Mycket torsk?

Enligt forskare finns det ovanligt mycket torsk i Östersjön i år:

Två goda år för torskleken börjar nu visa sig på allt fler håll i Östersjön. Exempelvis i Stockholms skärgård har både yrkes- och fritidsfiskare fått torsk i redskapen för första gången på decennier. Om den goda utvecklingen fortsätter kan tillgången på torsk vara lika god som på 1970-talet redan om ett par år, säger Sture Hansson, professor i marin ekologi.

SVD:s journalist spekulerar därför i att man kanske borde häva rödlistningen på torsk i Östersjön. Journalisten verkar väldigt okunnig om jag ser det. Åren innan torsken på Grand Banks utanför Newfoundland tog slut för gott, fanns där också ovanligt mycket torsk. Med den erfarenheten och kunskapen borde istället utvecklingen i Östersjön oroa mer än den lugnar. Det finns alltså ingen anledning att, på grund av en tillfällig uppgång i torskbeståndet, ändra inställning till torskfisket.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
  • Anders

    Vad är det som är okunnigt?
    Skribenten skriver att bojkotten KAN hävas och inte BÖR hävas.
    Dessutom hänvisar hon till både en professor i marin biologi och ansvarige för WWF:s fiskeguide och får stöd av båda.
    Fast det är klart att du kanske besitter större kunskaper om torskfisket än de båda experterna.

  • Pingback: Mycket torsk? | Njord()