Förstör inte de övergivna platserna

Det finns övergvina, igenvuxna, tomma platser. Tomma på kommersiell verksamhet och i huvudsak tomma på människor vill säga, men fulla på annat, bråte, övergivna byggander, udda existenser, konstiga båtbryggor, underliga skjul. Själva värdet i dessa platser är att de är bortglömda, att de existerar i marginalen, att de är liksom levande döda, eller döda levande kanske.

Att då göra som Arvidsson i SVD och moderaten Joakim Larsson föreslår innebär att mycket av värdet i dessa platser förstörs. Man gör om platserna så att de blir nåt annat. Inte nödvändigtvis dåligt, men definitivt inte samma och ibland betydligt tråkigare, välanpassad och strömlinjeformat efter marknadens och kapitalismens inneboende logik. Det är inte helt och hållet bra, det som Larsson vill och som Arvidsson stöder. Risken är att det förstör mer än det skapar.

Sen ska den här typen av, på ett sätt användbara platser, skiljas från en annan typ av övergivna områden, De döda områden utan liv som finns mellan hus på vissa ställen, mellan stadsdelar och mellan vägar. Ytor utan liv, utan funktion, utan bråte, utan nåt värdefullt alls. Såna platser bör man bebygga med hus eller någt annat som tillför värden till den döda ytan. Staden kan helt enkelt förtätas genom att dessa döda ytor bebyggs. Det är i motsats till Larssons och Arvidssons förslag en politik som leder till fler värdefulla miljöer istället för färre.

När allt kommersialiseras minskar ofta friheten och det mänskliga värdet för platser och miljöer. När allt är välputsat blir det otrivsammare. Det har inte Gudmundsion och Larsson förstått. Det behövs områden som är opolerade, oputsade och lite nedgångna. Det har ett värde i sig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Hej

    Jag heter John Higson och är en av initiativtagarna till Wasted Space. Pöangen med Wasted Space är att Stockholmare får vara med och utforma deras egen stad – något som de har få möjligheter att göra idag. När man ger plats för drömmar och idéer från en mängd olika människor skapar man allt annat än tråkiga, välanpassad och strömlinjeformat platser. Vi dessutom kommer att bjuda in lokalbefolkningen som bor runt omkring en Wasted Space att ha synpunkter på användningsområdet.

    Jag tror på Stockholmare och deras uppfinningsrikedom, och jag tycker att Stockholm ska andas Stockholmare. Förr eller senare kommer nästan ala platser i Stockholm att förändras. Jag hoppas att Wasted Space skapar en möjlighet för denna förändring att ske på Stockholmares vilkor.

  • Z

    Öde platser är vackra platser. Mycket bra inlägg som ligger nära mitt hjärta, som du vet! =) Ville ge det lite uppmärksamhet för andra som kollar kommenterade inlägg..