Populär vänsterpresident i Ecuador

Presidenten i Ecuador har genom en folkomröstning fått igenom förändringar av konstitutionen. Jag är inte så säker på att alla förändringarna är bra (jag är exempelvis tveksam till det där med fler omvalsperioder) men vi kan konstatera att Correa är populär och att de förslag han kommit med har folkligt stöd. Det har folkomröstningen med all tydlighet visat. I förslaget ingår åtgärder som möjliggör stängandet av USA:s militärbas i landet. För det är detta, US-amerikansk militär närvaro, som det framförallt handlar om i det fallet, inte bekämpning av droger, utan bekämpning av folkliga rörelser. Det är därför som Correa och folket i Ecuador vill ha bort USA:s bas.

Rafael Correas kollega i venezuela, den likaledes populäre Hugo Chàvez, har å sin sida förlorat en liknande omröstning, trost att även de förslag denne lade fram innehöll många bra saker. Men allt han föreslår är inte så bra. Nu verkar han intresserad av kärnkraft enligt de borgerliga medierna. verkar ju i och för sig väldigt underligt då landet inte direkt lider av brist på energi och energikällor.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2, SDS, PDK,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
  • Nadia

    ”We’ll renew the base on one condition: that they let us put a base in Miami — an Ecuadorean base,” Correa said in an interview during a trip to Italy.

    ”If there’s no problem having foreign soldiers on a country’s soil, surely they’ll let us have an Ecuadorean base in the United States.”
    Ecuador’s President Rafael Correa i fjol sommar.

  • Pingback: Bakgårdens revansch()