hoppas att statsministern inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att känna att han har ett tillräckligt stort mandat från Svenska folket, att omförhandla alternativt riva upp de ingågna avtal med ”främmande makt” som riskerar vår integritet och/eller ökar risken för t.ex terrorangrepp mot ”Svenska folkets intressen”.

 4. Om man för ett ögonblick leker med tanken att FRA-lagens förespråkare faktiskt har rätt när de hävdar att den i huvudsak innebär en reglering av verksamheten och inte utökade uppgifter eller befogenheter, ja då kan man ju fråga sig vilken typ av vilda-västern verksamhet de har haft för sig hittills där i spionklubben?

  Det är dessa människors hederlighet och oförvitlighet som vi nu kommenderas att lita på…

  Det är hög tid för en sanningskommission. Minst.

 5. Nåja, internationella- eller EU-avtal oavsett, så har Tyskland fått sin lagstiftning prövad i Europadomstolen. Domstolen godkände lagen, vilket det finns goda skäl att anta att den inte kommer göra med FRA-lagen (som också blivit anmäld dit).

  Varför skulle Tyskland, NATO-land och allt, kunna skriva en lag som inte bryter mot de mänskliga rättigheterna men inte Sverige? Tyskland såväl som Sverige måste ju följa internationella avtal (eller bryta upp dem).

  Det handlar nog mindre om avtalen och mer om omfattningen av avlyssningen i den här debatten, även om avtalen gör det hela mycket värre.

  Mina 25 eurocent.

 6. Det är inte omöjligt att bryta mot internationella avtal, länder gör det hela tiden.

  Däremot kanske Reinfelt och hans ministrar inte blir inbjudna till Washington längre om vi river upp FRA-lagen och därtill vidhängande avtal, men det är väl inget någon gråter över utanför regeringskansliet?

Kommentarer inaktiverade.