Konsekvensen av marknadshyror

Införs marknadshyror enligt det förslag som en statlig utredning lagt fram kommer detta att innebär att en stor mängd människor får flytta. Av den enkla anledningen att de inte kommer att ha råd att bo kvar i de bostäder de idag har. Hyresgästföreningen beräknar att 50 000 hushåll kommer att tvingas till flytt, totalt berörs över 100 000 människor:

1. Utredningen föreslår att hyrorna ska höjas med tre procent plus inflation där det finns en hög efterfrågan. Höjningen ska ske varje år till dess att efterfrågan planar ut. Med dagens inflation på fyra procent innebär det hyreshöjningar på sju procent i de attraktiva lägena. Varje år. Det kommer att ta många, många år innan efterfrågan planar ut i de här stadsdelarna eftersom det inte finns plats för fler bostäder.

2. Vi har undersökt hur nettot ser ut för låginkomsttagarna när hyran är betald och efter skäliga levnadsomkostnader. Våra beräkningar är mycket försiktiga: levnadsomkostnaderna är låga, inkomsten högsta möjliga för gruppen ifråga, hyrorna lågt beräknade och den årliga hyreshöjningen på grund av efterfrågepåslaget inkluderar inte inflationen.

Det visar sig att låginkomsthushåll i attraktiva stadsdelar redan med dagens hyror har svårt att få ekonomin gå ihop. Den som bor i en tvåa ligger på minus i alla tre städerna. Efter fem år är underskottet för låginkomsttagaren i tvåan i Stockholm 2 400 kr och efter tio år cirka 3 400 kr. För låginkomsttagaren i ettan är följderna av efterfrågepåslaget inte lika dramatiska men på sikt ändå ohållbara. Eftersom våra beräkningar har breda säkerhetsmarginaler vågar jag säga att få hushåll med låga inkomster kommer att välja att bo kvar, särskilt som hyrorna kommer att fortsätta öka som en följd av efterfrågepåslaget.

Med den bostadsbrist som råder kommer många av dessa människor dessutom att ha svårt att hitta en ny bostad, vilket skapar utrymme för skumma intressen. Vi kommer att få ser fler udnermåliga bostäder i gamla fabriker, på kontor, i källare osv. Rena slumbostäder riskerar alltså att bli en konsekvens av den bostadspolitik med inriktning på marknadshyror som regeringens utredare föreslår.

Konsekvensen är också, som Hyresgästföreningen också skriver i sin debattartikel i DN, att segregationen i Sverige ökar.

Intressant?
Bloggat: HBT-sossen, Som jag bäddar,
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements

16 Replies to “Konsekvensen av marknadshyror”

 1. Med tanke på att bostadsbristen och bristen på Hyresrätter år ett direkt resultat av den genomreglerade bostadsmarknaden i sverige och att länder med avreglerade bostadsmarknader inte har dessa problemen så undrar jag varför du klagar.

  Sen är det väldigt konstigt hur det kan bli färre bostäder för att 50K personer måste flytta. de personerna som ska flytta in måste ju lämna bostäder ngn stans som då blir lediga. så bostadsbristen kan knappast bli värre. (Om du inte tror att hyresvärdar tänkter riva bostäder. bara för att det blir avreglering.)

  Vist alla kan inte få plats i attraktiva lägenheter i innerstaden i attraktiva komuner, men det kan de inte idag heller.

  Så var är det egentligen du klagar på ?

  /C

 2. Sveriges bostadsproblem är (i stort sett) världsunika, vilket beror på att vi för en världsunik bostadspolitik.

  Rent moraliskt förstår jag inte hur Sveriges vänsterpartier kan stödja dagens bruksvärdespolitik. Man menar att en lägenhet i centrum ska ha samma hyra som en lägenhet i Rinkeby/Bergsjön/Rosengård, om lägenheternas standard är likvärdiga. Man menar att det geografiska läget inte ska spela någon roll.

  Detta är inget annat än ett hån mot den socioekonomiskt utsatta befolkningen i våra förorter. Både du och jag, Svensson, vet att en lägenhet i Rinkeby inte är lika mycket värd som en på Kungsholmen. Ändå ska dessa hyror styras mot att bli lika. Resultatet är inget annat än att den utsatta befolkningen i förorterna subventionerar för de rikare människorna som bor i hyresrätterna i centrum.

  Förklara för mig varför detta är moraliskt riktigt. Och varför du tycker Sverige idag för världens bästa bostadspolitik.

 3. Men är en marknadssituation egentligen mer ”segregerad” än marknaden för hyresrätter är idag?

  En sak är ju redan klar: Där det är hög efterfrågan på hyreskontrakt, där finns redan en marknad, men den marknaden är svart. Man ska ha hundratusentals kronor, eller riktigt bra kontakter för att få ett hyreskontrakt. Pengar till svartkontrakt kan man dessutom sällan låna till, utan det är de med kapital som kan köpa dem.

  De enda man skyddar om man behåller dagens system, det är en liten skara åldrande pensionärer i hyresrätter i stockholms innerstad. Alla byten av hyreskontrakt idag sker redan på marknadsvillkor, fast på en svart marknad.

  Det finns ingen bra lösning på det här problemet, men en marknadsanpassning känns som det minst dåliga av två alternativ.

 4. Det viktigaste, på längre sikt, torde ju vara att styra om bostadsproduktionen mot det som folk uppenbarligen vill ha. Stadsmiljöer. De absurda prisnivåerna, köerna och trycket på innerstäderna kommer att bestå, så länge det finns så lite av dem.

 5. AndersF: Min uppfattning är att det blir mer segregerat med meer markand. Jag tycker internationella erfarenheter tyder på det. Därmed inte sagt att det är problemfritt idag.

  Anders G: Självklart är det så. Så oavsett hur fastighetsmarknaden ser ut och är organsierad så behöver stadsplaneringen ändras. Då skapar vi fler attraktiva områden helt enkelt. Det är ju en bra dellösning.

 6. Johannes:
  ”Rent moraliskt förstår jag inte hur Sveriges vänsterpartier kan stödja dagens bruksvärdespolitik. Man menar att en lägenhet i centrum ska ha samma hyra som en lägenhet i Rinkeby/Bergsjön/Rosengård, om lägenheternas standard är likvärdiga. Man menar att det geografiska läget inte ska spela någon roll.”
  Detta är fel. Dagens bruksvärdessystem lägger också in utbudet i området. Vilket automatiskt leder till högre hyror i områden med mycket butiker, närheten till teater, kaféer m.m. Det är därför man kan få skitfina lägenheter i Biskopsgården som är billigare än sunkigare lägenheter i Vasastan.
  Det finns ingen oberoende utredning som visar att marknadshyror leder till mer lägenheter, det enda man har att luta sig på är teoretiska modeller om marknadsekonomi som inte räknar med folks känslor.
  Det är cyniskt att tycka att folk ska bli hemlösa om dom inte har råd med den hyran som marknaden sätter.
  Det finns för övrigt inget som heller visar att det blir billigare att bygga om man inför marknadshyror.

 7. Daniel: Det jag inte förstår är varför marknadshyror skulle göra folk bostadslösa? Det finns ju inte *färre* hyresbostäder för att man har marknadshyror? En diskssion gällde hurvida vi skulle få *fler* hyresrätter med marknadshyror, men i värsta fall har vi väl ungefär lika många bara?

  Om folk ska bli bostadslösa för att de inte har råd med en marknadshyra, så innebär alltså det att det finns hyresvärdar som hellre har tomma lägenheter än att hyra ut dem? Eller missförstod jag dig? Menade du att de blev tvungna att flytta bara?

 8. Det finns faktiskt rätt många hyresvärdar som hellre har tomma lägenheter än hyr ut dem, om folk är av fel sort för området eller liknande situationer. Har hänt många gånger.

  Det som dessutom händer är att de fattiga endast får lägenheter i områden där ingen annan vill ha lägenheter och de rika är de enda som har råd att bo i attraktiva områden, vilket ger ett permanent läge av segregation istället för att det i alla fall i teorin är lika för alla som har råd att bo där.

 9. @AndersF
  När det gäller marknaden så kan man göra flera saker.
  Låt oss först konstatera att bostäder är en absolut sak. Det är inte som frisörsalonger där man kan välja att klippa sig själv om man tycker att det är för dyrt.
  Sedan kan man också konstatera att om det är brist på en vara så kan man göra två saker, antingen öka utbudet, eller höja priset på varan. Nu får dom inte höja priset på bostaden så egentligen borde marknaden bygga nytt. Men byggindustrin är långsam och trög och innefattar fantasisummor. Och om man inte bygger nytt nu, varför skulle dom då bygga nytt när dom egentligen bara kan höja intäkterna genom hyran som föreslås.
  Vissa säger att hyresbolagen måste få igen investeringarna fort, men man kan räkna på det.
  Låt oss säga att ett hus med 20 lägenheter på vardera 50m2 kostar 24 miljoner att bygga och man vill ha tillbaka pengarna på 10 år. Det är 120000 kronor per år och lägenhet man måste få tillbaka. Det betyder i runda slängar 15000 kronor i hyra. 5000 för driften och 10000 i återbetalning. Inflation inte medräknad.
  Sedan så ska ju också fastighetsägaren göra 35% vinst så att han inte går back. (allt enl fastighetsägaren i svt:s debatt som gjorde 35% vinst och tyckte att det knappt gick runt.) Och det leder ju till 20000 i hyra. och då är huset betalt på 10 år.
  Det är därför man bygger bostadsrätter istället, man får tillbaka pengarna direkt. För i dagens kvartalsinriktade marknadsekonomi så är det förbjudet enl. ekonomerna att tänka långsiktigt.
  Jag förstår inte varför man förespråkar ett sånt system som marknadshyror. Nybyggda lägenheter på 50m2 ligger ju på 6000-8000 kronor och det är uppenbarligen för billigt enl. vissa. Men tänk på att 1/3 av inkomsterna efter skatt i sverige läggs på boendet i fasta kostnader. Och medelinkomster för arbetare är c:a 21000 före skatt.

 10. DanielA:
  Först och främst, jag håller helt med om att bostaden är en speciell produkt, och att ”marknaden” inte kan förväntas vara en perfekt lösning på problemen med prissättning (bara en sån sak som trögheten och priset i att byta bostad, kopplingen till arbetsmarknad/arbetsort mm. gör det komplicerat). Jag tror inte att ”fullständig marknadshyra” nödvändigtvis är en lösning heller.

  Så vad gäller en *marknadsanpassning* av hyrorna (kanske inte fullt ut rena marknadshyror:

  Det finns ju olika aspekter på det hela. Den ena är ju debatten om antalet nybyggda lägenheter med olika system. Där har jag inga egentliga argument eftersom det är ganska spekulativt. Enda man kan göra är kanske att se på liknande exempel från andra länder, där man avskaffat regleringar.

  Nästa aspekt är problemet med folk som tvingas flytta. Det ser jag inga direkta problem med egentligen, så länge man antar att det alltid finns bostäder nån annan stans. Byggandet är ju som sagt en separat fråga. Om samhället ska styra på bostadsmarknaden och se till så att folk har råd att bo, så borde man subventionera byggandet så att utbudet är tillräckligt stort för att hålla priset på den nivå där folk har råd att bo?

  Nästa aspekt: segregationen. Attraktiva bostadsområden är och förblir reserverade för välbärgade. Det kan man tycka är olyckligt, men det är inte mindre oundvikligt för det.

