Bra förändring av polisens arbetstider

Att polisen i större utsträckning ska arbeta när det behövs, dvs på de tider som flest brott begås är en bra utveckling och det blir resultatet av det nya avtal som polisfacket slutit med arbetsgivaren. Avtalet innebär att fler poliser kommer att arbeta på helgerna och att fler poliser kommer att arbeta på kvällarna. Att en del blir upprörda är också lätt att förstå. Att jobba fler helger kan ju försvåra det sociala livet. Men i detta är samhällsintresset överordnat den enskilde polisens intresse. Samhällsintresset är att det är bättre om polisen faktiskt arbetar när det behövs som mest.

Det hela har uppnåtts genom att polisens veckoarbetstid ökats något och som en kompensation har pensionsåldern för poliser sänkts. Det verkar vara ett vettigt uppplägg då ett annat problem som polismyndigheterna har är att många poliser på grund av ålder och olika åldersrelaterade sjukdomar och fysiska besvär inte får arbeta i yttre tjänst. Tidigare pensionsavgångar kan minska problemen med detta.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements
 • Polis i Sthlm

  Nja, det du skriver är ju inte riktigt hela sanningen.

  Det blir fler helger bara för att man inte kan komprimera helgerna som förut. I gamla avtalet kunde man jobba fyra pass under en helg men med nya avtalet blir det bara tre pass. Om jag under gamla avtalet jobbade 2-3 av 6 helger måste jag nu jobba 3-4 av 6 helger. Jag kommer alltså inte ha jobbat fler helgtimmar än tidigare utan bara mer utspritt vilket då innebär lika mycket (få) poliser på helgerna som innan.

  Fler poliser kommer inte jobba kvällar (kanske bara några enstaka) utan det kommer nog förläggas mer på dagarna. Poliser i yttre tjänst brukar inte ha problem att jobba kvällar för de flesta poliser i yttre tjänst är inge morgonmänniskor. Kvällarnas problem är snarare att förut fick man OB från kl 19 men nu får man inte OB förrän kl 22. OBt är utöver sämre tider också sänkt så man får sämre betalt.

  Polisens veckoarbetstid har ökat. För mig ca 4tim i veckan. För att gå i pension vid 61år måste man i stort sett vara 25år idag för att kunna spara in så mycket pengar. Är man som jag ca 35år kommer man nog kunna gå vid ca 63års ålder. Med nya avtalet kommer jag jobba ca en månad mer per år mot gamla avtalet. Det ger att när jag är 63år kommer jag ha jobbat (om jag är kvar i yttre tjänst) ungefär lika mycket som om jag jobbat till 65års ålder.

  Detta gör att folk med erfarenhet kommer tidigare (kanske tom redan nu) söka sig från yttre tjänst och kanske till andra yrken. Polis är ett yrke som man hela tiden utvecklas i och att ”tvinga” bort erfarenheten från yttre tjänst gör ingen glad.

 • Anders_S

  Polis i SThlm: Det finns uppenbarligen problem emd avtalet som inte framgår av artikeln i SVD. Exempelvis detta med ob-betalningen. Det är ju en uppenbar försämring. (jag är ju inte polis, så jag kan ju inte få tag på själva avtalet så himla lätt)

  Problemet med äldre som jag beskriver är ju ett problem som är välbelagt på landsorten och väl inte etts å stort problem i storstäderna. Som du skriver är ju flertalet polsier som arbetar i yttre tjänst yngre polise. Detta är naturligt förstås, när man gör karriär inom polisen hamnar man ju ofta på nån typ av inre tjänst.

  Det är naturligtvis inte bra att folk med erfarenhet slutar. Men som jag ser det måste en omläggning av arbetstider ske. Det kommer säkerligen att till en början få vissa negativa kosnekvenser. Men det är inte alltid som mer erfarna poliser är bättre, man kan också som äldre och mer erfaren låsa fast sig i gamla arbetssätt och fördomar. Om en sådan polis slutar är det ju ingen jätteförlust som jag ser det.

 • Polis i Sthlm

  Anders_S. Jag delar din uppfattning om att äldre poliser som fastnat i gamla arbetssätt och fördomar inte kommer saknas när de slutar i yttre tjänst. Dock så är den andelen försvinnande liten och det är de som har ca 10-15års tjänst som man riskerar att förlora.

  Visst kan en omläggning av arbetstid ske. Jag förordar också mer kvällar och helger. Men det hade gått med det gamla avtalet också. Och kanske tom bättre med det gamla avtalet då man hade motiverat personalen att jobba genom att ge dem OB från kl 19 och när det gick att jobba mer under en helg för att vara ledig en annan. Hellre jobba 32tim/helg i tre helger än 24tim/helg i fyra helger.

  För att få folk att jobba länge än tre-fem år i yttre tjänst innan de söker sig vidare måste man nog göra arbetstider och OB attraktivt. Att jobba så pass med kvällar, nätter och helger utan att få speciellt extra betalt för det och lite med återhämtning är inte lyckat.

  Personligen kommer jag jobba en månad mer i tid, än innan, för samma grundlön och med ca 1000-1500:-/mån mindre i OB-ersättning. Då semestern är timbaserad och arbetsveckorna är fler timmar kommer jag ha kortare semester. Det är ruttet.

 • Anders_S

  Polis i Sthlm. Det där med ob-tillägget ställer det hela i en annan dager. Eftersom det i praktiken innebär försämrad lön. Och när det gäller den aspekten är jag överens om att det faktiskt är ruttet.

  Generellt anser jag att fackliga avtal borde ställas till omröstning bland medlemmarna innan en fackföreningsledning godkänenr det. Det är en demokratifråga.

 • Polis i skoogen

  Ander S. Du har en bra samhällsanalys i ditt första inlägg. Det är svårt att komma ifrån att vi poliser skall jobba när vi bäst behövs. Vi ska komma ihåg att vi trots denna arbetstidsutökning fortfarande jobbar mindre än vad många andra gör i samhället. Den arbetstid vi haft har Polisförbundet förhandlat fram åt oss genom åren så på något sätt kan man väl hävda at Polisförbundet har dispositionsrätt till den. Nu tyckte PF i majoritet att vi kunde sälja en timmes utökning av arbetstiden per vecka i snitt för att – tillsammans med ett centralt Arbetstidsavtal – kunna finansiera en pensionsuppgörelse. De som får mer en än timme i veckan skall kompenseras med lön.
  Sedan detta med OB. Att OB:et försvann från 19.00 är än större fråga än detta avtal. Staten har bara dag och natt, och natten börjar 22. Dumt? Javisst!
  Vad beträffar OB ersättningen så blir den nu samma över landet vilket innebär att de flesta poliser får höjt OB men Sthlm – och säkert några andra – får lägre OB än tidigare. Det TYCKER VI INTE ÄR BRA, så det ska vi göra allt för att rätta till så där har dom draghjälp av landets övriga 14000 poliser.
  Polis i Sthlm. Jag tycker du ska kräva av dina fackliga företrädare i Stockholm att dom aktivt jobbar med det avtal vi får så kan säkert ni ockå få till både varannan och vartredje helg, för det kan vi ute på landet få till med SAMMA avtal i ryggen. Ni måste bara kasta av er gamla ok och tänka nytt. Klarar VI det så gör NI det.

 • Polis i Sthlm

  Polis i skoogen har rätt i del. Dock vet jag inte om vi efter arbetstidsökningen jobbar mindre än vad många andra gör i samhället. Jag, och många med mig, har gått från dryga 36,5tim vecka till ca 40tim vecka (plus/minus någon minut). Mitt förra jobb inom handels hade jag 38,5tim vecka och många andra jobb har mindre timmar än 40. Visst får vi poliser (och andra som jobbar skift) viss tidskompensation för att jobba natt (natten ”värd” 8tim45min för 8tim jobb) men det behövs för att få tillbaka lite sömn.

  Visst kräver jag en del av mina fackliga och jag anser att mina fackliga i Sthlm representerar mig bra. Vi kommer dra denna fråga och kanske komma ner på varannan helg men vi kommer aldrig kunna jobba var tredje helg igen. Helgtimmarna måste göras och ”får” man inte göra dem under få helger måste man göra dem under flera helger.

 • Polis i skoogen

  Polis i Sthlm skriver att det inte går att komma ner till var tredje helg i Stockholm….
  Det är klart att det gör, med rätt blandning av 10 timmars pass och möjlighet att gå under 11 timmars vila någon gång (behovet måste förstås påvisas av dina fackliga förhandlare)så ska nog ni också få timmarna gjorda – minst 30 timmar – på en helg.

  Din 40 tim vecka är, med storghelgskompensationen, 38,37 timmar och sedan tillkommer övrig tidskomp – individuell eller kollektiv – som är bättre för många men sämre för en del i det nya avtalet.

  Det här ordnar ni i Sthlm, ni har mycket kunniga fackliga företrädera, om ni bara börjar jobba i avtalet med/mot ARBETSGIVAREN inte era fackliga kamrater ute landet/skoogen.

 • Polis i Sthlm

  Dygnet har 24 timmar. För att täcka alla 24 timmarna delas dygnet upp i tre skift, dag, kväll och natt, vilka är 8 timmar vardera. Helgen är från fredag kväll till söndag natt (dvs natt mot måndag). Helgen består då av 8st pass. För att ta hänsyn till att inte ha avlösning mellan 24-06 så måste nattpassen börja innan 24 och sluta efter 06. Detta gör att det blir svårt att baka bort något av passen genom att förlänga de andra passen. Förut kunde man jobba kväll, dag, natt, kväll eller natt, kväll, dag, natt och få ihop fyra pass på en helg. Det går inte nu. Nu blir det en helg dag, en helg kväll och en helg natt.
  Om man förlänger passen till 10 timmar kommer det bara innebära en viss överlappning då de tre skiften ändå måste beläggas. Alternativet är 12tim-pass där man jobbar antingen dag eller natt (t.ex. 7-19 & 19-07). En form av två långskift.

  Senast jag planerade noterade jag att jag ska planera in 238 timmar på 6 veckor. Det blir inte 38,37 timmar. Detta för att den kollektiva tidskompensationen gällande storhelg tagits bort för periodplanerad arbetstid. Klart och tydligt i avtalet.

  Enkelt sett att kolla försämringen är att lägga in planerad semester. Förr drogs 7,21 tim för en dag. Nu dras 8 tim för en dag.

  Ett annat sett att märka förändringen är när vissa kollegor (som låg någon timme minus i tidsbanken) blev tvungna att jobba 31 pass (och någon 32 pass) på 6 veckor. Eller när vissa inte lyckas med sin planering på grund av många pass och barn och arbetsgivaren då föreslår att de ska ta ut 2-3 semesterdagar för att få det att gå ihop. Eller när man bara jobbar 80% på grund av föräldraledighet och upptäcker att man blir tvungen att planera i stort sett lika många pass som man tidigare planerade på 100% men nu blir det bara 80% av lönen.

  Jag vet inte var i skoogen du jobbar men det låter som du är mer nöjd än de flesta. Kul för dig. Personligen söker jag inre tjänst (till skillnad från vissa kollegor som söker civila jobb) där jag får jobba samma timmar men slipper kväll, natt och helger. Arbetsgivaren har visat med detta avtal att det är dag man ska jobba för kvällar, nätter och helger är inget värt.

 • Polis i skoogen

  Polis i Sthlm påstår att det i avtalet inte finns kompensation för storhelg för de som periodplanerar. Om du planerar in fridagar under varje storhelg – 18 st enligt avtalet – så blir du kompenserad med 72 timmar. Klart och tydligt i avtalet. Om någon i Sthlm sagt något annat har de fört dig bakom ljuset.

  Vad beträffar hur man kan lägga ut tid för en turlista kan man ju spåna om att lägga ut tre tiotimmars. Exempel: 7-17/17-03/21-07 (hur många poliser skulle ni i storstäderna då få ut mellan 21 och 03?)tycker man natten blir lång kan man ju korta den. Det här är bara ett snabbt exempel uttänkt i stunden men ger rejäl vila mellan passen, tar man dagturerna en helg kan man umgås med familjen fast man bränner 30 timmar, och du kan variera natt och kväll även under samma helg. För ärligt talat: ”hur pigg är man mitt i snurran, och första fridan, när man jobbar 8-8-8-8 med lite rapporteringsövertid och annat” ??

  Exemplet med semestern var lite knepigt, själva har vi haft 5,17 per planerat pass men då har vi fått jobba desto mer för att bränna timmar. Har inte funderat så mycket på det men är det inte ett nollsummespel, det jag inte tar ut i semester måste jag jobba?

  Jag är INTE nöjd med det nya arbetstidsavtalet men konstaterar att det är ett avtal slutet mellan två parter och dom som jobbar med det har att använda det på bästa sätt för oss som får betala priset för framförallt pensionsuppgörelsen (där jag själv inte tillhör vinnarna pga ålder).

 • Polis i stan

  Tidigare planerade jag in 221 timmar på en 6 veckorsperiod(polisens periodplanering löper i 6 veckorsperioder). Nu skall jag för första gången i mitt polisiära liv planera in 255 timmar. Det är en ökning för mig med 35 timmar. I princip en vecka längre arbetstid. Jag arbetar i yttre tjänst. Jag måste och kan och gör arbete årets alla dagar och alla timmar. Det är inget jag gnäller över, för jag har själv gått in i yrket och jag gillar mitt jobb. Jag vet att poliser behövs nätter och helger. Men det jag nu är chockad över är att: OB:t sänks med 40% (FYRTIO PROCENT). Det är nästan en halvering.

  Jag anser att visst ska vi jobba när vi behövs- för övrigt jobbar jag redan 4 av 6 helger- men man ska ta mej F-N ha ersättning för att man jobbar skift OAVSETT vilket yrke det handlar om.

  Skiftestjänst förkortar enligt vetenskapen livet på den som utför det och därmed skall det utgå en skälig ersättning för att någon -om än frivilligt- går in i ett sådant jobb.

  Men det är så många slavliknande detaljer i detta avtal. Att OB:t halveras är bara en sak. Dessa 5.8 extra timmar jag måste göra varje vecka, KAN inte plussas in på redan befintliga pass. Vi FÅR enligt det nya avtalet inte lägga pass längre än 9 timmar och för mig ligger redan alla pass på MINST 9 timmar för att få iväg arbetstiden under rimligt antal dagar.

  Dessutom anser jag och många med mig att redan 9 timmarspass är för korta och man bedriver bättre verksamhet/effektivare genom att ha längre arbetpass. Måste man börja ett pass med t ex en hel del inre spaning pga ett tips som kommit in, så måste man först sitta vid datorn i kanske två timmar, vilket tar tid från den operativa insatsen ute på fältet.

  Tidigare kunde man lägga 10 timmarspass på eget bevåg och ännu längre pass kunde läggas när arbetsgivaren pekade med hela handen/när det passade honom.

  En annan bisarr effekt av det nya avtalet är att om jag arbetar tvingande övertid efter att ordinarie pass slutat, t ex avrapporteringsövertid, så kan det sluta med att jag blir skyldig arbetsgivaren pengar. Rena pengar som sen dras från min lön av den enkla anledning att jag arbetat övertid. Detta faktum fick mig med 13 års tjänst att tappa sugen väldigt mycket. Hur i hela friden då?! Frågar sig vän av ordning.. Jo så här:

  Säg att jag arbetar natten 22-07 följt av kvällen 18-03. Nattpasset avslutas med att jag hamnar på en våldtäkt kl. 06.00. Det är en grannlaga händelse att utreda och avrapportera. Det är inte ovanligt att den akuta fasen/inledningsskedet kräver minst två poliser i 4-5. timmar. Säg att jag arbetar 4 timmar med ärendet. Det innebär att jag jobbat 3 timmar övertid och lämnar stationen kl. 10.00.

  Jag skulle ju börja jobba igen kl. 18.00, men det får jag inte göra. Jag MÅSTE ha 11 timmar mellan passen. Det innebär att jag inte kan börja arbeta igen förrän kl. 21.00. Frid och fröjd? Nej.. De tre timmarna mellan 18.00-21.00 måste jag kompa ut med egen tid från min egen tidsbank. Om jag inte har någon komptid att ta ut (vilket kommer bli ett vanligt scenario för de flesta) måste jag ”låna” tid av arbetsgivaren. Jag lånar alltså 3 timmar. Nu har jag två veckor på mig att jobba in dessa 3 timmar, annars räknas de om till kontanter och dras från min lön.

  ARBETSGIVAREN DRAR PENGAR FRÅN MIN LÖN DÄRFÖR ATT JAG PÅ GRUND AV ALLVARLIG BROTTSLIGHET TVINGATS ATT ARBETA ÖVERTID.

  Denna situation uppstår pga av att förbundet gått med på att ta bort något som kallades för säkerhetsbefrielse. Säkerhetsbefrielse skulle i ovan exempel innebära att jag började 21, men slapp betala något för det. Jag skulle bli säkerhetsbefriad mellan 18-21.

  Visst är jag polis och jag sätter en ära i att gör ett bra arbete, men någon måtta får det väl vara? Handen på hjärtat.. Hade du som läser det här accepterat dessa förändringar? Hade du som arbetar dagtid 9-17 måndag till fredag, accepterat att arbeta lördagen också pga av att din utökade arbetstid inte går att få in på andra dagar? Det är i princip det som motsvarar konsekvensen för oss som arbetar skift inom polisen.

  Det är massor med försämringar, ta tex den fria läkarvården, där arbetsgivaren betalar läkarkostnader och receptbelagda mediciner (subvensionerade sådana) upp till högkonstnadsskyddet. Det har bara sopats bort.

  Det finns fler försämringar, kortare semester är en annan allvarlig konsekvens som fick mig att tappa hakan och ifrågasätta om det verkligen är 2008 och inte 1938.

  Och för vad? Möjlighet att gå i pension vid 61? Ja det sägs så. Men jag kan inte göra det, jo jag kan men jag kommer inte kunna leva utan att vara burksamlare i den absoluta elitklassen. För att kunna gå i pension vid 61 och samtidigt genom avtalet få en RIMLIG EKONOMISK SITUATION får jag inte vara äldre än typ 27 levnadsår.

  Avtalet är en katastrof för oss. Vänta bara så kommer vi bli katastrofer tillbaka.

 • Polis i Sthlm

  Polis i skoogen: ”Polis i Sthlm påstår att det i avtalet inte finns kompensation för storhelg för de som periodplanerar. Om du planerar in fridagar under varje storhelg – 18 st enligt avtalet – så blir du kompenserad med 72 timmar. Klart och tydligt i avtalet. Om någon i Sthlm sagt något annat har de fört dig bakom ljuset.”
  Det är illa om jag blir kompenserad för storhelg och ändå måste jobba ca 40 timmar i veckan. Det är illa om jag måste jobba varje storhelg för att få en kompensation jag tidigare jobbade varannan storhelg för.

  Polis i skoogen: ”Vad beträffar hur man kan lägga ut tid för en turlista kan man ju spåna om att lägga ut tre tiotimmars. Exempel: 7-17/17-03/21-07 (hur många poliser skulle ni i storstäderna då få ut mellan 21 och 03?)tycker man natten blir lång kan man ju korta den. Det här är bara ett snabbt exempel uttänkt i stunden men ger rejäl vila mellan passen, tar man dagturerna en helg kan man umgås med familjen fast man bränner 30 timmar, och du kan variera natt och kväll även under samma helg.”
  I ovan exempel blir det ju ändå 8st pass på en helg varav jag bara kan göra 3 pass per helg och ändå kräver varannan helg. Inte kommer jag ner på var tredje helg på det förslaget. Btw går det bara två dagturer på en helg (lör&sön) vilket ger 20 timmar i ditt exempel.

 • Polis i skoogen

  Polis i stan: du lyfter debatten till en annan nivå men, nåväl…

  Det enda du i stort sätt har uppfattat rätt (jag vill inte förminska dig) är att just DITT OB har sänkts. När avtalet skrevs HÖJDES OB:et för de flesta poliserna i landet. Så har dom haft det. Som jag skrev tidigare så tycker inte vi heller att det var bra att ni fick detta sänkt men det var ETT av prisen vi/ni (vi får mycket sämre tidskompensation) fick betala för ett pensionsavtal som kostar hundratals miljoner för staten och som går direkt ner i din, och min, ficka oskattat.

  I övrigt kan jag påstå att du har fel i det du skriver. Vem eller vilka som fått dig att tro detta kan man bara undra över…som t.ex. att du inte FÅR jobba mer än 9 (nio) timmar eller att det MÅSTE vara 11 (elva) timmars vila mellan passen. Det går visst!!!
  Det är bara att du har dåliga förhandlare som inte VILL använda avtalet som det är konstruerat (detta enbart för att kunna påvisa att dina representanter i Polisförbundet centralt vill dig illa). Det är klart att du, enligt avtalet, kan anses ha fått tillräcklig vila efter övertiden eftersom du kompenseras senare (allt enligt EU direktivet) och därför inte behöver säkerhetsbefrias.

  Och återigen – suck – det blir inte kortare semester.

  Vad beträffar pensionen så är det en LÅNGSIKTIG lösning som börjar ge påtaglig effekt för dom som idag är 45 år och yngre. Det måste väl ändå vara många av oss ute i polissverge?! Prata med dina kollegor som idag är över femtio år om dom skulle uppskattat en sån lösning – om den varit möjlig (och det var den men då sa några nej) – för tio år sedan.

  Allt detta har jag fått reda på vid en partsgemensam information av min arbetsgivare och min fackliga representant och litar på detta.
  Har du hört något annat så får du väl avgöra vem du vill tro på, men tror du att ditt eget Fackförbund är din största fiende så ta ett djupt andetag och tänk en gång till.

 • Polis i skoogen

  Polis i Sthlm: Detta börjar bli roligt.

  72 timmar/år minus, MÅSTE bli färre timmar än 40 timmar/vecka . Detta är vad du har som utgångsberäkning. Har någon sagt att du ska jobba 40 timmar i veckan LJUGER denna person. Jag förstår om du är upprörd om någon sagt detta till dig. Varför denna person gör det är skrivet i stjärnorna men jag hoppas att personen inte är facklig företrädare. SNÄLLA DU förstå att vi/jag är i (inte vad beträffar OB:et) samma läge som ni i Stockholm. Det vill säga SAMMA beräkning av arbetstiden gäller för ALLA poliser oavsett var och när vi jobbar. Vilket innebär att kan någon i landet få till en turlista som gör att man jobbar – som sämst – varannan helg (vilket redan är gjort, se Jämtland) – så kan ALLA det.

  Hur du räknar på mitt exempel vet jag inte, men helg för mig är fre/lör/sön (ledig helg är motsvarande) vilket innebär tre 7-17 pass=30 timmar, som innebär att du var tredje helg (som sämst) är ledig fre/lör/sön och (som sämst) gör enstaka pass den andra helgen (dagpass på fredagen t.ex.)

  Vad jag menar är att inget är så dåligt att det inte förtjänar att jobba med. Att lägga sig på rygg och bara sparka är inte likt polisen. 300 miljoner om året i en pensionsfond förtjänar lite ödmjukhet och konstruktivt agerande.

 • Intresserad av polisen

  Polis i Sthlm och i Stan: Verkar som nu blivit lurade…

 • Polis på landet

  Polis i Sthlm: Räkna på det Polis i skogen skriver så kan det ju inte bli 40 timmar i veckan om det redan från början räknas bort , kompenseras, 72 timmar/år. Någon lurar er i Sthlm. Sedan kan man ju undra hur du räknar helg, för det är väl ändå fredag till måndag, så har i alla fall vi det. Detta innebär ju att du jobbar fre/lör/sön en helg och är ledig de andra två helgerna.

  Om en tredjedel av ALLA ordningpoliser i Sthlm jobbar samma helg för det bli många poliser, för det borde det bli där jag jobbar. Måste prova detta.

 • Polis i stan

  1. Jag ska planera in 255 timmar istället för 221.

  2. Jag får min semester i timmar. I år fick jag 280 timmar. Min senaste semester i somras kostade ca 6 timmar per semesterdag. Nästa år kommer jag få 280 timmar i semester. Nästa år kommer en semesterdag kosta ca 8 timmar. Får jag kortare semester eller inte nästa år?

  3. Säkerhetsbefrielsen försvinner= Jag kan bli skyldig arbetsgivaren pengar om min tidsbank är tom. Detta är rent ut sagt horribelt.

  4. Ersättning för läkarvård och läkemedel (subventionerade sådana) tas bort.

  5. OB:t sänks med 40% för mig och för de poliser som har en HR-tid på 80-90% under arbetspassen.

  Vad gäller att lägga längre pass än 9 timmar, så kan jag inte uttala mig om den myndighet polis i skoogen arbetar i.

  Vad gäller min myndighet så struntar arbetsgivaren i 22¬ßATA/POLIS som ska garantera arbetstagaren inflytande över större förändringar i arbetstiden. Arbetsgivaren säger nej till längre pass än 9 timmar. Arbetsgivaren säger nej till kortare vilotid än 11 timmar. Karlsén drämmer i med att säga att ”det är arbetsgivaren som övertolkar avtalet och därmed förstör det!” Låt mig citera Borat som svar på det ”Don¬¥t give a loaded gun to a monkey, it’s very dangerous!” Men det är just det som Polisförbundet gjort genom detta avtal.

  Jag hade helst sett att mitt fackförbund inte var min fiende. Jag undrar dock om skånepolisen M.E som fick ett rekommenderat brev från förbundet där han varnades med uteslutning eftersom han var för kritisk mot avtalet känner att förbundet är hans bästis?

  300 miljoner i en pensionsfond.. Som bland annat finansieras av våra egna lönemedel.

 • Polis i Sthlm

  Polis i skoogen: ”72 timmar/år minus, MÅSTE bli färre timmar än 40 timmar/vecka . Detta är vad du har som utgångsberäkning. Har någon sagt att du ska jobba 40 timmar i veckan LJUGER denna person. Jag förstår om du är upprörd om någon sagt detta till dig. Varför denna person gör det är skrivet i stjärnorna men jag hoppas att personen inte är facklig företrädare. SNÄLLA DU förstå att vi/jag är i (inte vad beträffar OB:et) samma läge som ni i Stockholm. Det vill säga SAMMA beräkning av arbetstiden gäller för ALLA poliser oavsett var och när vi jobbar. Vilket innebär att kan någon i landet få till en turlista som gör att man jobbar – som sämst – varannan helg (vilket redan är gjort, se Jämtland) – så kan ALLA det.”
  Det må så vara att det stämmer det du säger men enligt arbetsgivaren ska jag planera in 238 timmar på 6 veckor och när jag lägger in min periodplanering i Alpin så blir det minus om jag planerar mindre än 238 timmar. Det ger ca 39 timmar och 40 minuter i veckan. Det må vara att arbetsgivaren och Alpin ljuger.

  Polis i skoogen: ”Hur du räknar på mitt exempel vet jag inte, men helg för mig är fre/lör/sön (ledig helg är motsvarande) vilket innebär tre 7-17 pass=30 timmar, som innebär att du var tredje helg (som sämst) är ledig fre/lör/sön och (som sämst) gör enstaka pass den andra helgen (dagpass på fredagen t.ex.)”
  Jag vet inte något distrikt i Sthlm som någonsin har räknat fredag dag som ett helgpass. Räknar krim sina fredagar som helg? Jobbade handels innan och fredag dag räknades inte som helg där. Men om fredag dag skulle räknas som helgpass så finns det 9st pass att täcka under en helg (fre, lör o sön med dag, kväll o natt) varav man bara kan få in tre pass per helg, vilket ger tre helger på 6 veckor för att täcka och då blir det varannan helg. Fortfarande inte var tredje helg som det gick att göra förr.

  Polisen i skoogen: ”Vad jag menar är att inget är så dåligt att det inte förtjänar att jobba med. Att lägga sig på rygg och bara sparka är inte likt polisen. 300 miljoner om året i en pensionsfond förtjänar lite ödmjukhet och konstruktivt agerande.”
  Nja, lägga sig på rygg och sparka är lite att ta i men när facket säljer kon för lite mjölk som kommer blir gammal innan jag kan plocka ut den så blir man besviken och gör sitt bästa för att protestera.
  En pensionsuträkning en kollega gjorde gav att jag, som ca 35år, skulle ha ca 500 000:- i Kåpan vid 60 års ålder. Det ger ca 1600:- i månaden i 25 år. Det är ungefär vad jag förlorar i sänkt OB. Hade hellre velat ha de pengarna för att sänka befintliga lån.

  Karlsén säger som sagt att det är inte ett dåligt avtal och att det är arbetsgivaren som övertolkar avtalet (obs inte misstolkar utan övertolkar). Min fråga till facket är att om avtalet är så bra varför finns det tolkningsmån för arbetsgivaren överhuvudtaget?

 • Pingback: Polishatande mobb? | Svensson()

 • Pingback: Polisens arbetstider och fackliga avtal | Svensson()

 • Pingback: Polis tyckte det var för sent för att förhindra brott – kvinna mördad « Emil Isberg()