Ytterligare ett skolföretag uppköpt av spekulationskapital

Ett danskt investmentbolag köper de svenska John Bauer-skolorna låter Sveriges Radio meddela. Men det är inget vanligt investmentbolag som köper skolorna. Det är istället ett så kallat Private Equity-företag, Axcel. Bolag som driver fionder som registerars i skatteparadis så attde rika investererna slipepr skatt på vinsterna. Bolag med oklara ägarförhållande och oklarheter om vilka som egentligen kontrollerar pengarna i fonderna. Ett hemlighetsmakeri som underlättas av att bolagen och fonderna ofta är inregisterade i skattesmitarländer som exempelvis Jersey.

Investerare i Axcels fonder är faktiskt en del svenska företag, exempelvis SEB, Ernströmgruppen. Investeringen i John Bauer Organisation ligger helt i linje med att andra privata skolor också ägs av liknande riskkapitalbolag, som vill ha så hög avkastning som möjigt på så kort tid som möjligt. Något som knappast lämnar utrymme till satsningar på vettig pedagogik eller möjlighet och intresse av att undervisa barn med svårigheter av olika slag.

Intressant?

Borgarmedia: SVD, HD, SMP, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det viktigaste i dessa tider är väl att så mycket som möjligt av våra skattepengar hamnar i de ekonomiska eliternas fickor, endera direkt genom skattesänkningar, eller indirekt genom att man bedriver skattefinansierad verksamhet och plockar ut vad man kan ur den som vinster.

 • Marxinho

  Det absurda är att Danmark har en mer restriktiv lagstiftning för privata skolor än Sverige för att begränsa möjligheterna för huvudmannen att driva skolor i syfte att tjäna pengar. Bl.a. får skolor inte drivas av aktiebolag och en privat huvudman får inte driva flera skolor. Så de är tvungna att söka sig till Sverige om de vill göra pengar i den branschen. (Se t.ex. betänkandet Aktiebolag med begränsad vinstutdelning
  SOU 2003:98 s. 90 http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/14/bf3854b1.pdf)

  Det är också symptomatiskt att det är Johan Bauer-skolorna det är fråga om eftersom det är ett av de utbildningsföretag som tydligast har haft vinsten som mål. De har också etablerat sig i Norge, som också har en mer restriktiv lagstiftning än Sverige på detta område. Där måste eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. John Bauer har löst det problemet genom att för överskotten köpa tjänster från andra bolag som innehas av samma ägare.

  Men s och mp tycker fortfarande att privata skolor är ett bra komplement till de kommunala (som f.ö. nog borde vara statliga, men det är en annan fråga).

 • Fd Skolledare

  Glöm inte att detta innebär att den ekonomiska eliten satsar sin kompetens på att driva skolor. Jämför gärna med den kommunala skolan där motsatsen råder. Skall det ske någon som helst utveckling med den svenska skolan så krävs det nytänkande och företag som vet vilka incitament som krävs för att attrahera rätt personal. Har själv arbetat 15 år med ledarskap inom både privat och kommunal verksamhet. Jag kan lugnt säga att den offentliga sektorn är under all kritik. Bedrövlig kompetensnivå på chefer och en inavel av politiska rekryteringar som bara leder nedåt när det gäller kvalité.

 • Anders_S

  f.d. skolledare:c Tror du verkligen på dina egna floskler. Privata bolag som har till uppgifr att kortsiktigt maximera vinster och utdelning satsar knappast på kvalitet och pedagogisk utveckling. Det handlar trots allt om privata bolag som Veckans Affärer anser är uppbyggda med skattesmitning som affärsidé.
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/10/02/agandet-i-svenskt-naringsliv-2/

 • Fd Skolledare

  Tyvärr Anders jag tror inte, jag vet. Detta pga att jag har varit verksam i dessa bolag vilket du säkert inte har varit. Eleverna är inte dummare att de ser till vad de får ut mest för sina skattepengar. Kommunerna tar ut pengarna via sk hyror och andra avgifter och kör verksamheterna i bott. Företagen har det för enkelt nu pga att det inte är någon konkurrens ifrån de kommunala skolorna. Ta reda på fakta och lyssna inte på ideologisk skit. Ta ett jobb inom landstinget och jobba för ingenting i 20 år. Det är inte vänstern som ror så att svetten lackar. De berikar sig genom sina kontakter och genom att inte prestera ett piss för svensson som du och jag.

 • Marxinho

  Anledningen till att de privata skolorna ser ut att lyckas är att deras elever till största del har välutbildade föräldrar med god ekonomi. Det är fortfarande så att elevernas bakgrund är den enskilda faktor som har störst betydelse för deras resultat. De elever som behöver mest hjälp och stöd tackar privatskolorna nej till. Frågan är hur det kommer att gå när de privata skolorna, p.g.a. deras gynnade ställning, har konkurrerat ut de kommunala och får ta över en normal elevpopulation med elever ur alla samhällsklasser. Det blir förmodligen svårt att ge alla elever det stöd de behöver med den låga lärartäthet och den låga andel behöriga lärare, som finns i de privata skolorna.

  Men sedan kan jag i viss mån hålla med f.d. Skolledare om att det i många kommuner saknas tillräcklig kompetens på politisk nivå, men det är också olyckligt att den (borgerliga) politiska ideologin tillåts styra skolutvecklingen och inte fakta.

 • Fd Skolledare

  Fel igen, privata skolor väljer inte sina elever utan tvärtom. Det är betygen som styr intagningen och inget annat. Vi som nystartat friskola hade sk privelever och alla tänkbara elever med olika diagnoser. Skillnaden var bara att vi hade motiverade lärare och det hade dessa elever aldrig tidigare mött. En ADHD tjej hos oss lyckades med att nå VG kriterierna i svenska och kände för första gången att hon hade blivit bemött på ett civiliserat sätt. Lärartätheten är lägre men vi hade 100 % behöriga lärare och ett flertal i personalen hade planer på att doktorera. Dessa fantastiska lärare arbetade smartare och hade 4000 kr mer i lön än kommunala lärare. Samtidigt fick man ”kompa” och fick därmed ut alla loven trots att de hade mindre timmar per vecka än i den kommunala skolan. Så vad menas med fakta? Gå ut och gör en empirisk undersökning själv utan rosa glasögon eller mörkblåa skimärer.

 • Pingback: På spåret med “happenings” tycker Åsa Torstensson « Nemokrati()