  Argumentet om hyror, inkomster mm. tycker jag man kan vända på. Antag att det finns hyresgäster som kan tänka sig att hyra lägenheterna i ditt prisexempel, för 15000 kronor i månaden. Varför byggs då inte det huset? Idag blir det ju så att huset naturligtvis byggs ändå, men som bostadsrätter, med exakt samma folk som flyttar in, de som kan betala 15000kr.

  Det känns som att argumenten mot hyresrätter är närmast ideologiska snarare än praktiska, om man ser till hur det redan fungerar. Man VILL inte ha en segregerad bostadsmarknad, men den är redan segregerad. Och man VILL inte att det byggs nya hyresbostäder enbart för rika, men istället byggs nya bostäder som bostadsrätter, och enbart för rika… Vi har en de-facto marknadsekonomi på bostäder i stockholms innerstad, och de enda som tjänar på det är de som förmedlar svartkontrakt.

 11. @AndersF
  För dom som vill betala finns redan 3:or för 12000 för en 4:a och 15000 för en 5:a. eller kanske den här http://www.boplats.se/HSS/Object/object_details.aspx?objectguid=f4acf8a1-a713-4fb6-a30d-5afde195ece4 om man är sugen på att betala 7500 för en 2:a.

  Subventioneringen tog regeringen bort, odellplattan om man kommer ihåg den historien. Och efter den vill ingen bygga bostäder privat. Det var faktiskt så att vissa byggen gjöt bara en platta som man fick bila upp direkt igen, för att man tjänade på att ha en oanvändbar husgrund vid årskiftet.

  Sedan ang segregationen så visade hyresgästföreningen att det bor c:a 30% låginkomsttagare i Östermalm och det är mer än vad det bor på t.ex. kunsholmen. Men den segregeringen vill man alltså öka genom att höja hyrorna. I Göteborg som jag bäst kan referera till har bostadsbyggandet avstannat helt nästan. Det som byggs är kommunala hyresrätter och vissa bostadsrätter för ett kommunalt bolag på norra älvstranden.

  Och en sista sak angående svartmarknaden så är det rätt intressant, för om jag inte minns fel så är det bara att anmälla när man har köpt så får man pengarna tillbaka + att man får behålla lägenheten om det är ett förstahandskontrakt. Men svartkontrakten kommer man nog inte att komma undan ändå, det kommer att ses som nån sorts kvittens på att man kan betala för sig. Och dessutom så är människan girig av naturen och jakten på rätt postnummer gör att man gärna begår kriminella handlingar.

 12. Jag är rätt kluven i frågan. Att flytta kräver förvisso en hel del planering, men det är definitivt görbart. Ingenting säger att alla måste bo i storstäderna. Marknadshyror skulle (åtminstone i idealfallet) leda till att de som inte har råd att bo i storstaden istället flyttar till en mindre stad, vilket ger oss levande småstäder.

  Missuppfattningen att man måste bo kvar i staden är det som leder till boende i misär. Vill man inte leva i misär kan man hitta en plats där man har råd att bo ändå. Jag hävdar alltså att de som bor kvar i misären får skylla sig själva.

  Jag är också av uppfattningen att hyresrätter är en dålig affär. Med en bostadsrätt får man tillbaka stora delar av pengarna när man flyttar (och kanske till och med går med vinst!) och det är alltså ett betydligt bättre alternativ i min (kanske något utopiska) tanke om att folk flyttar när deras liv och förutsättningar förändras.

  Jag måste dock erkänna att jag är ung och kanske inte inser hur det är att bryta upp när man är äldre. Det är också det som gör mig kluven; hur görbart är det att flytta i 40-årsåldern? Tittar jag på mina föräldrar så kommer de i alla fall med största sannolikhet flytta till ett billigare område när de blir pensionärer för att de vill kunna göra saker för sina pengar. Men alla kanske inte tänker så långt?

 13. DanielA:
  7500 för en bra tvåa känns som ett fynd, hitta mig gärna en någorlunda centralt i Stockholm 🙂 Är nära att ta en i andra hand för 10000:-. Det är en bostadsrätt naturligtvis, en pytteliten sådan. Med marknadshyror kanske samma lägenhet hade varit en hyresrätt (fortfarande), och jag hade kanske kunnat få förstahandskontrakt på den. Skillnaden mellan dagens verklighet och marknadshyror? Jag får hyra i andra hand.

  Anledningen till att den aktuella lägenheten är en bostadsrätt överhuvudtaget? Jo det rådande systemet…
  Det är ju det som är det perversa: man har alltså på drygt 30 år gått från 90% hyreslägenheter till mellan 40 och 50% hyreslägenheter idag i stockholms innerstad. Det skapas alltså bortåt *minus* två tusen hyreslägenheter per år. Frågan är vad det spelar för roll hur en hyra sätts, sen då det ändå inte finns några hyresrätter?

  Ang. 30% låginkomsttagare på Östermalm: känns som om statistiken är lite grumlad av pensionärer som bott väldigt länge? Skulle vara intressant att se på hur statistiken ser ut när man räknar de som flyttat in under de senaste 10 åren till exempel. Kanske svår statistik att gräva fram dock.

  Ang. Svartkontrakt: du menar alltså att folk helt har missat att de kan få tillbaka sina 100-200tkr genom att anmäla sina svartkontrakt? Eller menar du att folk verkligen gör det och alltså egentligen köper sina kontrakt för noll kronor med dagens system? Låter märkligt.

 14. Stockholm är idag genomsegregerat. Mellan ’ur-stockholmare’ och ’nyinflyttade’. För att få en central lägenhet krävs antingen kontakter, möjligheten att betala stora summor under bordet eller att ha stått i kö i sisådär 30-60 år (en bekant fick nyligen lägenhet centralt eftersom farmor köat i 65 år). Ser inte hur den segregationen skulle kunna bli värre än vad den är.

 15. @AndersF

  Det går nog att hitta billiga hyresrätter också.
  Det gäller att hitta rätt byggare som tar socialt ansvar och river några av dom gamla ruklena som står i stockholms centrum så att fler får tillfälle att bo i dom centrala delarna som dom så gärna eftertraktar. För där har vi det andra dilemmat som jag pratade om. Man vill/får inte bygga nytt i centrala stockholm. Gärna lite som malmvägenstil på det hela också så att man får ner dom hiskeliga avgifterna. För marknadsekonomin bygger på en massa saker.
  Dom främsta är utbud, efterfrågan och vad folk är villiga att betala. Dom delarna har 1/3-del var, och om nu del 3 är begränsad så borde dom andra öka, precis som om del 1 hade varit begränsad, eller att del 2 är ökad. Men det sker inte, för att trots dom teoretiska modellerna vissa marknadshyresförespråkare använder sig av så finns det fler variabler såsom yta och vad folk faktiskt kan betala samt att suga ut så mycket pengar som möjligt av sina kunder.
  För att det finns faktiskt fortfarande ingen vettig anledning till att införa marknadshyra, förutom att man vill tvinga bort bostadsköerna i centrum (utbudet ökar ju inte utan man vill bara minska efterfrågan genom att inte låta folk ha råd med det), och att suga ut ännu mera av sina kunder.
  Och ang bostadsrätter så såg jag på tv igår att dom i danmark har systemet att man ska muta bostadsrättsföreningens styrelse för att få köpa lägenheten. Det är bara en tidsfråga innan det är standard här också.
  För vad är det för samhälle som du förespråkar att ens frihet ska finnas i hur stor summa man har på bankkontot och i månadslön. Nu är friheten begränsad av kontakter, och det gör folk med pengar frustrerade för att pengar inte är lösningen på deras problem, men vill man ha ett samhälle där man måste vara rik för att kunna lösa sina problem.
  Vi har det delvis redan nu, och många tycker att vi ska gå ännu längre… Det är därför jag tycker att kapitalister och hundar är oftare än vad dom tror på samma nivå.

Kommentarer inaktiverade.