Organiserad brottslighet växer i krisens spår

Del 5 av 27 i serien Maffia och företagande

Det menar ekobrottsmyndigheten i sin årliga rapport. Ekobrotten är något som kostar samhället stora pengar och orsakar omfattande problem. Dessutom är det inte bara kriminella nätverk som ägnar sig åt detta, utan också många som förefaller vara helt legitima företagare:

Slutsatsen av omvärlds- och hotbildsanalysen är tydlig. Den ekonomiska brottsligheten är mångfacetterad och förekommer i olika former i näringslivet och i människors privata sfär. Svart arbete är ett välkänt problem som beräknas ge ett skattebortfall på 66 miljarder varje år. Fusk med moms och punktskatter beräknas ge ett bortfall på ytterligare 40 miljarder.

Brottsligheten orsakar betydande skador som drabbar samhället i stort, enskilda företagare och medborgare. Här finns endast utrymme att ge några korta exempel:

  • Tillväxten hämmas och förtroendet i näringslivet och mellan enskilda minskar.
  • Företagens möjligheter att hämta kapital genom värdepappershandeln påverkas och staten förlorar skatteintäkter.
  • Värdet i pensionssparandet urholkas.
  • Småföretagare konkurreras ut eller hindras från att driva legal verksamhet.
  • Anställningstrygghet, arbetsmiljöskydd och konsumentskydd sätts åt sidan.
  • Skattesystemet upplevs som orättvist om många kan fuska utan att upptäckas.

 

 

 

 

 

Växandet är dock inte bara orsakat av själva krisen utan också direkt på grund av samma saker som orsakat krisen. En svagare stat, som leder till bristande kontrol, medför ökad brottslighet, med mord och skumma affärer i byggbranschen som exempel. Vidare leder privatiseringar och nedkärningar inom den sociala sektorn, som inom skolväsendet, när det gäller a-kassan, försörjningsstöd, socialbidrag etc. till en ökad brottslighet När man kan leva ett bättre liv med hjälp av brott än som vanlig arbetslös väljer man ofta det förstnämnda, ett bättre liv. Detta är något som med all tydlighet har beskrivits av Roberto Saviano i dennes bok om camorran i Neapel. Även här utvecklas kriminaliteten sakta åt det hållet på grund av statens nedmontering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Kriminella vaktbolagHells Angelsmedlemmar inblandade i ekobrottshärva >>
Advertisements

One Reply to “Organiserad brottslighet växer i krisens spår”

Kommentarer inaktiverade.