Alla kommer att övervakas av FRA

Det står allt mer klart – FRA-lagen kommer att införas i oförändrat skick. Alla svenskar, alla som bor i Sverige, de flesta som bor i Norge, Finland och Ryssland kommer att övervakas, all trafik scannas, undersökas och grovsorteras. De som väljs ut av FRA för noggrannare övervakning ska eventuellt i efterhand kunna få sin sak prövad av en nämnd, vars prövning inte kommer att vara offentligt tillgänglig, utan hemligstämplad. Det ser ut som om regeringen kommer att driva igenom värsta-scenariot och vi sm lver i Sverige komer att bli förmål för en öevrvakning som får STASI att blekna.

I så fall har vi inte vunnit alls, något som jag hävdade att vi gjort i ett tidigare inlägg. Istället har vi blivit lurade och blåsta av den borgerliga regeringen.

Alla kommer att övervakas, utan prövning om brottsmisstanke och liknande innan. Utan att man kommer att få veta att man varit övervakad. Utan möjlighet för den enskilde att driva process mot staten.

Intressant?
Borgarmedia: SVT, SR,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements