Spårning av mobiltelefon förbjudet?

Så otroligt dumt eller konstigt. Det gör ju polisen hela tiden. Säpo också, förmodligen även KSI (en del av MUST, hette tidigare IB). Inte heller behöver de fråga teleoperatörerna om nånting för att kunna göra det vad jag vet. JK:s uttalade är märkligt på den punkten och även när det gäller att det är lagligt att spåra telefonerna när de används aktivt, men inte annars. Hur kan man i efterhand veta om polisen spårat en person med en aktivt använd telefon eller inte?. Det går förstås inte. Följden är att det faktiskt inte spelar nån roll vad som står i lagen.

Intressant?
Borgarmedia: DN, HD, SDS, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • Men detta handlar om så kallad hemlig teleövervakning och det krävs domstolsbeslut för att sätta igång en sådan. Riksdagen går varje år igenom tillämpning av denna tvångslagstiftning och antalet avlyssningar redovisas öppet. JAg tror att det rör sig om knappt 1 000 stycken. För att få göra sådan här avlyssning måste det vara fråga om skälig misstanke om allvarligt brott.

  Några får givetvis inte reda på att de avlyssnats men i de fall (ganska många) där det blir åtal utgör avlyssningen en viktig del i bevisningen.

 • Anders_S

  Per: Så går det inte till i verkligheten.

 • Deevo

  Jag fattar själva nyttan, men principen att Polisen använt sig av spårning av telefoner utan någon reglering känns osmakligt.

  Polisen har alltså helt utan domstolsutslag och misstanke om brott tittat på var ”kriminella” befunnit sig. Vilket säkert varit bra ur spaningssynpunkt för att utröna om någon varit i närheten av en brottsplats, men…

  Problemet är att Polisen själva bestämmer vilka som ska klassas som kriminella och har ett förspaningsregister där de drar upp linjer mellan människor för att se vilka som känner vilka. Mellan alla medborgare på jorden är det i snitt 6,8 steg, enligt den senaste forskningen. I en stad av Stockholms storlek är det sannolikt ner mot 4 steg. Detta innebär att alla i Stockholm skulle kunna finnas med i förspaningsregistret – ett dataregister som ingen kan begära utdrag ur, och ingen kontrollerar heller sanningshalten i detta register. Alltså raderas inga felaktiga fakta ur detta register. Låt stå – för evigt.

  Jag väntar på den dag då alla dataregister samkörs och vem som helst på Försäkringskassan, Socialtjänsten, Polisen, Militären, regeringskansliet, FRA, Hyresvärdar, Banker, försäkringsbolag, journalister, Arbetsgivarorganisationen, LO etc. kan logga in och ta del av denna information. Alla är ju betrodda att dessutom lägga till sin egna spekulationer om medborgarna eftersom de är medlemmar av hederliga organisationer.

  Det är upp till oss själva att bygga vår egen mardröm eller himmel.

 • Svenne

  FRA kan avlyssna 9 miljoner mobiltelefoner men grovt kriminella får man inte vara hur taskig som helst mot. Sök jobb hos Hells Angels lille JK!
  Svenne

 • Mike

  Mycket märkliga påståenden oma att polisen avgör vilka som är kriminella. Det avgörs av de lagar som styr polisen och rättsväsendet.
  Tron att polisen har intresse av att avlyssna ett stort antal
  oskyldiga är korkat. Det duggar tätt med artiklar där polisen
  inte räcker till. Det är samma organisation som ska sitta i en avlyssnings central.
  Det är nog snarare så att man av ekonomiska och personella svaga resurser tvingas att lägga ner utredningar även med kända gärningsmän. Man har inte resurser till att starta utredningar på organiserad brottslighet. Den omfattande härva som är i rätten i Göteborg sk spelautomat maffia
  har polisen känt till i mer än 8 år.
  Så vår tids problem är nog mer att folk just tar saken i egna händer.

 • Anders_S

  Det är klart att bristen på resurser är ett stort problem. Smatidigt är det uppenbar att polisen felprioritera sin verksamhet och att man arbetar på felaktiga tider. Samtdigt ägnas mycken tid hos åklagare och domstolar åt brott där man lika gärna kunde ha strafförelägganden som polisen kan utfärda.

  Det har funnits och finns i många polisdistrikt (som Malmö och Stockholm) en konstig fixering vid vänstermänniskor som presumtiva brottslingar. Det är exempel på en felprioritering som leder till onödiga avlyssningar både från SÄpos sida och från andra myndigheters sida. Speciellt kan vi se detta nu i samband med det kommande ESF i Malmö. Här avlyssnas och bevakas förmodligen ett stort antal männsikor som inte har en tanke på att begå brott (jmfr Gbg 2001, där det finns 100 timmar film med mig i bild, detta enligt Urban Swahn, en polis, bara från de tre toppmötesdagarna).

  Att polisen skulle utse vilka som är kriminella är naturligtvis helt befängt. Man att helt utesluta att helt oskyldig avlyssans är också en felöaktig uppfattning. Jga personligen tror att det är betdyligt vanligare att mobiltelefoner används för att lokalisera folk än att de används för att avlyssna folk. I samband med årsdagarna för Göteborg 2001 fick jag ett handfast bevis på att polisen använder mobiltelefoner för att lokalisera var man är. (det är en lång histroia, såd en får jag ta en annan gång)

  Jag är inte motståndare till att polisen få använda moblitelefoner för att lokalisera brottslingar (det finns förstås vissa problem), men att tro att polisen alltid begär tillstånd för detta tror jag är väl naivt. Det är helt enkelt för mycket byråkrati och för långsamt att behöva göra det varje gång man behöver hitta nån. Det skulle helt enkelt bli svårt att få en fungerande polisverksamhet på det sättet.

  Att man i stor usträckning avlyssnar många på ett aktivt sätt är naturligtvis inte trovärdigt. Resurserna till detta saknas helt ankelt.