Vi vann – men det känns kanske inte så

Alla de som nu anser att folkpartisterna sviker i FRA-frågan och som känner sig frusterade bör nu tänka lite. Det är precis denna känslan de svartklädda ungdomarna har vid toppmötesdemonstarationer och möten. De vill ha allt genast och helst mycket mer. Men politik fungerar inte så. Man får lite nu och lyckas stopa en del då osv. De svartklädda unga är otåliga och hetsiga. De förstår inte när de vunnit något och när de inte ska fortsätta bråka. De bär på en känsla av frustratione. Det blir ofta så när man kämpat länge för något.

Så var det efter Flyktingamnestikampanjen 2005-2006. Vi vann en övertygande seger, men många var missnöjda för vi vann inte allt. Men vi måste lära oss att ta till vara de fåtaliga segrar som vi gör. De fåtaliga segrar som den allmänna opinionen lyckas pressa igenom mellan valen. När vi vinner måst vi lära oss sätta värde på det. Vi får inte likt de svartklädda bli frustrerade eller desillusionerade bara för att vi inte fått allt.

Nu är det så att vi vunnit i FRA-debatten. Vi har inte vunnit allt, men som sagt, det man sällan i politik. För att politik ska fungera krävs kompromisser. Endast i diktaturer kan det fungera annorlunda. Vi som kritiserat FRA-lagen har vunnit på de avgörande punkterna och ska var nöjda med det. Det är klat, att om man inte vill ha någon signalspaning alls, så har man inte vunnit. Men en sån hållning är orealistisk och naiv. Så ser inte verkligeheten. Låt oss ta vara på denna seger mot den borgerliga regeringen. Låt oss fira den.

Och kanske kan ni som nu är frusterade förstå de svartkläddas frustration och varför de ibland agerar helt puckat. Då har vi också vunnit något.

Det här innehåller den nya lagen:

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
 4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Med de förändringarna är den acceptabel som jag ser det. Låt oss fira det även om det inte riktigt känns som vi vunnit.

Kan jag fira, kan ni andra. Kom ihåg, i motsats till de flesta av er andra som kritiserat FRA-lagen hör jag till de människor i Sverige som är övervakade. Av säkerhetspolis och förmodligen också av MUST. Kan jag leva med den nya lagen kan nog ni göra det också. Vi vann, även om det kanske inte känns så.

Intressant?
Bloggat: Annarkia, MinaModerataKarameller, ArvidFalk, FarmorGun,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2, Dagen, SDS1, SDS2, SDS3, SVD3, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Han med mustaschen

  Det är ju dock samma skit forfarande.

  Ta bara dessa exempel:

  ”Det ska tydliggöras i lag att FRA inte får spana mot trafik mellan mottagare och sändare i Sverige.”

  Lycka till att lösa detta tekniskt.

  ”Närmare föreskrifter om förstöring kommer att preciseras.”

  Var det inte så att all spaning skulle filtreras i realtid, vilka uppgifter behöver destrueras i realtid månne?

  Nej, samma skit är det, fint täcke har det fått och några lättlurade politiker har blivit köpta/piskade att ställa sig i ledet.

 • Oj! Själv har jag nog alltid tyckt att ifrågasättande är sunt, och att inte köpa precis vad som helst utan att fundera lite över det först. Men du anser alltså att om man inte köper de här punkterna är man som ”de svartklädda ungdomarna har vid toppmötesdemonstarationer och möten”. Jag blir uppriktigt väldigt förvånad över din inställning.

  För övrigt så upplever jag det inte som vi ha vunnit, helt enkelt för att det går inte otvetydigt att säga att det är så — ingen av oss kan se in i framtiden och veta hur proppen kommer att vara beskaffad.

 • Nej, vi har inte vunnit något alls innan två punkter är klara:

  1) Vi har sett hur den nya lagen är formulerad och om dessa delar verkligen finns med utan kryphål.

  2) Vi har haft gott om tid att studera desa förändringar, förslagsvis tre månader.

  Att tjoa om vinst innan är bedrägeri och bara ett sätt att minska pressen.

 • Och för att göra tydligare om varför vi inte vunnit:

  http://klamberg.blogspot.com/2008/09/djvulen-finns-i-detaljerna.html

  Makalöst att ge sig och börja säga att den nya lagstiftningen är bra innan vi ens sett den. Innan den ens är ordentligt formulerad. Snacka om att försöka sänka en debatt. Också extremt märkligt att säga att lagen är bra för att ännu fler än bara just du nu kommer bli övervakade och ska vänja sig vid det. Att alla med politiskt intresse ska tycka det är ok att kontaktnätet sparas ned och kanske ges till utländsk makt.

 • Johnny

  Ja men vad skönt att ni vann då. Då är ni lugna och inte lika nerviga längre?

  LOL. Bra då var det klart, nu kan vi börja applicera det nya lagrummet i syfte att sätta dit brottslingar, diktaturer och satanister.

  Precis så som lagen avsågs användas.

 • Just med hänvisning till att vara eller att ha varit övervakad känns den ”Nya lagen” inte alls bra. Jag känner mig definitivt inte trygg med tilläggspunkterna. De ger ingen garanti mot missbruk.

 • Pingback: Tänk så enkelt « Oväsentligheter … ŒúŒ? œÉŒ?ŒºŒ±Œ?œÑŒ?Œ?œåœÇ()

 • Anders_S

  Emma: Det är inte otvetydigt att vi vunnit. Därvidlag har du rätt. Ännu vet vi inte hellr om lagen verkligen kommer att se ut på så sätt at de aktuella punkterna på ett adekvat sätt blir införlivade med lagen.

  Det finns också två saker som aksnek inet är ehlt tillfredställande. Källskyddet för journalister. Men av prktisk skäl ser jag inte detta som ett jätteprobelm, källskydd finns om journalisten håller käften om källan, oavsett lagstiftning eller inte. Därav min invändning mot Hampus. Det vore bra om källskyddet var med, men inte avgörande som jag ser det.

  Dessutom är det detta med hotmail etc. Det kan vara ett problem. Men nä det gäller den biten vill jag se hur regringen resonerar innan jag dömer ut förslaget.

  Jag skrev ett inlägg om hur lagen skulle kunna utformas för att vara acceptabel redan i början av FRA-debatten. De punkter jag då tog upp finns med i regringens förslag. Om jag då inte ansåg att regringens förlsag vore okej, så dömer jag ju också ut min gene bedömning i ett tidigare skede.

  Upprördheten över sociogram delar jag överhuvudtaget inte.

 • Anders_S

  Annarkia: 100 % garanti mot missbruk kan man aldrig få.

  Ett samhälle måste baseras på ett visst förtroende mellan individer och mellan olika parter. Annars kan det aldrig fungera. Man kan inte lagstifta in hängslen och livrem. Ett sånt samhälle kommer att falla av sin egen byråkratiska tyngd.

 • Nå, det beror väl på att du inte blivit arresterad p.g.a sociogram, vilket andra blivit. Exempelvis forskaren i Tyskland som fick sin dörr inslagen. Han hade surfat på fel sidor. På samma sätt kommer de personer som idag hämtar information från icke-godkända källor inte längre våga göra det. Den politiska spännvidden minskar. Folk blir för rädda för att surfa.

  Att du inte är upprörd över det innebär snarast att du inte blir upprörd över att folks frihet begränsas. Att de inte längre vågar söka efter information fritt. Att de tänker sig för innan de klickar på länkar. Att de modifierar sitt beteende.

  Det är rejält skrämmande att du inte upprörs av detta när detta är den viktigaste kritiken från Amnesty och Europadomstolen:

  ”Europadomstolen har uttalat att redan själva existensen av en lag som tillåter en systematisk hemlig övervakning av kommunikation utgör ett hot om övervakning mot alla personer som lagen kan komma att tillämpas på. Detta innebär med andra ord att ett intrång sker i både privatliv och korrespondens, alldeles oavsett om någon faktisk avlyssning har skett (Weber och Saravia mot Tyskland, Liberty m.fl. mot Storbritannien). Även lagrådet anser att ett intrång sker redan när staten bereder sig tillgång till trafiken och inte först när ett visst meddelande avskilts för särskild analys.”

  För att inte tala om försvårandet att hjälpa folk:

  ”Den aktuella lagstiftningen kan komma att underminera arbetet för människorättsorganisationer såsom Amnesty när dessa försvarar de mänskliga rättigheterna och offer för kränkningar. Lagstiftningen skulle kunna påverka Amnestys möjlighet att konfidentiellt kommunicera med personer vars mänskliga rättigheter har kränkts (bl.a. i deras hemländer, men också i Sverige i samband med en asylprocess).”

  Men det är klart, spotta på människorätt bara. Inget att bli upprörd över.

 • Mårten Fjällström

  Kan jag fira, kan ni andra. Kom ihåg, i motsats till de flesta av er andra som kritiserat FRA-lagen hör jag till de människor i Sverige som är övervakade. Av säkerhetspolis och förmodligen också av MUST. Kan jag leva med den nya lagen kan nog ni göra det också.

  Om du redan betraktar dig som övervakad och inte ser det som att din situation blir värre av FRA-lagen, så är du faktiskt helt fel person att uttala dig om hur andra bör reagera.

  Om jag har en spik i foten så blir min situation inte värre av en allmän lag om att alla ska få en spik i foten. Men jag ser ingen anledning att någonsin önska någon en spik i foten.

 • Anders_S

  Mårten: Du har en poäng.

  Hampus: Som det nya förslaget än så länge är formulerat så innebär det att Amnestys kritik inte längre gäller. Eftersom man inte kommer att scanna allt.

  Mina partikamrater har kommit mer betydligt bättre kritik av mina ståndpunkter i den interna debatten än vad ni presterat här. I princip att min inställning innebär att jag accepterar att den borgeliga staten stärks. Denna sapekt ämnar jag återkomam till när mina partikamrater har övertygat mig om jag har fel och/eller att vi kommer fram till nån gemensam hållning.

 • Nej, det innebär det inte alls. Det står inget i lagen om att inte scanna allt för sociogram. Det står endast att spaning inte får ske på enskilda vilket det i strikt mening inte görs. Vad som sker är nedsparning av kommunikationsmönster vilket inte kommer att tolkas som spaning på enskilda, dvs härledas till en fysisk person.

  Många andra har kommit med betydligt bättre kommentarer gällande FRA-lagen än vad du har åstadkommit här. Att överhuvudtaget säga att lagen är acceptabel innan du ens sett skrivningarna är en mycket, mycket låg nivå och en klart dålig prestation. Den öppnar också till förföljelse av många människor, då främst muslimer.

 • Från ekot:

  ”De begränsningar som Sten Tolgfors inte ville offentliggöra igår har Ekot tagit del av. De ändamål för spaning som ska finnas med i den kommande lagen räknas upp i sju punkter i underlaget:

  * yttre militära hot mot landet
  * förutsättningar för svenskt deltagande i fredfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid såna insatser
  * säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism
  * utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport
  * allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik
  * konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet
  * den mer allmänna punkten att FRA kan spana mot internationella föreeteelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.”

  En total gummiparagraf som tillåter spaning på allt alltså. Fortfarande. Vilket gör att de som accepterade lagen på pressmeddelandet som vanligt gått på en blåsning.

 • Anders_S

  Hampus: Naturligtvis är det så. Man kan alltid gå på en blåsning.

  Det där med it-trafiken och hoten mot it-strutuerr finns i avtalet med USA så det utgick jag fråna tt det ska vara med.

  Gummiparagarf. Javisst, delvis. men det faktum att de myndigeheter (Säpo, polisen, tullen osv) som har till uppgift att spana på svenska medborgare inte får beställa av FRA minskar gummiprocenten om vi säger så. Den biten går ju naturligvis också att kringgå, regeringen kan så att säga beställa åt Säpo.

  Men det faktum att man i efterhand får reda på att man varit övervakad innebär att man får en möjlighet att rättsligt pröva det hela. Kanske kan vi på sikt driva igenom sådan paragrafer vad det gäller Säpos, KUT:s och MUST:s (inklusive KSI) egen övervakning också.

 • Inte får beställa? Tvärtom. I det nya förslaget står det att en utredning ska tas fram för att diskutera hur de ska få beställa. Var så säker på att det kommer att göras.

  Att man i efterhand, 30-40 år senare, kan få reda på att man övervakats är en klen tröst. Då har redan många oskyldiga anpassat sina liv efter tanken på att de kan vara övervakade. Då har övervakningen redan genomförts och all skada skedd. Det är inte mer intressant än att vi 30 år senare fick reda på att USA ljög om varför de attackerade Vietnam.

  Det här är en uppmaning till massövervakning av muslimer. De är de första som drabbas, inte du. Deras brev hem till sina familjer kommer ses som ”internationella föreeteelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik”.

  En specialdomstol med vita höginkomsttagare med övervägande borgerliga värderingar (det har jurister) och i samma grupptänk som sitter och godkänner övervakning på löpande band och inte ens behöver göra det för varje enskild person.

  Ännu en metod att förfölja mörkhyade, denna gång med stöd av människor som gillar att titulera sig som ”vänster”.

 • Anders_S

  Hampus: Mår du bättre av att förolämpa folk eller av att betrakta folk som dumskallar? Sluta larva dig? Jag vet att det säkerligen kommer att utnyttjas mot muslimer. Jag vet alltihop.

  Säpo ska inte få beställa, så är det enligt det nya förslaget som det ser ut för närvarande. Sen ska man tillsätta en utredning som ska utreda om Säpo ändå ska få beställa. Men dit är det ännu en tid.

  Det där med 30 år har du hitta på själv. Vi vet ännu inte hur det blir. I Danmark får man besked så fort övervakningen upphört. Låt oss kommentera det slutliga förslaget när det kommer. Som det ser ut just nu kan jag acceptera det och kan fira en seger. Men allt är naturligtvis inte så bra som jag skulle önska.

  Men förslaget blri varken sämre elel bätre av att jag säger att det är acceptabelt elelr att du envisas med att förolämpa mig. Skärp dig. Uppför dig civiliserat.

 • Japp, just när jag skriver det mår jag bättre. Lite som när du skrev följande:

  ”Det är medlöperi, rövslickeri, feghet. I alla fall när man gör det av ditt skäl. I ett annat samhällsklimat, i ett annat land, i en annan historisk situation hade din typ av agerade lett till HAX och vi andra som publicerat dokumentet varit döda. I ett annat läge hade det lett till att du varit lägervakt i det läger där HAX och vi andra suttit som fångar. Så är det inte idag och det är ju skönt. Men ditt agerande är precis detsamma som all de tyskar som sa att de inget visste. Precis det samma. Obehagligt.”

  Ord som lägervakt har jag dock inte använt, där gick du för långt. Men jag tänkte tanken.

  Och du har just själv beskrivit hur SÄPO med regeringens hjälp kan beställa. Japp, det där med 30 år har jag tagit upp därför att det är så det varit i princip alla andra fall. Och ingen har sagt något om tidsbegränsning annars. Snarast tvärtom, vi vet att ingen kommer underrättas när spaning sker och den kan säkert dra ut i 30 år. Det finns nämligen inget som helst förslag om att tillstånd måste omprövas med jämna mellanrum eller att de måste ges enskilda fall. Ett minimikrav.

  I de små stegens tyranni är detta bara ännu ett steg mot det fullständiga tyranniet. Fler steg kommer tas, som exempelvis att tillåta SÄPO. Därför är kompromisser med folks frihet och rättigheter inte acceptabla.

 • Anders_S

  Hampus: Så kan det vara. Accepterat och förlåtet. Sen kan vi fortsätta diskutera.

  Du har preliminärt tagit en negativ ståndpunkt till det nya lagförslaget. jag har tagit en positiv ståndpunkt. Det innebär inte att någon av oss måste behålla den ståndpunkten. Jag har valt att se det hela med så positiva ögon jag kan, du med så kritiska som möjligt. Inget av dteta är fel. Men det blir lite konstigt när du agerar som om jag vore dum i huvet.

  Låt oss betrakta det som en seger så långt. Den kanske visar sig var något som inte är en seger. Men det vet vi inte förrän det färdiga förslaget finns. Man mår bättre av att känan det som om man vinner ibland. Därför tror jag att min hållning är bättre än din. Den hjälper motståndet mot förtryck att överleva och får folk att må bättre. Sånt är också viktigt.

  Jag kommer att kommentera mer. Framförallt när det färdiga förslaget kommer.

 • Nå, låt mig förtydliga. Jag ser inte att du är dum i huvudet och har aldrig uttryck något sådant. Utan bara det som jag tyvärr tror är värre, att du valt att se det hela med positiva ögon.

  Som jag ser det finns det bara en kort lucka av tid att påverka. Det är nu under motionstiden. Och det är under den korta tiden som går från att lagen är färdigformulerad och klubbas igenom (vilket vi vet kan gå på en dag).

  Att då släppa på trycket. Säga att förslaget är acceptabelt. Tala som seger. Allt detta är att helt enkelt släppa och förkasta den lilla möjlighet vi har att påverka att bli av med lagen i sin helhet för att ett bättre lag ska förberedas. Jag har svårt att se att detta nya förslag i praktiken täpper till en enda av de punkter som jag ser som viktigast.

  Och var säker på att förändringar av den till det sämre kommer gå långt snabbare och under större tystnad. Regeringen har lärt sin läxa. Inga folkstormar kommer hinna blåsa upp när övervakningen ökas nästa gång.

  Må bra i sin ära, men det här var en klar förlust eftersom det innebar att sex folkpartistiska vindflöjlar gav upp. Gav upp om ett bättre förslag. Ett genomtänkt. Sånt mår jag bara dåligt av.

  Och nu har du hjälpt till att punktera kampen mot lagen. Till och med för att försöka få in förbättringar. Sånt gör mig ledsen och besviken. Det får mig att tappa orken vilket är raka motsatsen till vad du tycks vilja. Det är sånt som får folk att ge upp kamp och ge upp i apati.

  Nu återstår bara att uppmuntra muslimer att vara försiktiga med att använda internet. Att behöva tänka på varje ord de skriver till sina familjer. Att inte läsa sidor som är för kritiska till den västerländska politiken.

  ”Seger”.

 • Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Analys: Camilla Lindberg & Co. verkar blivit grundlurade()

 • Elsa

  Hampus har ju helt rätt och de är konstigt att ingen annan ser de.Efter 7 oktober klockan 16.30 finns inte längre någon möjlighet att påverka FRA lagen.
  Att man sen i vår ska rösta om dom nya tillägen saknar ju betydelse, för ett Nej då innebär ju bara ett Ja till den gamla varianten som börjar gälla 1/1-2009.