Det borgerliga kontrollsamhället

Som jag skrivit många gånger förut innebär den nyliberala politiken som bedrivs av olika europeiska regeringar en frihet för kapital att förflytta sig. Kapitalet kommer inte at uppleva några gränser. Meningen borde väl också vara att alla människor skulle få röra sig fritt och ha fullständig yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Men så tycks det inte bli. Det visar bland annat den svenska FRA-lagen som innebär övervakning av alla svenskars kommunikation.

Även EU:s direktiv om fri rörlighet inskränker i verkligheten rörligheten för många människor. EU vill gärna ha fri rörlighet för arbetskraft, något som kan underlätta företagens lönedumpningsförsök. Jag är inte mot fri rörlighet för arbetskraft, trots att det finns en del problem med det, snarare är jag för fullständig rörelsefrihet för alla människor över hela världen. En gränslös värld är mitt mål, min önskan.

Men EU har en anna vision,d är ska den fria rörligheten inte gälla alla. Dels utestängs ju människorna i resten i världen , men även sådana som EU, EU:s regeringar, polisiära myndigheter osv anser vara ”bråkmakare” ska hindras att resa fritt. Om detta skriver Janne Flyghed i Aftonbladet:

För att ha koll på sådana personer ska det inrättas en speciell databas. Motivet är ”att förhindra individer och grupper som kan tänkas utgöra ett potentiellt hot mot upprätthållande av lag och ordning och/eller säkerhet att resa till platsen för det aktuella arrangemanget”. En underbar formulering för att rättfärdiga grava ingrepp i demonstrations- och yttrandefriheten. På så vis hoppas man snabbt och effektivt kunna vidta starka åtgärder för utvisning, ”a quick and efficient implementation of the potential expulsion measures”.

Konsekvensen lär inte vänta på sig. Ju fler luddiga begrepp som motiverar övervakning, kontroll och registrering, desto fler personer kommer givetvis vara föremål för just övervakning, kontroll och registrering. Ringarna blir allt vidare, risken att betraktas som ett hot och därmed hamna i register och i förlängningen nekas inresa till andra länder ökar. Vi kommer allt längre ifrån kontroll av enskilda personer konkret misstänkta för brott, mot en övervakning av potentiella grupper och allt närmare en generell befolkningskontroll.

I det perspektivet är bara FRA-lagen ytterligare en pusselbit i maktahavarnas behov av att kontrollera ”undersåtarna”. Det är en del av borgelighetsn, högerns, införande av en kontrollstat. Nyliberalismen som i teorin hävdar allas frihet får som konsekvens nykonservatismens och fascismens kontroll- och övervakningssamhälle. Nyliberalismen är en ideologi som dör i samma ögonblick som man försöker införa den.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Borgarmedia: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Svar på “Det borgerliga kontrollsamhället”

  1. Tycker det är rätt kul att hela sossepacket blir så genuint upprörda när det var under socialdemokraterna som telefonavlyssning vid brottsMISSTANKE godkändes. Det är en lag verkligen är riktad mot svenska folket, till skillnad från FRA-lagen som i första hand är till för att lyssna av andra länders kommunikation.

  2. Frihet för några tycks alltid innebära andras ofrihet.
    När nyliberaler talar om frihet innebär det deras frihet och deras religions frihet, kapitalets frihet.
    Kapitalets optimala frihet kräver oinskränkt makt över sitt ursprung, arbetskraften som genererar rikedomen, deras frihet bör minimeras.
    Den som har några invändningar mot detta är emot frihet, en samhällsfarlig, framstegsfientlig individ.
    Vad jag blir trött på det ordet, frihet, så missbrukat och nersmutsat, det borde innebära de flestas möjlighet att leva sitt liv fritt från våld och oro för morgondagen, fria i tanken och sinnet. Nu går det definitivt åt motsatta hållet.

Kommentarer är stängda.