Ökning trots brist på egen politik

Vänsterpartiet ökar i opinionen, trots att partiet uppenbart lider brist på egen politik. Allt man säger och gör styrs av inriktningen på en plats i en eventuell socialdemokratisk regering efter valet 2010. Samtidigt så har naturligtvis Ohly på något sätt rätt när han säger att man inte har någon anledning att fira uppgången i opinionen. För samtidigt så är det ju så att skillnaden mellan högerregeringen och alternativet har minskat. Vänsterpartiets uppgång i opinionen har ju enbart skett på grund av sossarnas nedgång.

Det är i och för sig sant att socialdemokraterna i allians med miljöpartiet inte kommer att föra någon politik som i någon avgörande fråga eller på någon avgörande punkt skiljer sig från den borgerliga högerregeringens politik. Samtidigt kan små saker avgöra hur det är för folk att leva så det vore bättree med en borgelig sosseregeringe än en borgerlig högerregering.

Att vänsterpartiet får ökat stöd i opinionen tyder på att folk vill ha en mer vänsterinritkad politik. Vänsterpartiet borde utnyttja detta och tala tydligt, profilera sig som ett verkligt vänsterparti. För att underlätta en sådan svängning mot vänster och för att den ska bli trovärdig borde partiet samarbeta mer med de mindre partierna inom extremvänstern. Gör vänsterpartiet inte på det viset är jag rädd för att partiet i slutändna enbart kommer att bli ett stödparti för en sossemupp (s-mp)regering. Man tvingas då ge stöd till en borgerlig politik och det komemr att leda till utpåning av partiet på sikt.

Samtidigt kan man inte sticka under stol med att ett strakt vänsterparti även kan fungera som påtryckare från vänster och driva en sossemuppregering längre åt vänster. Dett oavsett vilken taktik man väljer inför valet. att ligga lågt som man gör nu, eller profilera sig. Men jag tror man skulle få fler röster om man tydligt profilerade sig mot sosssarna. Och då skulle man bli ett starkare påtryckningsparti. Fast bättre vore förstås om vänsterpartiet tog initiativ till och var med och bildade ett antikapitalistiskt vänsterparti. Men jag hyser inga större förhoppningar om att det ska hända.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, Dagen, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Världens undergång måste vara nära. Här sitter jag, som väl i din värld skulle klassas som en ynklig maoist-stalinist, och håller med om det mesta som står i detta trotskistiska inlägg. Suck!

  • Anders_S

    Björn: som vi konstaterat tidigare är nog inte det där med beteckningarna så grymt viktiga längre.

  • Anders

    Vänsterpartiet ökar men en överkrossade majoritet av folket vill ha en högerpolitik(dvs alliansen och s+mp)

    Snarare vill folket att politiken dras mer åt höger (för moderaterna är väl ändå mer höger än sossarna även för dig?)