Säpo får bygga ut sitt åsiktsregister

Genom förlängningen och utvidgningen så ges Säpo fortsatta och utvidgade möjligheter att fortsätta med sin åsiktsregistrering. För det är väl ingen som tror att Säpo slutade med sina register efter den omfattande kritiken i Säkerhetstjänstkommissionens utredning från 2001:

IB1
IB2
IB3
Övervakningen av vänstern 1
Övervakningen av vänstern 2
Palestinarörelsen
Sjukhusaffären

Det gjorde man alltså inte, något som de riktats kritik mot flera gånger efter det:

I samband med avslöjandena om IB och den massiva hemliga och olagliga övervakning som svenska myndigheter gjorde sig skyldiga till under ett antal årtionden tillsattes Registernämnden som en garant för bättre hantering av dessa frågor. Även Registernämnden har upptäckt oegentligheter i Säpos arbete. Så sent som under perioden 1997 till 2005 har man frågat sig om inte Säpos register är tveksamt utformade och bryter mot förbudet mot åsiktsregistrering. Man har också funnit att i samband med elva ärenden om personalkontroll har undersökningen påverkat personernas anställningsförhållanden på ett sätt som inte var rimligt.

Det är speciellt brottet ”olovlig kårverksamhet” som utnyttjats av Säpo för att åsiktsregistrera folk. Nu får man tre nya gummiparagrafer som innebär att man kan övervaka, avlyssna och registrerar ännu fler människor:

Skickar du pengar till släkten i Irak? Planerar du en motdemonstration mot ett sverigedemokratiskt möte? Är du journalist som talar med en ”misstänkt” källa? Då får du räkna med Säpo i luren.

[…]

Dessutom lägger man till tre brott som också ska ge rätt till avlyssning: brott mot medborgerlig frihet, finansiering av terrorgrupper och statsstyrt företagsspioneri.

Säpos åsiktsregister får byggas ut för att få plats med alla nya misstänkta. För att få plats med somalier och irakier (bland dem förstås en hel del kurder) som skickar pengar till familjen, för unga idealistiska antirasister som ordnar demonstrationer mot nazister (fast jag tror Säpo har spanat på dem (oss, fast jag är inte ung) tidigare, de kanske har ägnat sig åt olovlig kårverksamhet) och folk som ger bistånd till den palestinska regeringen via olika organisationer. Säpo kanske vill ha en ny dator de också, en dator lika kraftfull som FRA:s, så att det nya större och bättre åsiktsregistret får plats.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements