Nej till Marieholmstunneln

Förslaget om Marieholmstunneln får stark kritik från miljörörelsen. En utmaning till Göran Johansson: Visa upp en vetenskaplig undersökning som bevisar att en ny motorväg under älven skulle förbättra trafikläget i Göteborg.

Göteborg har ett trafikproblem, så långt är vi överens med Johansson & Co. Sedan skiljer sig våra åsikter åt om vad som behöver göras. Faktum är att kommunens egna siffror visar att vägtrafiken orsakar mycket omfattande koldioxidutsläpp (770 000 ton koldioxid år 2005). Stadens egna mål är att minska utsläppen med 80% till år 2050. Samtidigt planerar kommunen en ny stor billed under älven, den s.k. Marieholmstunneln. Men nya vägar alstrar ännu mer trafik, och sambandet mellan nya vägar, antal bilar i trafiken och mängden koldioxid som släpps ut får vi inte blunda för. Vi menar att man istället för att behandla miljöprobelmatiken som en separat politikfråga, bör fokusera på hur politiska beslut inom alla områden kan få oerhörda negativa miljökonsekvenser. Marieholmstunneln är en sådan fråga.

Luftkvaliteten i Göteborg överskrider idag gränserna för EU:s normer för halten av hälsofarliga kväveoxider och partiklar. Och vi vet att kraven för ren stadsluft kommer att blir ännu hårdare. Göteborgs Miljögrupp menar att det enda sättet att klara de kommande normerna är att se till att vägtrafiken minskar. Eftersom det finns ett direkt samband mellan antal bilar i rörelse och luftföroreningarnas omfattning i Göteborg, bör man undvika nya vägar som alstrar än mer trafik.

Faktum är att trängseln faktiskt kan vara av godo om man sätter den i perspektiv av de nödvändiga trafikminskningarna. Trängseln vid älvförbindelserna under rusningstider gör att väldigt många undviker att försöka köra bil då, vilket är bra sett ur miljösynvinkel. En minskning av trafikpropparna vid älven skulle leda till ännu fler bilar på vägarna och därmed till nya proppar på andra ställen. En ny tunnel såsom Marieholmstunneln skulle alltså ge ännu sämre trafikläge i hela staden efter bara några år. Det går inte att bygga bort trafikproblem med nya vägar. Man gräver sig bara djupare ner i problematiken. De enda vinnarna är de företag som bygger vägar och de företag som bygger fordonen som orsakar trafikstockningarna.

Vi vill härmed utmana Göran Johansson att vissa upp en oberoende vetenskaplig undersökning som kan bevisa att just en ny bilväg under älven skulle förbättra trafiksituationen och miljön i Göteborg. ”Miljöfrågan borde snarast integreras i alla politiska beslut och prioriteras – även när den inte är bekväm”, säger Ian Fiddies.

Göteborg Miljögrupp

Intressant?
Bloggat: Yimby Gbg1, Yimby Gbg2,
Borgarmedia: GP1, GP2, GP3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Göteborgs Miljögrupp, kontakter:

Ian Fiddies
Medlem i Göteborgs Miljögrupp och Miljöförbundet Jordens Vänners trafikutskott
0739 24 23 41
ian.fiddies@mjv.se

Jens Holmberg
Aktiv i nätverket Klimax och fd ledamot i Göteborg Stads Ungdomsfullmäktige
0708 70 72 37
jens.holmberg@hotmail.com

Advertisements