Mångfald och blandning – ja tack

De flesta svenskar har goda erfarenheter av invandrare. Hela 85,6% har detta, vilket är en ökning med 4% sen 2007.

Rent generellt har svenskarnas inställning förändrats i positiv riktning:

Ett påstående som ges stort stöd är ”Alla invandrare som kommer hit måste
ges samma sociala rättigheter som landets egen befolkning”. Andelen som
instämde i detta var 72,4% år 2005, 72,6% år 2006, 71,3% år 2007 och år
2008 74,2%.

Samtidigt anser de flesta att invandare också har samma skyldigheter som vi andra. Har man samma rättigheter, så har man samma skyldigheter. Självklart. Allt färre anser allt att utvisning av brottsliga invandrare är en vettig metod för att bekämpa kriminalitet:

År 2006 ökar andelen till 64,8%. Därefter inträffar ett trendbrott. År 2007 är andelen 63,6% och år 2008 60,8%.

US-amerikanska erfarenheter visar att utvisning är en metod som minskar möjligheterna att bekämpa brottslighet istället för att vara en metod för att bekämpa brottslighet. Det är alltså en metod som motverkar sitt tänkta syfte. Det är bra att åsikterna om detta håller på att förändras i positiv riktning.

Människor är övervägande positiva till invandrare i Sverige. Det framgår klart av Mångkulturbarometern:

De flesta svaren är positiva till mångfalden, men de tyder också på stora krav på invandrarna. Påståendet ”Invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor” fick 80,1% av instämmande svar år 2005. Andelen ökade till 81,9% år 2006 och får samma nivå, 81,8% år 2007 för att sedan minska något år 2008 till 79,7%.

Självklart ska man anpassa sig till det samhälle man lever i. Det är naturligt och det gör de flesta också. Inget konstigt med det. En självklarhet och en naturlig del av att flytta till ett annat land.

Många är också negativa till huvudduk (hijab) i skolan eller på arbetet. Det är jag också. Men jag anser samtidigt att den som vill ha huvudduk på sig ska få ha det. Rättigheten att vara klädd som man vill är självklar. Även om jag personligen är negativ till bärandet av religiösa symboler.

Intressant?
Bloggat: Oscar Fredriksson,
Borgarmedia: DN1, DN2, SDS,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements