Undermålig enkät från Levande Historia

Den enkät som Forum för Levande Historia (FFLH) låtit utföra bland lärare är undermåligt utformad och kan inte användas för att hävda att lärarna har dålig kunskap om förintelsen. Det är frågor av detaljkaraktär och att man inte vet svaren på dem betyder inte att man inte har kunskap om förintelsen. Exemepelvis spelar det ingen roll om man inte vet vilket år organiserade massarresteringar av judar just för att de var judar kom igång. Eller om huruvida Bergen-Belsen var koncentrationsläger eller dödsläger. Inte heller spelar det nån roll för förståelsen av förintelsen om man vet hur stor andel av befolkningen i Tyskland som var judisk innan dess. Som Ulf Bjereld säger:

– Frågorna har karaktär av kalenderbaserad kunskap och mäter inte någon djupare förståelse. En lärare som svarar fel på dessa frågor kan fortfarande med stor inlevelse berätta om Förintelsen för sina elever. Jag hade själv bara kunnat svara på en begränsad del av frågorna och jag har ändå läst väldigt mycket om Förintelsen.

– Det viktiga är att det ohyggliga inte ska hända igen. Vi vill förstå varför det hände, men det är inte lika viktigt att veta vilka läger som dödade på vilket sätt. Man undrar om inte rapportförfattarna har en egen agenda när man avfärdar lärarnas kommentarer och debatterar i en fotnot i en forskningsrapport.

Eller som Sverker Oredsson säger:

Historieprofessor Sverker Oredsson tycker det är sorgligt att lärare har dåliga kunskaper men han tycker inte heller att någon ska klandras om man felaktigt kallar Bergen-Belsen-lägret, där Anne Frank dog, för ett utrotningsläger i stället för ett koncentrationsläger.

– Det är viktigt att lyfta fram kunskapsbrister, men det blir skevt att enbart lyfta fram vad som hände judarna under Förintelsen. Ska man undersöka kunskapsnivån måste man fråga om flera händelser under 1900-talet.

Man kan mycket väl, även om man inte kan svara rätt på alla frågorna i FFLH:s enkät, förstå att förintelsen var ett folkmord som inte har nån direkt jämförbarhet med andra folkmord. Visst finns likheter, men samtidigt så finns inget annat folkmord som utförts lika industriellt och rationellt. Visst var förintelsen av judar på något sätt inspirerat av den det turkiska folkmordet på armenier, visst var det en efterföljare till folkmord i Afrika. Men ändå något unikt.

Intressant?
Bloggat: Jinge, LOKE1, LOKE2, Tomas Jonsson, Paolo Pissoffi, Motbilder, Björnbrum, Peter Karlberg,

Borgarmedia: HD1, DN, SVD1, SVD2, Dagen1, Dagen2, Dagen3, Dagen4, AB, SDS1, SDS2 HD2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements