Första demonstrationen under ESF-veckan genomförd

Trots att det in i det längsta var osäkert med tillståndet för den demonstration som stockholmsavdelningen av polisens fackförening genomförde i Malmö idag mot Polisfackets ledning så förflöt det hela utan större komplikationer. De protesterande poliserna försökte visserligen ta sig in till fackföreningsledningens möte på Paris Hilton, men detta blev aldrig av då de så kallade dialogpolsiern akllats i tjänst och genom medling fick de protesterande poliserna att stanna på för protesten anvisad plats utanför hotellet:

Poliser från Stockholm anlände klockan 15.45 i Malmö för att delta i demonstrationen. De hade med sig plakat med budskapet att förbundsstyrelsen skulle avgå.

De protesterande poliserna har förbjudits att protestera i uniform och är därför civilklädda.

Demonstrationen bevakas även av uniformsklädda poliser, precis som vid en vanlig demonstration. Så kallade dialogpoliser finns också på plats för att prata med de missnöjda poliserna.
– Vi behandlar det här som vilken demonstration som helst, säger polismästare Ulf Sempert.

Kanske fick dock de protesterande poliserna känna på hur frusterande det kan vara när man inte får protestera på det sätt man vill, utan andra med unifrom lägger sig i vad du som demonstrant gör.

Intressant?

Borgarmedia: SDS, SVD1, SVD2, SVD3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements