Till och med trafikolyckor är klassrelaterat

I alla fall om vi ska tro den undersökning som presenteras i dagens tidningar. Undersökningen, utförd av Sika, visar att fattiga, arbetare och trasproletariat oftare drabbas av trafikolyckor än andra:

Men studien visade att de olycksdrabbade skilde sig från kontrollgruppen. De visade sig ha lägre utbildning, lägre inkomst och var, redan flera år innan olyckstillfället, oftare arbetslösa och sjukskrivna än de i kontrollgruppen.

Att högutbildade med högre inkomst i större utsträckning har råd att både äga och köra bil längre sträckor tycktes inte spela någon roll, snarare tvärt om. De råkade inte alls ut för olyckor i samma grad som de sämre bemedlade bilförarna.

Inte trodde man väl att klass skulle ha betydelse för trafikolykcor. För sjukdomar av alla slag, hjärtproblem, utslitningskador, psykiska besvär osv vet vi ju sen länge att arbetarklassen är mer utsatt. Detsamma gäller arbetsplatsolyckor, arbetarklassen är mer utsatt. Men att detta förhållande också skulle gälla trafikolyckor kommer i alla fall för mig som en överraskning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements
  1. Det beror förstås också på vilken typ av olyckor det handlar om. Det är väl bl.a. naturligt att sjuka och sönderstressade människor blir sämre bilförare.

  2. Så förvånande kanske det inte är egentligen.
    Fattiga människor har inte råd att köpa lika nya, stora och säkra bilar som rika.
    Många olyckor som sker har unga människor inblandade och unga människor är överlag fattigare än äldre.
    Många olyckor sker i samband med alkohol och fattiga missbrukar alkohol i större utsträckning än rika.
    Bristen på utbildning kan tyda på bristande koncentrationsförmåga, vilket i sig påverkar trafiksäkerheten.