Särskild polistaktik (SPT)

Den särskilda polistaktiken har två ingredienser. Dels dialog. Dels ingripande med kraft. Dessutom ingår att polsien ska göra helhetsbedömningar av vilka konsekvenser ett kraftfullt ingripande får för fortsatta händelser.

Taktiken har använts i Göteborg sen 2002 och har resulterat i att inga sammanstötningar mellan vänsteraktivister och poliser ägt rum sen kravallerna år 2001. Nu under ESF prövades konceptet för första gången i Malmö. Med framgångsrikt resultat. Inte riktigt perfekt, men man når inte alltid dit man vill.

Samtidigt är det uppenbart att polisen besegrat anarkisterna på poäng. Anarkisterna/de autonoma lyckade sinte kontrollera sina egna, trots sådana föresatser. Man hade alltså ingen konfrontatav agenda från RTS-arrangörernas sida. Man man hade inte heller nån riktig kontroll över arrangemanget. Smågrupper (ofta rejält berusade) kunde ställa till problem för helheten. Polisen däremot hade fullständig kontroll på sina mannar. På det sättet slapp vi se scenerna från Göteborg igen. Med omfattande kravaller, omfattande skadegörelse och polisbrutalitet. Inget sådant syntes under ESF i Malmö. Inga kravaller, begränsad (men totalt oacceptabel) skadegörelse och inget onödigt polisvåld. Polisen uppförande vi Reclaim-festen innebar 1 – 0 till polisen gentemot anarkisterna.

Inte heller hade de ansvariga för Anticapitalist Action Block i demotåget på lördagen något intention av konfrontation. Trots detta kastades ändå flaskor. Det visade återigen hur dåligt anarkisterna/de autonoma klarar att ta ansvar för sitt eget uppträdande. Men det ska sägas att de ansvariga ansträngde sig hårt för att få det lugnt och att flaskkastarna var en mycket liten grupp, företrädesvis danskar. Polisen uppförde sig ånyo mycket bra och kunde i motsats till de autonoma kontrollera sina styrkor, varvid den stora demonstrationen kunde genomföras utan problem. 2-0 till polisen. Detta bådar gott inför framtiden. I forstättningen kommer säkerligen spänningarna mellan polis och vänsteraktivister i Malmö att minska på samma sätt som de minskat i Göteborg.

Det finns problem med SPT, men det är en betydligt bättre taktik än polisens gamla och den har i Göteborg visat sig mycket framgångsrik. Nu är det dags att visa att så kan bli fallet även i Malmö och Stockholm.

Hade polisen agerat på det gamla sättet i Malmö, hade det blivit som Göteborg år 2001. Tack vare polisen och trots delar av de autonoma blev det inte så.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SDS1, SDS2, SDS3, DN1, DN2, DN3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Särskild polistaktik (SPT)”

  1. Jo, vi VET att det är vänstersidan som är den våldsamma sidan och jag förstår lyckan över att få genomföra Malmökravaller och stå som ”segrare”.

    Det är som du säger.. 2 delar.. problemet är när du har proffshuliganer som struntar i vilka de slåss emot, bara de får slåss. Om det är nassar i salem eller poliser på stan så är det egalt för dem. De är ute för att förstöra maximalt ”för de har inga fritids”. De är INTE intresserade av dialog. När en demonstrant försökte hindra småterroristerna så blev denna svårt misshandlad.

    Hela problemet är att om man ska använda den mjuka attityden så måste det finnas en stor j*a klubba när moroten inte fungerar. Tyvärr har vi för få poliser och de har för lite utbildning.

    Göteborg är och förblir unikt men är likväl ett nationellt trauma för hur man misslyckas kapitalt från polisens sida.

Kommentarer inaktiverade.