Det behövs järnvägar – inte fler vägar

Det är inte mer asfalt och bilism som behövs utan mer stål och kollektivtrafik. Regeringens infrastruktursatsningar bygger fast Sverige i ett ålderdomligt transportsystem. Ett transportsystem som måste överges. Bilismen, som vi känner den, är dödsdömd. Klimathotet kräver att vi avvecklar det samhälle som bygger på bilism. Dessutom finns inte tillräckligt med fossila bränslen för att utvecklingen ska kunna fortsätta som den gör. Med en allt mer ökande bilism.

Att i det läget satsa stora pengar på bilism och nålpengar på kollektivtrafik som regeringen gör är att slösa med våra skattepengar. En ordentlig satsning på utbyggnad av järnvägen hade varit betydligt bättre än det som regeringen nu producerat som proposition inom infrastrukturområdet.

Låt oss ta Göteborg som exempel. I Göteborg vill regeringen satsa pengar på en ny biltunnel. Det finns ingen anledning att göra det. Istället borde alla pengar satsas på att bygga ut järnvägen och kollektivtrafiken så att bilismen kan minska.

Göteborg behöver en ny hamnbana och det behövs en fungerande järnväg till Borås. Inget av detta satsar regeringen på. Istället går två tredjedelar av pengarna till vägsatsningar som till och med är samhällsekonomiskt olönsamma:

– Jag förstår det inte, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. Att regeringen kan satsa så mycket på nya vägar och så lite på järnvägarna.

– Ett par av de aktuella vägprojekten är samhällsekonomiskt olönsamma och de allra flesta klart negativa för miljön och klimatet. Regeringen måste ha fallit offer för starka lobbyister. Jag är faktiskt lite chockad.

Det är omoderna och miljöfientliga förslag som regeringen lägger i sin proposition. men de har inte blivit påverkade och lurade av några lobbyister som Naturskyddsförening tycks anse. Utan det är en medveten politik som genomsyrar hela den borgerliga regeringens regerande. På alla områden för man en kortsiktig politik för att gynna storföretagens, kapitalisternas och de rikas intressen. En politik för att maximera profiterna hos de privata storföretagen. Vill kapitalisterna ha mer vägar, självklart levererar den borgerliga regeringen detta. Under kapitalismen får miljön alltid stå tillbaka för det kortsiktiga vinstintresset. Infrastruktursatsningar utgör därvidlag inget undantag.

Den borgerliga regeringen för en politik som förvärarr klimathotet och som bygger fast samhället i en omodern struktur. Det är inte mer vägar och asfalt som behövs utan mer järnvägar och stålskenor.

Intressant?
Bloggat: Radar,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, GP1, GP2, SDS1, SDS2, DN,
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • Håller med om att det är vansinnigt att satsa på vägnätet utan att göra samma satsning på järnvägen. Lastbilarna måste bort från våra vägar.

 • Word!

 • Tomas Fredriksson

  Äntligen satsningar på vägar.

  Nu väntar jag bara på E22…Vägen som Svenska staten alltid ignorerar.

  Jag tror inte på att bilismen som företeelse är dödsdömd.
  Även om bensin o diesel försvinner så kommer det att uppstå plugin-hybrider (dvs renodlade elbilar)

  Vad vissa Vmänniksor aldrig kan fatta är den valfrihet bilen med för för mänskligheten.

  Järnvägar kan ALDRIG ge detta.

  Förklara för mig hur den vanligaste lastbilstrafiken inom ett län som skall kunna erättas av tåg?

 • Nja. Att det skulle handla om att ”lyssna på kapitalisterna” kan jag inte hålla med om. ”Kapitalisterna” skriker nämligen efter järnvägar… Men det verkar inte regeringen ha fattat eftersom man sitter fast i gammalt tänk.

 • Sedan bör man väl också komma ihåg att de aktuella pengarna i huvudsak handlar om projekt som den FÖRRA regeringen startade, men inte avsatte pengar i budgeten för, alltså var inte den förra ”vänster”-regeringen bättre.

 • Anders_S

  Anders G: den förra regeringen var inte bätre. Det har jag heller aldrig påstått.

  När det västsvenska företagen (Volvo, Stena, getinge, SKF, Transatlantic, Broströms med flera) för inte så länge sen hade ett möte om infrastruktur krävde de enbart fler vägar. Handelskammaren i Göteborg har länge krävt en ringledstunnel a la Boston osv.

 • Tomas Fredriksson

  Jag skulle vilja ha massiva satsningar på infrastrukturen
  eftersom staten drar in enorma pengar på fordonsskatt och bränsleskatt. (Pengar finns)

  Kunde man lägga 90% av dessa pengar på trafikrelaterade
  frågor så hade vi haft.

  1. Ordentligt tvåspårigt järnvägsystem för godstrafiken i landet. (Mycket bra för industrin)

  2. Ordentligt tvåspårigt järnvägsystem för snabbtåg (300-400km/h) (mycket bra för folk som vill pendla)

  3. Motorvägstriangeln mellan Malmö-Göteborg-Oslo-Stockholm
  (mindre avgaser, bra för industrin och folk som behöver pendla)

  4. Ringleder för storstäder.
  (mindre avgaser, bra för industrin och folk som behöver pendla)

  Detta hade medfört att folk tagit tåget mer, bättre miljö
  samt att antalet döda i trafiken gått ner.

  Jag undrar vad staten gör med inkomsterna från fordonsskatten och bränsleskatten?. Jag vet däremot var pengarna INTE går till.

 • Bilismen kommer finnas kvar i framtiden, men dagens vägnät är tillräckligt. Det behövs inga satsningar på ytterligare kapacitet i vägnätet.

  Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten, enligt sidan 150 i infraproppen, proposition 2008/09:35

  Fem kilometer tar 15-20 minuter att cykla.

  Utbyggnaderna bör ske på järnvägen, inte vägnätet.